Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Корпоративний фінансовий менеджмент

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>
Корпоративний фінансовий менеджмент - Лобанова Е.Н.

Книга складається з двох частин: перша присвячена теорії та практиці корпоративних фінансів, друга - нагальних питань сучасного фінансового менеджменту. Кожна глава (їх всього дванадцять) поділяється на два рівня складності: один - базовий, а другий - просунутий, в якому висвітлюються новітні аспекти фінансового менеджменту. У першій частині комплексно представлені основи корпоративних фінансів, у тому числі агентська теорія, теорія фінансових ринків, базові принципи корпоративних фінансів, методологія прийняття інвестиційних та фінансових рішень, а також концепція формування ціннісно-орієнтованих управлінських рішень.

Друга частина книги охоплює організаційні та інформаційні основи стратегічного фінансового менеджменту, стратегічне управління робочим капіталом, комплексну фінансову діагностику і матричний підхід до розробки та експертизи фінансових стратегій, заснований па концепції сталого розвитку та парадигмі цінності.

Теоретичний матеріал підкріплений численними прикладами, кейсами, гіперкейсами. У книзі є глосарій і велику кількість додатків. Одне з додатків являє собою Збірник задач з фінансового менеджменту.


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


Відомості про авторівВступПередмова М. А. ЛімітовськогоЧАСТИНА 1. ПРИКЛАДНІ КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИРОЗДІЛ 1. Корпоративне керівництво. Агентський конфлікт Максимізація цінності власного капіталу, агентський конфлікт і агентські витрати Мотивація топ-менеджерів: компенсаційні пакети, корпоративне керівництво та ринкові механізмиМатеріальна винагорода топ-менеджерівІнструменти і фактори, що впливають на ефективність корпоративного управлінняДіяльність рад директорів. Кодекси корпоративного керівництва (поведінки)РОЗДІЛ 2. Базові концепції оцінки. Теорія фінансових ринків і тимчасова цінність грошейРівень 1 Базові концепції оцінки Ефективність фінансових ринків Тимчасова цінність грошейПринцип тимчасової цінності. Поодинокий платіжАнуїтет і перпетуітетаРівень 2 Оцінка корпоративних цінних паперів Принцип відсутності стабільної арбітражної ситуації і оцінка за допомогою арбітражу Акції та їх оцінка: дивідендні моделі та моделі залишкового доходуАкції як цінні папериДивідендні моделі ціни акційОцінка акцій на основі моделей залишкового доходу Облігації та їх оцінкаОблігації як цінні папериЦіна облігаційРезюме Основи прийняття інвестиційних рішеньРівень 1 Інвестиційні та фінансові рішення Вільні грошові потокиПринцип грошового потоку (Cash flow)Принцип "З проектом - без проекту" ("With - without") Критерії оцінки інвестиційних рішеньПеріод окупностіЧиста приведена цінність (Net present value - NPV)Внутрішня ставка прибутковості (IRR - internal rate of return)Облік інфляції в оціночних розрахунках. Оцінка на номінальної та реальної основи Основи теорії портфеля і моделі САРМПринцип ціноутворення довгострокових (капітальних) активів на ефективних фінансових ринкахСистематичний і несистематичний ризикиВимірювання систематичного ризику. Бета-факторМодель вартості капітальних (довгострокових) активів (САРМ) і альфа-факторФінансовий ризик і коефіцієнт βРівень 2 Інвестиційні проекти: розробка та оцінка Відбір проектів і формування інвестиційного портфеля компанії. Районування капіталу Оцінка і аналіз ризиків інвестиційного проектуАналіз чутливостіМетод сценаріїв і value at riskРезюме Структура і вартість капіталу. Дивідендна політикаРівень 1 Вартість капіталу і фінансовий леверидж Вартість власного капіталу компаніїЗалучення власного капіталуВартість власного капіталу Вартість позикового капіталу компанії. Залучення позикового капіталуВартість позикового капіталуКейс: вартість боргового капіталу (конвертовані облігації). Середньозважена вартість капіталуРівень 2 Структура капіталу і дивідендна політика Теорії структури капіталу Дивіденди і дивідендна політика. Альтернативи дивідендної політикиКейс: дивідендна політика російського підприємства та її вплив на цінність компанії. Дивіденди, їх суть і різновидиДивідендна політика та її вплив на цінність компаніїПрактичні аспекти дивідендної політикиРезюме Фінансовий менеджмент транснаціональної корпораціїРівень 1 Ризик і прибутковість міжнародних інвестиційних проектів Особливості міжнародного бізнесу Валютний ринок і теореми про паритетахВалютний ринок і обмінні ставкиПаритет купівельної спроможностіПаритет процентних ставокЗумовлене рівність реальних ставок Ризики глобальних фінансових ринківДиверсифікація на глобальних фінансових ринкахПроцентний ризик і його різновиди на глобальних ринкахВалютний ризик і його різновидиУправління фінансовими ризикамиРівень 2 Оцінка і фінансування міжнародних проектів з урахуванням ризику країни Оцінка міжнародних проектів Структуровані форми фінансуванняСек'юритизація та аутсорсинг - облігації, забезпечені боргомСтруктуровані нотиСпособи фінансування проектів в міжнародній практиціКредит або лізинг?Резюме Оцінка бізнесу. Підходи і методиРівень 1 Основні поняття та визначення оцінки бізнесу Що ми розуміємо під оцінкою бізнесу? Базові визначення цінності бізнесу Основні принципи та підходи до оцінкиРівень 2 Оцінка компанії на основі грошових потоків Базові моделі DCF Підготовка вихідних даних і аналіз чинників цінностіВисновки оцінювача. Вибір моделі оцінки і прогнозування грошових потоків Розрахунок термінальної цінності і завершення оцінкиАналіз прогнозованих показників (продовження конкретної ситуації 1)Оцінка компанії ЗАТ "Усупінфарм"Оцінка компанії і заключні поправки Оцінка на основі ринкових зіставлень Особливості методу порівняльної оцінки Оціночні мультиплікатори та їх застосування Відбір порівнянних компаній і визначення оцінного мультиплікатораПродовження конкретної ситуації 1 Оцінка компанії за активами Основні передумови оцінки за активами Особливості опеньки окремих видів активів Оцінка нематеріальних активів Оцінка методом ліквідаційної цінностіРезюме Обгрунтування ціннісно-орієнтованих стратегічних рішень, у тому числі зі злиттів і поглинаньРівень 1 Стратегічні рішення як основне джерело зростання цінності корпорації Основні моделі опеньки для управління цінністю компанії та їх застосування Управління на основі моделі DCF Моделі оцінки на основі залишкових доходів та їх застосування в управлінні цінністю корпораціїРівень 2 Алгоритм стратегічного управління цінністю Діагностика цінності компанії Виявлення та оцінка стратегічних альтернатив Обгрунтування альтернатив зовнішнього зростання Типи злиттів Корпоративна стратегія і мотиви придбань Оцінка вигод і витрат придбанняРезюмеЧАСТИНА 2. СУЧАСНИЙ ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Організаційна концепція фінансового менеджментуРівень 1 Методологія фінансового менеджменту Базові принципи та цілі фінансового менеджменту Грошовий потік - головна детермінанта цінності Сучасна модифікація фінансових цілей і механізм розподілу корпоративного доходу Зміст і різноманіття функцій фінансового менеджменту Організаційні схеми фінансового менеджменту та посадові обов'язки фінансових менеджерів Типова організаційна схема фінансового менеджменту та її модифікації Фінансовий директор, скарбник і контролер: їх функції в корпоративному менеджментіРівень 2 Стратегічні функції сучасного фінансового керівника Стратегічний фінансовий менеджмент Трансформація функцій фінансового менеджера Аудит корпоративної цінності або проблема офіційного визнання "розрахункової" цінності Моделювання корпоративної цінностіРЕЗЮМЕ Система аналітичних фінансових документів як інформаційна основа фінансового менеджментуРівень 1 Принципи формування інформації про доходи і витрати Аналітичний звіт про прибутки і збитки та підходи до його вивчення Звіт про рух грошових коштів: методи і проблеми побудови Аналітичний баланс і баланс в управлінському форматі Структура аналітичного балансу і класифікація статейТипи нематеріальних активів та їх основні характеристики Побудова управлінського балансу і оцінка його ролі в стратегічному фінансовому менеджментіРівень 2 Формування і класифікація грошових потоків Різновиди грошових потоків. Структура операційного грошового потоку Сучасні вимірювачі грошових потоків Використання інформації про грошових потокахРЕЗЮМЕ Управління робочим капіталомРівень 1 Управління поточними операційними активами Управління дебіторською заборгованістю Торговий кредит: фінансове та інвестиційне рішення Роль фінансового менеджера в управлінні запасами Системи контролю, моніторинг та моделювання запасівРівень 2 Сучасна концепція робочого капіталу Інтерпретація робочого капіталу Операційний цикл і потреба в робочому капіталі Потреба в робочому капіталі та управління цінністю компанії Фінансування потреби в робочому капіталі Стратегічна міра ліквідності, заснована на структурі джерел фінансування потреби в робочому капіталі Стратегічні фактори ліквідності і потреба в робочому капіталі Стратегія компанії і робочий капіталРЕЗЮМЕ Управлінський фінансовий аналізРівень 1 Коефіцієнтний фінансовий аналіз Система фінансових коефіцієнтів і їх функції Перелік основних фінансових коефіцієнтів і технології їх розрахункуРівень 2 Нова логіка фінансового аналізу Критерії оцінки фінансових рішень Вплив управлінських і операційних рішень на прибутковість компанії Структура прибутковості: зв'язок між прибутковістю власного капіталу та операційної прибутковістю Фінансова гнучкість і кредитний аналіз Концепція фінансової гнучкості, аналіз фінансових ризиків і кредитний аналіз Методологія оцінки кредитоспроможності: міжнародний досвідРЕЗЮМЕ Стійке зростання і фінансові стратегіїРівень 1 Фінансова діагностика Загальний розмір і якість фінансових документів Нові підходи до оцінки внутрішньої ліквідності Операційна прибутковість і ризики Факторний аналіз прибутковості з використанням інвестиційної версії моделі Дюпона Оцінка і прогноз потенціалу розвитку з використанням моделі SGR Кейс "Новий алгоритм фінансового аналізу"Рівень 2 Концепція стійкого зростання і фінансові стратегії Формула Роберта Хіггінса і оцінка оптимальних темпів зростанняМеморандум сталого розвитку Аналітичні властивості формули Р. Хіггінса Фінансовий леверидж, прогноз і опенька банкрутства Кейс "Енрон": процвітання і банкрутствоГЛОСАРІЙЛітература
 
>>