Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік в казенних установах

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Дотримання касової дисципліни

Вказівкою ЦБ РФ від 20 червня 2007 р № 1843-У встановлено граничний розмір розрахунків готівкою між юридичними особами по одній угоді (в рамках одного договору) у розмірі 100000 руб. Розрахунки з фізичними особами та індивідуальними підприємцями готівковими коштами виробляються без обмежень.

Готівкові кошти, що надходять до каси установи, повинні бути своєчасно оприбутковані та здані в орган, що здійснює касове обслуговування виконання бюджету (Казначейство Росії), для подальшого зарахування на особовий рахунок установи.

У касі установи можуть зберігатися готівка тільки в межах ліміту, встановленого органом, що здійснює касове обслуговування виконання бюджету. Ліміт залишку готівки в касі встановлюється щорічно і може переглядатися протягом року за обгрунтованою прохання установи.

Для встановлення ліміту залишку готівки в касі установа подає до органу, здійснює касове обслуговування виконання бюджету або в банк розрахунок за ф. 0408020. Якщо установа не представило розрахунок за вказаною формою, то ліміт залишку каси вважається нульовим, а здається в казначейство готівка - понадлімітною.

Видачі готівки установі на заробітну плату і виплати соціального характеру проводяться в строки, узгоджені з органом, що здійснює касове обслуговування виконання бюджету (Казначейством Росії).

Видача готівкових грошових коштів для розрахунків з звільняти працівників і зникаючими у відпустку, а також у випадках, передбачених законодавством РФ, здійснюються незалежно від встановлених установі строків виплати заробітної плати.

При порушенні порядку роботи з готівкою, ведення касових операцій у відповідності зі ст. 15.1 КоАП РФ на посадових осіб та юридичних осіб накладається адміністративний штраф у розмірі відповідно від 4000 до 5000 руб. і від 40 000 до 50 000 руб.

Облік надходження і вибуття грошових документів

Для ведення господарської діяльності КУ може набувати грошові документи, до яких відносяться: оплачені талони на бензин і масла; оплачені путівки в будинки відпочинку, санаторії, турбази; пластикові картки на бензин; телефонні картки; Інтернет-карти; оплачені залізничні та авіаквитки; отримані сповіщення на поштові перекази, поштові марки і марки державного мита і т.п.

Для обліку грошових документів установи призначений рахунок 020135000 "Грошові документи". Грошові документи враховуються в сумі фактичних витрат на їх придбання і зберігаються в касі установи.

Прийом в касу і видача з каси грошових документів оформляється ПКО та ВКО. Облік операцій з грошовими документами ведеться окремо від операцій з грошовими коштами.

При видачі грошових документів з каси під звіт кільком особам замість індивідуальних ВКО застосовується Відомість на видачу грошей з каси підзвітним особам (ф. 0504501).

ПКО та ВКО із записом "Фондовий" реєструються в Журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (ф. КО-3) окремо від операцій з грошовими коштами. Облік операцій з грошовими документами ведеться на окремих аркушах Касової книги з проставленням записи "Фондовий"

Вартість грошових документів можна списати лише після підтвердження факту їх використання.

Типові записи з відображення в бюджетному обліку операцій надходження і видачі грошових документів в установі наведено в табл. 5.6.

Таблиця 5.6. Відображення в бюджетному обліку операцій надходження і видачі грошових документів

Зміст операції

Бухгалтерський запис

Дебет Кредит

Надходження грошових документів у касу

Надходження в касу телефонних карток. Інтернет-карт, отриманих сповіщень на поштові перекази

120135510

130221730

Надходження в касу оплачених залізничних та авіаквитків

120135510

130225730

Надходження в касу оплачених талонів на бензин і масла

120135510

130234730

Надходження в касу інших грошових документів

120135510

130226730 130291730

Видача з каси грошових документів під звіт

Видача підзвітним особам Інтернет-карт, карт мобільного зв'язку, сповіщень на поштові перекази

120821560

120135610

Видача підзвітним особам авіа- і залізничних квитків

120822560

120135610

Видача підзвітній особі (водію) талонів на бензин і масла

120834560

120135610

Не належать до грошових документів і обліковуються на позабалансовому рахунку 03 "Бланки суворої звітності" бланки трудових книжок і вкладиші до них.

 
<<   ЗМІСТ   >>