Повна версія

Головна arrow Право arrow АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА З ДЕРЖАВНОЮ УЧАСТЮ. ПРОБЛЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВИСНОВОК

В результаті проведеного дослідження питань корпоративного управління в АТ з державною участю були виявлені певні проблеми і запропоновані шляхи їх вирішення.

Аналіз російської моделі корпоративного управління дозволяє прийти до висновку про те, що дана модель, закріплена Законом про АТ, не є копіюванням моделей корпоративного управління, відомих закордонному законодавству. Російська модель «вбирає» елементи різних моделей корпоративного управління, але розвивається з урахуванням особливих соціально-економічних, політичних умов, культурних і правових традицій.

Дуалізм положення держави як акціонера, з одного боку, і як регулятора - з іншого, обумовлює особливості корпоративного управління АТ з державною участю. Держава, реалізуючи свої права акціонера через уповноважені федеральні органи виконавчої влади і здійснюючи повсякденне управління АТ, по суті позбавляє їх господарської самостійності. При такому управлінні поради директорів є чисто формальними органами.

Пропонована в дослідженні нова модель управління виходить з необхідності функціонування рад директорів в АТ з державною участю як органів стратегічного управління, що працюють самостійно, але при реалізації чітких механізмів відповідальності. В ідеалі рада директорів в АТ з державною участю повинен бути професійним, високооплачуваним, чинним в інтересах всіх акціонерів, які відповідають за всі свої дії (бездіяльність). Процес висунення кандидатів до ради директорів необхідно зробити чітко структурованим і прозорим.

У проведеному дослідженні запропоновані деякі напрямки щодо формування та впровадження нової моделі управління в АТ з державною участю. Безумовно, вони вимагають ретельного аналізу, поступового застосування і необхідного законодавчого забезпечення. Зокрема, в практичній площині необхідно вирішення питання про кваліфікаційну підготовку корпоративних керуючих, про формування саморегулівних організацій корпоративних керуючих і незалежних директорів. Дані питання також потребують серйозного осмислення і точної законодавчої регламентації.

Проблеми, окреслені в роботі, свідчать про те, що російське корпоративне законодавство потребує подальшого вдосконалення, а проблеми корпоративного управління, правового становища АТ за участю держави вимагають серйозної уваги з боку фахівців і законодавця.

 
<<   ЗМІСТ   >>