Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік в казенних установах

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Облік придбаного в лізинг майна

З метою зміцнення матеріальної бази окремим КУ (наприклад, системи виконання покарань) надано право здійснювати за рахунок власних доходів лізингові угоди, що відображено в Законі № 83-ФЗ.

Для реалізації лізингових проектів КУ необхідно виконати ряд вимог, а саме:

 • - Вивчити нормативні правові акти, що регулюють даний вид фінансових операцій;
 • - Внести до Статуту установи пункт про право укладення договорів лізингу;
 • - Призвести фінансові розрахунки і оцінити ризики, пов'язані з неможливістю самостійно погасити лізингової компанії обов'язкові платежі;
 • - У разі перевищення встановленого засновником межі великої угоди погодити з ним можливість здійснення такої операції;
 • - У разі недостатності коштів, отриманих від приносить дохід діяльності, для обслуговування зобов'язань по лізингу необхідно заручиться додатковими гарантіями засновника.

Даний вид діяльності регулюється ГК РФ і Федеральним законом від 29 жовтня 1998 № 164-ФЗ "Про фінансову оренду (лізингу)". Відповідно до ЦК РФ, лізинг - це "угода, при якій лізингодавець зобов'язується придбати у власність вказане лізингоодержувачем майно у певного продавця і надати це майно лізингоодержувачу за плату в тимчасове володіння і користування". У Федеральному законі № 164-ФЗ лізинг визначається як вид інвестиційної діяльності по придбанню майна і передачі його на підставі договору лізингу фізичним або юридичним особам за певну плату, на певний термін і на певних умовах, обумовлених договором, з правом викупу майна лізингоотримувачем.

Види лізингу по праву володіння, розпорядження майном, а також за тривалістю терміну дії поділяються наступним чином:

 • - Фінансовий - лізингоодержувач в кінці терміну дії договору отримує предмет договору (обладнання, автомобіль) у власність;
 • - Оперативний - лізингоодержувач отримує необхідне майно на певний строк за плату, а потім повертає об'єкт лізингу назад лізингодавцю (лізинговій компанії). Майно знаходиться лише в тимчасовому користуванні, а потім лізингова компанія сама вирішує, як вчинити з поверненим майном - передати в лізинг знову або продати;
 • - Поворотний - продавець предмета лізингу одночасно виступає як лізингоотримувач: він сам собі продає через лізингову компанію, отримавши прискорену амортизацію, поповнивши обігові кошти та оптимізувавши оподаткування.

По термінах дії договору лізинг може бути:

 • - Довгостроковим - лізинг, здійснюваний протягом 3 років і більше;
 • - Середньостроковим - лізинг, здійснюваний протягом 1,5 року до 3 років;
 • - Короткостроковим - лізинг, здійснюваний протягом менше 1,5 року.

У договорі лізингу, укладеному між лізинговою компанією і КУ, визначаються розмір, спосіб здійснення і періодичність лізингових платежів.

Під лізинговими платежами розуміється загальна сума платежів за договором лізингу за весь термін дії договору, в яку входить відшкодування витрат лізингодавця, пов'язаних з придбанням і передачею предмета лізингу лізингоодержувачу; відшкодування витрат, пов'язаних з наданням інших передбачених договором лізингу послуг; розмір доходу лізингодавця. У загальну суму договору лізингу може включатися викупна ціна предмету лізингу, якщо договором лізингу передбачено перехід права власності на предмет лізингу до лізингоотримувача.

Вартість лізингової послуги формується на ринкових умовах і залежить від чинників, характерних для будь-якої лізингової угоди: від вартості позикового фінансування; ризиків проекту; наявності власних фінансових ресурсів у лізингової компанії.

Типові бухгалтерські записи, які робляться в обліку КУ у разі придбання майна на умовах лізингу, наведено в табл. 4.14.

Таблиця 4.14. Відображення в обліку КУ лізингових операцій

Найменування операції

Дебет

Кредит

Нарахування заборгованості з оплати договору фінансової оренди

010641310 "Збільшення вкладень в основні засоби - предмети лізингу"

230231730

Сплата лізингових платежів

230231830

220111610

Прийняття до обліку лізингового майна, що надійшло лізингоодержувачу, який обліковується відповідно

010141310-010148310

010641310 "Збільшення вкладень в основні

з договором на балансі лізингоодержувача

засоби - предмети лізингу "

Викуп лізингового майна і перехід його у власність лізингоодержувача за умови погашення всієї суми передбачених договором лізингу лізингових платежів

010111310-010113310, 010115310,010118310, 010131310-010138310

010141310-010148310

 
<<   ЗМІСТ   >>