Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Корпоративний фінансовий менеджмент

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Метод сценаріїв і value at risk

Метод сценаріїв. Сценарний аналіз (scenario analysis) - це інший метод аналізу ризиків, на думку багатьох, більш коректно відображає реальність.

У відповідності зі сформованим переконанням аналіз чутливості неправильно відображає фактичну ситуацію, оскільки заснований на припущенні, що зміна одного параметра фінансової моделі відбувається незалежно від інших, а це не так. Наприклад, зростання обсягів продажів супроводжується зростанням витрат, податків і т.п., і зміни піддаються відразу декілька параметрів.

При здійсненні сценарного аналізу формулюються допущення і розраховується бюджет грошових потоків не для одного, а для трьох-п'яти можливих сценаріїв розвитку подій. При цьому при зміні сценарію можуть змінитися все параметри фінансової моделі. По-перше, такий підхід дає можливість розгорнуто охарактеризувати потенційні вигоди і збитки проекту (зіставити за масштабом можливі вигоди з ймовірними втратами). По-друге, він дозволяє дати імовірнісну характеристику проекту в цілому.

Імовірнісні характеристики проекту. Для розрахунку імовірнісних характеристик проекту кожному з сценаріїв присвоюється своя ймовірність реалізації (Pj). Потім розраховуються інтегральні характеристики проекту:

o математичне очікування (NPV):

де NPV j - чиста приведена цінність для j-ro сценарію; o стандартне відхилення NPV:

Приклад. Для проекту "Дейтерій-1" розроблені п`ять сценаріїв подальшого розвитку подій (табл. 3.25).

ТАБЛИЦЯ 3.25. Сценарії розвитку проекту

Сценарії розвитку проекту

Потрібно оцінити очікуване значення і стандартне відхилення NPV даного проекту (табл. 3.26).

Рішення.

ТАБЛИЦЯ 3.26. Розрахунок очікуваного значення і стандартного відхилення NPV проекту

Сценарний аналіз

NPVj

PJ

NPVjxPj

NPVj-Е [NPV)

Pjx (NPVj- E [NPV) f

Оптимістичний

50

0,1

5

27,7

76,729

Помірно-оптимістичний

35

0,2

7

12,7

32,258

Найбільш вірогідний

23

0,4

9,2

0,7

0,196

Помірно-песимістичний

10

0,2

2

(12,3)

30,258

Песимістичний

(9)

0,1

(0,9)

(31,3)

97,969

E (MPV) = 22300000 руб .; a (NPV) = 15410000 руб.

Знаючи математичне очікування і стандартне відхилення, будують криву розподілу для NPV (найчастіше це нормальне розподіл). На підставі цієї кривої може бути знайдена ймовірність того, що NPV буде менше нуля і одночасно прибутковість проекту виявиться менше ставки дисконту, прийнятої для розрахунку NPV (рис. 3.12). Тому в даному випадку для оцінки NPV можна взяти не тільки вартість капіталу, але і будь-яку іншу ставку, ймовірність падіння нижче якої ми хотіли б оцінити.

Цінність, підвладна ризику (Value at risk, VAR). Такий підхід оцінює "небезпечний" ризик проекту, тобто розглядає ризик з точки зору можливості збитків, які можуть виникати від прийнятого рішення.

Аналогічний підхід реалізується у відомому показнику VAR (value at risk), що відбиває, який максимальний рівень втрати цінності може виникати з прийнятого інвестиційного рішення. Природно, судження такого роду не може бути абсолютно достовірним і тому дається з деякою (досить високою) ступенем довірчої ймовірності (рис. 3.13).

Наприклад, якби хотілося оцінити падіння №У проекту нижче безризиковою або депозитної ставки банку, в сценарному аналізі для оцінки №РУ / потрібно було б взяти безризикову ставку або ставку банку ролі ставки дисконту.

У разі прийняття гіпотези про нормальний розподіл результуючого показника (МРУ проекту) УАЛ можна розрахувати так:

УАР, = Е (ИРУ) + г (а (ИРУ)). (3.22)

Параметр 2 для 95% -ної довірчої ймовірності дорівнює -1,65.

Приклад. Таким чином, для проекту "Дсйтсрій-1" (як ми пам'ятаємо, Е (ИРУ) = 22300000 руб., А (ИРУ) = 15410000 руб.) Можна отримати:

КЛ "= 22,3 + (-1,65) х 15,41 = -3130000 руб.

Таким чином, з імовірністю 95% можна стверджувати, що втрати цінності від ухвалення інвестиційного рішення не перевищать 3130000 руб.

Ілюстрація до концепції VAR

Рис. 3.13. Ілюстрація до концепції VAR

 
<<   ЗМІСТ   >>