Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік в казенних установах

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Права

 • 4.1. Вимоги головного бухгалтера щодо документального оформлення господарських операцій і представлення в бухгалтерію необхідних документів і відомостей обов'язкові для всіх працівників установи.
 • 4.2. Без підпису головного бухгалтера грошові та розрахункові документи, фінансові зобов'язання вважаються недійсними і не повинні прийматися до виконання.
 • 4.3. Вимагати представлення документів від осіб відповідно до "Положення про бухгалтерську службу" у встановлені терміни для здійснення роботи, що входить у компетенцію бухгалтерії.
 • 4.4. Вимагати від керівників структурних підрозділів вжиття заходів до підвищення ефективності використання коштів, до посилення збереження власності.
 • 4.5. Доповідати керівнику про виявлені недоліки в межах своєї компетенції.
 • 4.6. Підвищувати свою кваліфікацію на курсах і семінарах з бухгалтерського обліку за рахунок коштів установи.
 • 4.7. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов'язаної з передбаченої цією посадовою інструкцією обов'язками.

Відповідальність

 • 5.1. Головний бухгалтер несе відповідальність:
  • - За неправильне ведення бюджетного обліку;
  • - Спотворення даних бюджетної, податкової та статистичної звітності (недостовірність звітності);
  • - Порушення строків подання місячних, квартальних, річних форм бюджетної звітності головному розпоряднику бюджетних коштів;
  • - Прийняття до виконання первинних виправдувальних та інших документів за господарськими операціями, що суперечать нормам чинного законодавства;
  • - Незабезпечення звірки розрахунків з дебіторами і кредиторами, порушення встановленого порядку списання з балансу сум дебіторської та кредиторської заборгованості, нестач, майна;

Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Структурні підрозділи, сторонні організації

Бухгалтерська служба отримує документи

Бухгалтерська служба передає документи

6.1. Взаємовідносини зі структурними підрозділами

Відділ кадрової служби

Накази з особового складу; табеля обліку робочого часу працівників; листки тимчасової непрацездатності

Структурні підрозділи, сторонні організації

Бухгалтерська служба отримує документи

Бухгалтерська служба передає документи

Всі структурні підрозділи, головний інженер, зав. АГВ., Зав. складом

Господарські договори, кошториси, акти та інші матеріали з питань виконання договірних зобов'язань; рахунки на придбання матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг; авансові звіти працівників

Відомості про витрачання грошових коштів; відомості за договорами, про оплату рахунків, дебіторів та кредиторів; вказівки з питань оформлення та подання для обліку документів і відомостей

6.2. Взаємовідносини зі сторонніми організаціями

Організації-виконавці

Акти звірок руху грошових коштів за господарськими договорами

Акти звірок руху грошових коштів за господарськими договорами

Головний розпорядник бюджетних коштів

Нормативні документи, інструктивні листи, розпорядження, накази

Місячна, квартальна, річна бюджетна звітність, бюджетні кошториси, штатний розклад

Податкові органи

Акти звірок по податках

Податкові декларації

Організація роботи та критерії оцінки діяльності

 • 7.1. Головний бухгалтер працює відповідно до "Правилами внутрішнього трудового розпорядку дня" установи, "Положенням про бухгалтерську службу".
 • 7.2. При оцінці якості роботи враховується, що він повинен:
  • - Володіти методикою проведення розрахунково-грошових операцій і методами економічного аналізу фінансово-господарської діяльності установи;
  • - Знати чинне законодавство та нормативні документи по бюджетному обліку, звітності, оподаткуванню;
  • - Володіти правилами розрахунків з дебіторами, кредиторами; порядком списання нестач, дебіторської заборгованості; правилами проведення інвентаризацій грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей; правилами, порядком складання бюджетної звітності;
  • - Систематично підвищувати свою кваліфікацію на курсах, семінарах, також читати професійну літературу;
  • - Не мати негативних оцінок своєї діяльності з боку керівника.
 • 7.3. Оцінка якості роботи головного бухгалтера проводиться щорічно за підсумками складання річної бюджетної звітності.

Посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційних характеристик (вимог) по загальногалузевим посадам службовців.

Головний бухгалтер підпорядковується безпосередньо керівнику установи.

Законом про бухгалтерський облік встановлено підстави юридичної відповідальності головного бухгалтера:

 • - За ведення бухгалтерського обліку;
 • - Формування облікової політики;
 • - Своєчасне представлення повної і достовірної бухгалтерської звітності.

Вимоги головного бухгалтера щодо документального оформлення господарських операцій і представлення в бухгалтерію необхідних документів і відомостей обов'язкові для всіх працівників бюджетної установи. Без його підпису грошові та розрахункові документи, фінансові і кредитні зобов'язання, бухгалтерська звітність вважаються недійсними і не повинні прийматися до виконання.

У разі розбіжностей між керівником та головним бухгалтером у здійсненні окремих господарських операцій документи з ним може бути прийнятий до виконання з письмового розпорядження керівника організації, який несе всю повноту відповідальності за наслідки здійснення таких операцій.

 
<<   ЗМІСТ   >>