Повна версія

Головна arrow Товарознавство arrow Метрологія, стандартизація і сертифікація

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Вибір виду уявлення показників

Вибір виду уявлення показників якості залежить тому, порівнюються Чи машини одного типорозміру, одного типу різних типорозмірів або машини різних типів і типорозмірів одного функціонального призначення.

При оцінці якості машин одного типорозміру доцільно використовувати абсолютні (натуральні) значення показників якості (Рц), т. Е.

Ч, = Р "(3 <5)

При оцінці якості машин одного типу, але різних типорозмірів доцільно використовувати відносні значення показників якості (о,), т. Е.

де Г, - головний параметр машини. Наприклад, для стрічкового конвеєра - ширина стрічки.

При оцінці якості виробів різних типів і типорозмірів доцільно використовувати питомі значення показників якості (^), т. Е.

де Л, - функціональний критерій машини.

З фізичної точки зору питома величина характеризує витрати ресурсів, представлених показниками (Р,) у на досягнення одиниці кінцевого результату функціонування А ,.

При оцінці якості всі показники повинні бути одного виду: або абсолютними, або відносними, або питомими.

Використання питомих значень при правильно обраному функціональному критерії забезпечує однорідність вихідних даних і сприяє об'єктивності отриманих результатів оцінки.

Вибір базових показників

На створення, виготовлення та експлуатацію будь-якої машини витрачаються певні ресурси (матеріальні, трудові, енергетичні та ін.). У результаті експлуатації машини отримуємо результат у вигляді функціональної роботи. Природно, чим менше витрачається ресурсів на створення, виготовлення та експлуатацію машини, що припадають на одиницю кінцевого результату її функціонування (КРФ), тим більш досконалою машина є.

Використання КРФ дозволяє перейти до наступної очевидною процедурі вибору базових показників: вибирають номенклатуру показників, відповідних меті оцінки рівня якості; обчислюють питомі значення (^) одиничних показників якості (Ру), прийнятих для оцінки за формулою (3.8); підраховані за цією формулою значення питомих величин одиничних показників заносять в таблицю-матрицю

Показники Рр використовуються для оцінки якості, в загальному випадку можна розділити на дві групи - збільшують і зменшують. До збільшує відносяться такі одиничні показники, зі зменшенням яких рівень якості за інших рівних умов збільшується, до уменьшающим - зі зменшенням яких рівень якості за інших рівних умов зменшується.

З усіх стовпців матриці, що відносяться до збільшує показниками, вибирають мінімальні значення питомих величин одиничних показників і приймають їх за базові значення

а з стовпців матриці, що відносяться до уменьшающим показниками, - максимальні значення питомих величин одиничних показників якості, т. е.

Сукупність значень {а0} являє собою динамічну модель в загальному випадку гіпотетичної еталонної машини, що володіє найбільш високими (вже досягнутими в реальних машинах) властивостями, вираженими в питомих величинах одиничних показників якості.

Оцінка рівня якості за одиничними показниками

Процес оцінки рівня якості за одиничними показниками (£) складається з вибору способу порівняння показників якості оцінюваної машини з аналогічними базовими значеннями і визначення вагомості у-го рівня якості в сукупності всіх показників.

Рівень якості за одиничними показниками як ступінь наближення реально досягнутого значення питомої величини показника до її базового значення для збільшують показників визначається за формулою

З виразів (3.12) і (3.13) видно, що рівні якості за одиничними показниками безрозмірні і завжди менше або дорівнюють одиниці для будь-якої з машин, що знаходиться в матриці, з якої вибралися базові значення. Рівень якості по будь-якому у'-му показнику для еталонної машини визначається за формулою

Оцінка рівня якості за одиничними показниками не розкриває, які показники є більш вагомими. Для визначення вагомості використовуються різні методи.

При оцінці коефіцієнтів вагомості використовуються аналітичні та експертні методи.

При оцінці вагомості показників якості набули поширення такі методи: регресійних залежностей; еквівалентних співвідношень; вартісної; часткової; імовірнісний; граничних і номінальних значень; експертний і ін.

При визначенні коефіцієнтів вагомості показників якості з використанням методу регресійних залежностей будується система рівнянь

де 0г - значення комплексного показника якості / '- го варіанта продукції (/' = I, 2, .... г); г- число наявних варіантів продукції; т} - коефіцієнт вагомості у-го показника якості продукції; визначається як коефіцієнт регресії ((?, = / (щРу)) за методом найменших квадратів; п - кількість показників, прийнятих для оцінки якості продукції.

Метод еквівалентних співвідношень грунтується на визначенні показника рівня якості за комплексним показником у відсотках залежно від збільшення одиничних показників якості продукції на I%. Коефіцієнт вагомості при цьому визначається за формулою

де Дф- зміна комплексного показника при збільшенні у-го показника якості продукції на 1%; Д />, - зміна у-го показника якості продукції на 1%.

Вартісний метод заснований на зіставленні витрат на досягнення у-го показника з загальними витратами, т. Е.

Пайовий метод встановлення вагомості передбачає визначення частки участі значення рівня якості поу'-му одиничного показником ц) в сумарному значенні всіх п рівнів якості по одиничному показнику

Визначення коефіцієнтів вагомості експертним методом регламентується ГОСТ 23554.1-79. Послідовність визначення коефіцієнтів вагомості зводиться до наступних дій:

  • - Приймається рішення про створення експертної комісії, її структуру та склад, формулюються цілі оцінки якості і формується робоча група (підготовчий етап);
  • - Визначається кількість експертів, що входять в експертну групу, проводять їх відбір і формують експертну групу (етап робочої групи). На цьому етапі уточнюється мета оцінки якості, виробляються методи і процедури опитування та оцінки, визначаються переліки операцій, виконуваних експертами, підготовляються анкети опитувань і проводиться опитування;
  • - Проводять класифікацію продукції і споживачів, визначають номенклатуру показників, їх вагомість, значення базових показників та інші характеристики, необхідні для оцінки якості (етап роботи експертної групи);
  • - Аналізуються результати і формулюється думка експертної комісії (заключний етап).

Обробка результатів експертного опитування досить складна.

 
<<   ЗМІСТ   >>