Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Корпоративний фінансовий менеджмент

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Критерії оцінки інвестиційних рішень

Період окупності

Сенс періоду окупності, таким чином, для того щоб інвестиційне рішення було вигідним з комерційної точки зору, необхідно, щоб пов'язані з ним грошові відтоки (інвестиції, поточні витрати, податки) як мінімум компенсувалися грошовими притоками. Причому, як видно з наведених вище прикладів, зазвичай па перших етапах прогнозного періоду проект генерує чисті грошові відтоки, а потім, в наступні періоди, повертає гроші ініціаторам.

Для того щоб дати узагальнену оцінку всьому проекту, можна задатися питанням: протягом якого періоду часу проект окупиться, тобто коли грошові відтоки по ньому повністю компенсуються грошовими притоками? Цей очікуваний термін називається періодом окупності.

Використання періоду окупності як критерій оцінки. Зазвичай ті, хто використовує цей критерій в якості основного при відборі проектів, вибирають найкращий проект з порівнянного набору по мінімуму періоду окупності.

При оцінці окремого проекту в особи, що приймає рішення, як правило, вже є своє уявлення про те, яким повинен бути прийнятний період окупності, щоб його можна було прийняти. Якщо термін перевищує цей "нормативний" рівень, проект відкидається.

Розрахунок періоду окупності. Розраховується цей показник наступним чином:

  • o за проектом оцінюються вільні грошові потоки за прогнозний період. При цьому прогнозний період повинен бути більше передбачуваного періоду окупності (не можна допустити, щоб окупність сталася тільки в постпрогнозном періоді);
  • o потоки оцінюються кумулятивно, наростаючим підсумком по інтервалах планування (наприклад, по роках). Тоді рік, коли кумулятивний потік змінює знак, є роком окупності.

Для оцінки періоду окупності (РВ - payback) використовують формулу

де Л'- номер року, що передує року окупності (тобто ціле число років у періоді окупності); ^ РСР - кумулятивний грошовий потік ДО-го року; , - Вільний грошовий потік року окупності (ДО + 1).

Кейс: повернемося до аналізу проекту виробництва міні-всюдихода на АТ "Автомобільний завод". Який його період окупності?

У попередньому зверненні до кейсу ми отримали вільні грошові потоки цього проекту. Розрахуємо його кумулятивні грошові потоки за чотири роки (табл. 3.4).

ТАБЛИЦЯ 3.4. Кумулятивні грошові потоки АТ "Автомобільний завод" за чотири роки, тис. Дол.

Кумулятивні грошові потоки АТ

Як бачимо, проект окупається в третій рік (М = 3 - 1 = 2). Період окупності дорівнює

Дисконтований період окупності. Простий період окупності, про який йшла мова, має недолік: він не враховує тимчасову цінність грошей, характеризує потоки проекту, але не враховує їх ризик і відповідні диктував доходи. Для подолання цього недоліку використовують дисконтований період окупності (DPB - discounted payback), при розрахунку якого грошові потоки спочатку оцінюються за їх наведеної цінності (present value), а потім виробляються ті ж операції, але вже з наведеними потоками (DCF).

Кейс: ще раз звернемося до проекту виробництва ми пі-всюдихода на АТ "Автомобільний завод". Який його дисконтований період окупності?

Припустимо, що підходить для даного проекту ставка необхідної прибутковості (вартість капіталу) дорівнює 17% річних. Тоді ми отримаємо наступні результати (табл. 3.5).

Як бачимо, проект при такому способі розрахунку теж окупається в третій рік (Л '= 3 - 1 = 2). Період окупності дорівнює

ТАБЛИЦЯ 3.5. Дисконтований грошовий потік, тис. Дол.

Дисконтований грошовий потік, тис. Дол.

Недоліки періоду окупності. Головним недоліком періоду окупності як критерію оцінки є наступне: він не враховує, що відбувається з проектом після цього періоду. Проект після періоду окупності може відразу ж припинити своє існування або, навпаки, увійти в стадію інтенсивного зростання грошових потоків, але це ніяк не позначиться на його оцінці за даним критерієм. Фактично в нашому наскрізному кейсі ми робимо висновок про проект по перших трьох років його існування. Грошові потоки за наступні сім років у оцінці не використані.

У періоду окупності є й інші недоліки. Наприклад, швидко окупаються часто дрібні і стратегічно незначущі проекти, а масштабні і суттєві для бізнесу вимагають великих термінів "заморожування" грошей в неліквідних активах. Тому в якості основного критерію для оцінки проектів він не рекомендується.

Застосування періоду окупності. На практиці цілком допустима відбраковування проекту з причини явно і невиправдано завищеного періоду його окупності, оскільки такі проекти можуть створювати значний політичний, правової та іншої ризик для його ініціатора. Тому даний показник може бути використаний в оцінці ризику, аналізі чутливості, що, як ми побачимо нижче, і відбувається в практичній діяльності.

 
<<   ЗМІСТ   >>