Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОСІЇ

Проблеми державного пенсійного забезпечення населення в сучасній Росії

Російська пенсійна система не наблизилася до реалізації жодної з основних цілей реформи. Замість фінансової стабільності в перші ж роки реформована система зіткнулася з дефіцитом, який за всіма прогнозами буде тільки наростати. Незважаючи на деяке зростання абсолютних розмірів пенсій, навряд чи існуючий рівень пенсій можна вважати достатнім і прийнятним. Що стосується відносного рівня пенсій, коефіцієнт заміщення знижується, і немає ніяких підстав очікувати його збільшення в майбутньому.

Експертні оцінки і окремі соціологічні опитування свідчать про те, що в Росії своє матеріальне становище більшість пенсіонерів оцінюють як незадовільний.

Розміри пенсій за купівельною спроможністю в останні 27 років перебували на гнітюче низькому рівні і суттєво не наблизилися до рівня 1990 р (рис. 13) [1] .

Самі методики оцінки прожиткового мінімуму пенсіонера і віднесення пенсіонерів до категорії «благополучних» або «бідних» страждають серйозними вадами. Так, в прожиткової кошику для обчислення прожиткового мінімуму пенсіонера відсутні багато видів потреб, наприклад, оплата транспортних послуг, а норми на багато продуктів харчування і непродовольчі товари істотно занижені (м'ясо, рибу, овочі і фрукти, ліки і т.д.).

У розвинених країнах для оцінки рівня і показників бідності використовують більш досконалі методи, наприклад, в Європі вимірюють її відносний рівень: там бідним вважається людина з доходом менше 60% медіанного, тобто середнього доходу по країні (медіанний - це рівень доходу, нижче і вище якого розташовуються по 50% населення країни). Відповідно, за європейськими мірками, бідними є приблизно 25% росіян, а не 13%, як за російською методикою. Американці розраховують рівень бідності, виходячи з витрат на продукти харчування: їх частка в споживчому кошику у тих, кого відносять до категорії бідних, повинна становити не менше третини всіх витрат. З точки зору цієї методики бідних росіян в країні 28,8%.

Динаміка зміни купівельної спроможності пенсій (співвідношення середнього розміру пенсії та прожиткового мінімуму пенсіонера)

Мал. 13. Динаміка зміни купівельної спроможності пенсій (співвідношення середнього розміру пенсії та прожиткового мінімуму пенсіонера)

Близькі до цих оцінок і оцінки за соціологічними опитуваннями, що проводяться аудиторсько-консалтинговою компанією ФБК спільно з соціологічним центром Юрія Левади, які виявили, що людей, які самі вважають себе бідними, в 2 рази більше - приблизно 25%. Це важливий показник, особливо якщо врахувати, що соціальна стабільність і темпи розвитку країни багато в чому залежать від того, ким відчувають себе її громадяни.

Дані спеціальних обстежень дають підставу виділити самотніх літніх пенсіонерів (майже 90% яких становлять жінки) в групу найбільш вразливих, з точки зору бідності.

Основними факторами бідності серед осіб пенсійного віку є:

  • • економічні - низька заробітна плата, безробіття, нерозвинені страхові механізми, низькі розміри пенсій;
  • • демографічні - неповні сім'ї, сім'ї з високим навантаженням утриманців, старше покоління зі слабкими позиціями на ринку праці;
  • • регіонально-географічні - депресивні монопромишлен- ні регіони, дотаційні регіони з низьким економічним потенціалом, північні регіони, залежні від централізованих поставок продовольства і ресурсів.

Що стосується завдання наближення пенсій хоча б до рівня 1990 р, то її рішення відкладається на невизначений час. Тоді середній розмір пенсій дорівнював 2,3-2,4 набору прожиткового мінімуму і становив приблизно 52-54% від середньої заробітної плати по країні.

Зараз середній розмір пенсії становить усього 165% від прожиткового мінімуму пенсіонера і дорівнює 36% від середньої заробітної плати. Більш того, за розрахунками фахівців-актуаріїв всього через три-чотири роки середній розмір пенсії знизиться до 32% і навіть до 30% від середньої заробітної плати. Якщо ж заробітна плата працівника була в 2-3 рази вище середньої, то ситуація ще гірша: розмір пенсії становить вже сьогодні тільки п'яту, а то і шосту частину від заробітної плати. Настільки несправедливою пенсійної системи, мабуть, немає в жодній з розвинених країн світу.

Багато в чому ситуація, що склалася пояснюється поділом в ході реформи 2002 р пенсійної системи на три складові (базову, страхову і страхову - накопичувальну пенсії), що призвело до суттєвого зменшення ресурсів, що спрямовуються на виплати поточних пенсій, до різношвидкісної нарахування пенсій, суттєвого відставання індексації пенсій від темпів зростання заробітної плати [2] .

Цілі пенсійних реформ 2002 і 2014 р не тільки не були досягнуті, їх результати виявилися для пенсіонерів ще більш несправедливими, ніж до реформ, зменшиться і соціальна ефективність пенсійної системи в середньостроковій перспективі (рис. 14).

Як показують розрахунки (і видно на рис. 14), держава в повному обсязі не забезпечує реалізацію пенсійних прав значної частки пенсіонерів, заробітна плата яких в період трудової діяльності була вище середньої заробітної плати по країні (у працівників вугільної, гірничої, металургійної, нафтової, газової та ряду інших галузей економіки). Діапазон нездійсненних прав становить 40-60% від тих обсягів страхових сум, які були накопичені протягом трудового періоду. Надалі положення буде тільки погіршуватися (рис. 15).

Таким чином, довгостроковою тенденцією в пенсійній системі Росії залишається зниження коефіцієнта заміщення, що свідчить про системну кризу національної пенсійної системи, подолати який можливо лише шляхом корінних її перетворень, за допомогою державного регулювання системи заробітної плати в країні, а також проводячи активну державну політику по створенню робочих місць.

Динаміка коефіцієнта заміщення пенсій (%) і фінансове поле нереалізованих прав пенсіонерів

Мал. 14. Динаміка коефіцієнта заміщення пенсій (%) і фінансове поле нереалізованих прав пенсіонерів:

--коеффіціент заміщення в середньому по країні; - коефіцієнт

заміщення у працівників вугільної, гірничорудної та металургійної галузей

Динаміка коефіцієнта заміщення пенсій в Росії в 1950

Мал. 15. Динаміка коефіцієнта заміщення пенсій в Росії в 1950

2020 рр.

Для порівняння: стратегічної установкою західноєвропейських країн є орієнтація на збереження досягнутого рівня пенсій (виконання зобов'язань по раніше заробленим пенсійним прав), що можна проілюструвати динамікою стабільно високого коефіцієнта заміщення на протязі останніх 50 років і позитивними перспективами протягом найближчих 15 років (рис. 16) .

Динаміка коефіцієнта заміщення пенсій в системі обов'язкового пенсійного страхування в країнах Західної Європи 1950-2010 рр. і прогнозні оцінки його зміни

Мал.76. Динаміка коефіцієнта заміщення пенсій в системі обов'язкового пенсійного страхування в країнах Західної Європи 1950-2010 рр. і прогнозні оцінки його зміни

Які причини таких великих невдач в здійсненні пенсійної реформи? Їх декілька. По-перше, переведення страхових внесків з 2001 р в режим податків (єдиного соціального податку - ЄСП) істотно підірвав страхові мотиваційні механізми збору внесків.

По-друге, невиправдане з позиції обов'язкового пенсійного соціального страхування відволікання фінансових ресурсів на базову (фактично соціальну) пенсію і на накопичувальну пенсію (для молодих поколінь працівників), що не дозволяє в повному обсязі виконувати зобов'язання перед застрахованими.

По-третє, дві вищевказані причини не дозволили сформувати інститут пенсійного страхування, який в змозі впоратися з генеральної завданням щодо встановлення тісній залежності між величиною пенсії і розмірами внесків.

За останні 27 років пенсійна система Росії зазнала суттєвих змін. Сталося формування каркаса страхових пенсійних інститутів, що включають обов'язкові види соціального страхування, корпоративні пенсійні програми і приватне пенсійне страхування. В основному (ще не повністю) розмежовані з фінансових джерел системи соціальної допомоги, страхування і державного соціального забезпечення. В значній мірі створена страхова інфраструктура обліку і контролю за виплатами пенсій.

Особливо слід виділити формування пенсійних інститутів, заснованих на найсучасніших пенсійних технологіях - системі умовно-накопичувальних рахунків і обов'язкової накопичувальної складової. Незважаючи на проблеми, що виникають, нові пенсійні інститути довели свою життєздатність; викликає жаль, що вони не розвиваються.

Виправлення певних деформацій, допущених в ході пенсійної реформи 2002 року, законодавці і виконавча влада здійснили в 2010 р Для цього була проведена валоризації дореформених пенсійних прав, їх підвищення з позиції купівельної спроможності пенсій. Як орієнтир було взято критерій «доведення мінімального розміру пенсій до рівня регіонального прожиткового мінімуму пенсіонера», а також використаний механізм випереджаючої індексації базового розміру пенсій.

Ці заходи дозволили суттєво збільшити рівень пенсій. Середній розмір трудової пенсії зріс майже в 1,5 рази, а її відносний рівень (по відношенню до доходів працюючого населення) досяг майже 40%. Тим самим були в значній мірі виправлені перекоси в реалізації пенсійних прав громадян, придбаних в радянський період.

У той же час, як відзначають експерти 1 , настільки істотне збільшення розмірів пенсій було проведено не за рахунок внутрішніх ресурсів пенсійної системи (вже розбалансованою до того моменту), а за рахунок масштабного залучення зовнішніх - бюджетних - джерел фінансування. Відзначається інституційна незавершеність формування ефективних інститутів пенсійного страхування в Росії як з позиції законодавчого оформлення інституційної бази, так і з позиції створення умов для ефективного функціонування фінансових механізмів.

Багато в чому труднощі становлення національної системи пенсійного страхування пов'язані з тим, що спочатку в країні не була прийнята доктрина формування інститутів пенсійного страхування як найважливішого компонента доходів населення, органічно пов'язаного з системою заробітної плати, демографічною політикою і політикою на ринку праці. В кінцевому рахунку це пояснює відсутність чітко визначених цілей і програми дій в даній області, є причиною «розмитості» і непослідовності управлінських впливів, для яких може бути застосовано відомий вислів: «крок вперед, два - назад».

Наприклад, в 2001 р страхові внески роботодавців (на користь працівників) в державні позабюджетні фонди були замінені на єдиний соціальний податок (ЄСП), надавши тим самим даному виду платежів податковий характер, що суперечить самому духу і суті соціального страхування.

Крім того, були скасовані страхові відрахування працівників в ПФР, а накопичені по цьому джерелу пенсійні права працівників ліквідовані, без збереження будь-яких зобов'язань з боку держави перед застрахованими особами. У 2005 р був істотно знижений розмір ЄСП, що призвело до стійкого суттєвого дефіциту бюджету ПФР.

Наслідками таких контрпродуктивних заходів стало зниження рівня соціальних гарантій в системі соціального пенсійного страхування і повернення до державного соціального забезпечення за типом недавнього соціалістичного минулого, але при цьому розмір дотацій з державного бюджету визначено в незрівнянно менших пропорціях і обсягах, ніж це було за радянських часів. В результаті вийшов свого роду еклектичний набір елементів і механізмів соціальної допомоги, державного соціального забезпечення, соціального страхування і особистого страхування (накопичувальна частина пенсійної системи), який не має будь-яких перспектив на розвиток надалі.

Дана політика привела до негативних результатів і зажадала суттєвого коригування, яка була частково проведена в 2010 р, але не дозволила створити умов для завершення формування ефективних інститутів пенсійного страхування.

Досить зазначити, що в країні досі відсутня статистична база, що дозволяє оцінювати пенсійні права кожного застрахованого, і на цій основі проводити розрахунки своєї можливої пенсії, без чого громадяни країни позбавлені можливості протягом свого трудового життя оцінювати можливі розміри своєї майбутньої пенсії. Це позбавляє їх важелів впливу на формування своїх пенсійних прав і не стимулює до особистої участі у фінансуванні своєї майбутньої пенсії.

Аналогічна ситуація з управлінням державними пенсійними зобов'язаннями. Державні органи управління, включаючи Мінфін Росії, МОЗ Росії, ПФР, не мають найважливішими статистичними даними по щорічним обсягами фінансових пенсійних зобов'язань держави на поточний і прогнозні періоди.

На відміну від ЕРС, в Росії обсяги наявних державних пенсійних зобов'язань перед громадянами статистично не зафіксовано, законодавчо не закріплені і публічно не представляються населенню. Вони не відображаються ні в прогнозах Мінекономрозвитку Росії, ні в програмах економічного і соціального розвитку країни, ні в прогнозних розробках проектів федерального і регіональних бюджетів на середньостроковий період Мінфіну Росії.

У свою чергу, низький рівень управління державними фінансовими зобов'язаннями в соціальній сфері та пенсійному забезпеченні різко обмежує можливості Уряду РФ по довгостроковому системному прийняття рішень, арсенал його управлінських дій такими складними заходами, як підвищення тарифів страхових внесків, бюджетними дотаціями пенсійній системі або прийняттям соціально непопулярних заходів - заниженою індексації пенсій (період 1992-2009 рр.), численними і малоефективними дотаціями сімейних бюджетів пенсіонерів (на оплату комунальних послуг та житла).

Низькі розміри пенсій виступають джерелом постійної соціальної напруги в суспільстві. Це пов'язано з тим, що для громадян розмір пенсії визначає саму можливість гідного життя на пенсії, що сьогодні недосяжно для 80% пенсіонерів, оскільки пенсія може забезпечити тільки фізіологічний мінімум.

При цьому «заробити» право на гідну пенсію за 35-40 років трудового (страхового) стажу в розмірі 50% від середньої заробітної плати за існуючої системи заробітної плати та застосовуваних пенсійних інститутах просто неможливо. Нескладні розрахунки свідчать - заробітна плата у 60% росіян настільки низька, що при внесенні встановлених сьогодні страхових внесків (розмір тарифу становить 22% від заробітної плати) протягом 35 років вони зможуть заробити собі пенсію, в кращому випадку, в розмірі прожиткового мінімуму пенсіонера або ненабагато його перевищує.

Іншими словами, в пенсії, як у «Гордієва вузлі», зав'язані інтереси найважливіших суб'єктів - громадян, держави і суспільства. Вживали в країні протягом останніх 22 років спроби розрубати цей вузол за допомогою лобових «ринкових» рішень (наприклад, введення накопичувальної пенсії або широко обговорюваного підвищення пенсійного віку) або зазнали нищівного фіаско (накопичувальна пенсія, фінанси якої девальвуються щорічно на А -5% в рік), або приречені на невдачу.

  • [1] Джерела: Індикатор рівня життя населення Російської Федерації. М.: Держкомстат, 1995; Росія в цифрах. М.: Держкомстат, 2003. С. 97; Соціально-економічне становище Росії. М.: Держкомстат, 2005; Матеріали ПФР, 2016.
  • [2] Багато експертів вважають, що єдиний характер фінансових механізмів пенсійної системи дозволяє їй ефективніше функціонувати за допомогою більш четкогоопределенія зобов'язань і прав як для кожного платника внесків, так і для кожного пенсіонера окремо.
 
<<   ЗМІСТ   >>