Повна версія

Головна arrow Культурологія arrow ІСТОРІЯ І КУЛЬТУРА ЄВРОПИ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СУТНІСТЬ ТА СПЕЦИФІКА АНТИЧНОГО ПЕРІОДУ ІСТОРІЇ І КУЛЬТУРИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО РЕГІОНУ

Під Античністю (від лат. Antiquitas - давнина, старовина) розуміють епоху в культурно-історичному розвитку людства, пов'язану з існуванням греко-римської цивілізації (бл. VIII ст. До н.е. - 476 р н.е.).

Періодизація Античності.

  • - рання Античність (VIII ст. До н.е. - II ст. До н.е.);
  • - класична Античність (I ст. До н.е. - I в. Н.е.) - «золоте століття» античного світу, час єдності греко-римської цивілізації;
  • - пізня Античність (II-V н.е.). Розпад Римської імперії.

Античність справедливо розглядається в якості початкової епохи,

свого роду витоку всієї європейської і світової культури та цивілізації. В епоху Античності людина вперше починає активно пізнавати не тільки навколишній світ і природні явища, але і себе самого; саме тоді зароджується філософія і, як наслідок, з'являються ті ідеї, які отримали свій подальший розвиток в наступні століття європейської історії - ідеї розумного і пропорційного людині суспільний лад, гармонію людини і природи, поєднання глибокого релігійного досвіду з дивовижною свободою мислення. Більш того, античну історію і культуру можна в повному розумінні слова назвати першоосновою всієї наступної еволюції європейського суспільства, ключовим елементом його духовної і матеріальної культури, так як саме на античному досвіді в значній мірі спочивають ментальні установки і вся система світосприйняття сучасного європейського людини, згодом дозволила феномену європейської цивілізації і культури стати визначальним фактором світового розвитку.

Привабливість античної епохи для сучасної людини обумовлена тим, що саме в цей період сформувалася концепція демократії - державного устрою, що став основною моделлю сучасної цивілізації.

Демократія - форма політичної організації суспільства, заснована на визнанні народу як єдиного джерела влади, на його праві брати участь у вирішенні державних справ і наділення громадян досить широким колом прав і свобод.

(Велика Радянська Енциклопедія)

Не випадково знаменитий давньогрецький філософ V-IV ст. до н.е. Демокріт, підкреслюючи найвищу цінність свободи, говорив: «Бідність в демократії настільки ж краще так званого благополуччя громадян при царях, наскільки свобода краще рабства». Традиційно найяскравішим взірцем демократичного устрою Античності вважаються Афіни - один з найвпливовіших і знаменитих полісів Стародавньої Греції, протягом тривалого часу був осередком політичного, культурного і філософської життя всієї Аттики і Пелопоннесу. Найбільш відомим і небезпечним суперником Афін - причому не тільки у військовому, але, як сказали б у наш час, і в політико-ідеологічному плані - була Спарта (Лакедемон), яка представляла собою аристократичне полисное держава, очолюване двома царями (архагетов). Апогеєм протистояння між Афінами і Спартою стала знаменита Пелопонесская війна (431-404 рр. До н.е.), що закінчилася повною поразкою очолюваного Афінами Делосского союзу.

Поліс - місто-держава, форма соціально-економічної і політичної організації суспільства і держави в Стародавній Греції і Стародавньої Італії.

(Великий юридичний словник)

Спочатку грецька (і, зокрема, афінська) демократія містила в собі ті риси, які згодом, розвиваючись протягом століть і тисячоліть, привели до складання сучасного розуміння цього явища. Зокрема, політичні ідеї грецьких філософів Сократа, Платона, Солона, Аристотеля (автора знаменитої фрази «Людина - істота політична»), а також цілого ряду античних державних діячів (наприклад, одного з батьків-засновників афінської демократії Перікла або легендарного спартанського законодавця, засновника всієї політичної системи Лакедемона - Лікурга) і в наш час звучать по-нрежнему актуально. У той же час необхідно провести відмінність між давньогрецьким і сучасним західним типом демократії: якщо перша, зважаючи на відносно невеликих розмірів і чисельності населення поліса була прямою (тобто що має на увазі безпосередню участь всіх вільних громадян в демократичних процедурах), то другу можна охарактеризувати як представницьку , тобто що включає в себе делегування управлінських повноважень представницьким органам влади, члени яких підлягають обранню громадянами.

Це цікаво!

Далеко не всіма дослідниками Античність сприймалася в райдужному світлі. Для контрасту наведемо дві цитати, що характеризують абсолютно полярні погляди різних істориків на сутність і специфіку античного періоду європейської історії.

Французький письменник, історик і філол v Ернест Ренан писав: «На моє переконання, Греція є джерелом всього мистецтва, всієї науки, всього благородного ... Афіни - єдине місце в світі, де живе досконалість ... Місто, в якому вищі чиновники обиралися за жеребом, де будь-який громадянин був шляхетним, де послів обирали за красою, де перемоги, подібні Марафонської, здобуті солдатами, набраними не по набору, де народ аплодував п'єсами Софокла, де публіка розуміла, любила і вимагала від художника мистецтва, подібного до того, з ка їм побудований Акрополь, - таке місто був єдиним в світі » [1] .

З іншого боку, англо-німецький письменник, соціолог і філософ кінця XIX - початку XX ст. Х'юстон Стюарт Чемберлен писав про епоху Античності такі рядки: «Часто скаржаться на аморальність Старого завіту; мені історія Греції здається настільки ж аморальною, і до того ж навіть більшою мірою ... Наприклад, Фемістокл (державний діяч, один з «батьків-засновників» афінської демократії, полководець періоду греко-перських воєн. - О. П.-Б.) , "герой Саламина" (одна з битв періоду греко-перських воєн. - О. П.-Б.), незадовго до битви торгується про ціну, в яку йому обійшлася б зрада Афінам, і пізніше фактично живе при дворі Артаксеркса (перського царя . - О. П.-Б.) в якості "заклятого ворога греків", втім справедливо зазнають утисків зі сторони персами як "хіт а грецька змія "... Все це було у еллінів настільки самоочевидним, що їх історики навіть не обурюються цим; розповідає же і Геродот, як ні в чому не бувало, що Мильтиаду вдалося форсувати битву при Марафоні, лише звернувши увагу головнокомандувача на те, що афінські війська готові перейти на сторону персів - необхідно тому якомога швидше нанести удар, щоб це "погане намір" не встиг втілитися в життя: подумати тільки, ще якихось півгодини, і "герої Марафону" разом з персами крокували б у напрямку до Афін! Пригадати щось подібне в пізнішій європейській історії фактично не представляється можливим » [2] .

Говорячи про античну демократії, не можна не згадати і про її негативних аспектах: зокрема, можливість володіння власністю і вся повнота громадянських прав для вільних громадян поєднувалася з абсолютним політичним безправ'ям жінок, іммігрантів, завойованого населення (наприклад, ілотів і періеки в Спарті) і, особливо, рабів. Не випадково саме на період Античності припадає розквіт рабовласницького ладу. Більш того, в Стародавній Греції цивільних і політичних прав були часто позбавлені ті верстви населення, які займалися безпосередньою виробничою діяльністю (наприклад, землеробством або ремісничим виробництвом) і внаслідок цього були основою всього економічного благополуччя поліса. Цей парадоксальний з сучасної точки зору політико-культурний феномен пояснювався в першу чергу негативним ставленням еллінів до фізичної праці як до низького, бідний заняття, недостойному вільного громадянина [3] .

Вагою внесок грецької та римської філософії і в формування духовної основи всієї наступної європейської культури і цивілізації: так, великі античні філософи звертали свій погляд на настільки значущі метафізичні питання, як пошук сенсу життя, пристрій навколишнього світу і Космосу (Всесвіту), морально-етичні норми , розуміння сутності речей і долю людини. В даному контексті, крім вищевказаних Сократа, Платона, Солона, Аристотеля, слід також згадати і цілий ряд інших відомих античних (як грецьких, так і римських) філософів і ораторів: Фалеса Мілетського, Анаксимандра, Анаксимена, Піфагора, Геракліта, Парменіда, Емпедокла, Анаксагора, Левкіппа, Демокрита, Протагора, Зенона (Китійського), Епікура, Антісфепа, Діогена Синопского, Діоген Лаертський, Цицерона, Епіктет, Тита Лукреція Кара, Сенеку, Діона Хрістосома і Марка Аврелія. Стародавні греки намагалися в першу чергу осягнути суть речей, окинути поглядом і зрозуміти таємниці світоустрою, і саме тому батьківщиною філософії і вважається Стародавня Греція. У той же час Стародавній Рим, який перейняв філософські пошуки греків, направив їх в більш практичне і прагматичне русло: саме так і народилася риторика і справжнє ораторське мистецтво.

Давньоримська цивілізація стала закономірним продовженням і розвитком цивілізації давньогрецької, проте по-справжньому саме Стародавній Рим став носієм тієї державної ідеї, того великого проекту великого державного будівництва, завдяки якому і була створена велична, яка здавалася воістину неосяжної, подібно Космосу, Римська імперія, що тягнулася від туманних лісів Британії до жарких пустель Нумидии, від бурхливих хвиль Атлантичного океану до самого Межиріччя. Це величезний простір всього відомого тоді світу - Ойкумени - було переплетено тисячею ниток: адже Рим - це не просто грандіозне держава, це ще і єдина торгово-економічна система; одна мова; єдина валюта і система заходів і терезів; схожий в самих різних частинах імперії стиль життя. Рим - це розгалужена мережа прекрасних мощених доріг; це місце народження знаменитого римського права, і до цього дня лежить в основі законодавства багатьох країн Європи і всього світу.

Античність - це епоха грандіозного злету європейського мистецтва і художньої культури. Не випадково згодом саме цей період в історії людства розглядався гуманістами епохи Відродження як незаперечного ідеалу, вершини польоту людського духу і творчої свободи. І до цього дня широко відомі імена античних скульпторів Мирона (рис. 1.2), Поліклета, Фідія, Праксителя, Лисиппа; казок, поетів і драматургів Гомера, Гесіода, Алкея, Сапфо, Анакреонта, Софокла, Каллімаха, Феокрита, Евріпіда, Арістофана, Есхіла, Менандра, Плавта, Апулея, Лукіана, Петронія, Ювенала, Вергілія, Горація, Катулла, Овідія. Всі ці імена - лише вершина айсберга, дещиця грандіозного культурного феномена, відомого як антична культура.

Мирон. Дискобол

Мал. 1.2. Мирон. Дискобол

Не можна не згадати і про всесвітньо відомому пантеоні грецьких і римських богів (до прийняття християнства) на чолі з Зевсом (Юпітером), адже в тій чи іншій мірі кожен житель не тільки Європи, а й всієї Земної кулі знайомий з іменами античних богів, героїв, титанів і цілого сонму міфічних істот. Мабуть, не буде перебільшенням сказати, що грецький і римський політеїзм і міфологія - це одна з найважливіших основ подальшої духовної культури всього європейського регіону.

  • [1] Ренан Е. Цезарі: зібр. соч .: в 12 т. Т. 12. Київ, 1902. С. 5.
  • [2] Chamberlain II. St. Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts. II. I. Munchen, 1903.S. 95.
  • [3] Пор. у Аристотеля: «Але найкраще держава не дасть реміснику цивільних прав; якщо ж і він - громадянин, то потрібно визнати, що та громадянська чеснота, про которойречь була вище, підходить не до всіх, навіть не до всіх вільнонародженим, але тільки до гем, хто позбавлений робіт, необхідних для насущної їжі »(Аристотель. Політика // Гуманізм: від Платона до Арістотеля. М .; Харків, 2003. С. 515) (курсівмой. - О. П.-Б.) -
 
<<   ЗМІСТ   >>