Повна версія

Головна arrow Аудит та Бухоблік arrow Бухгалтерський облік в казенних установах

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>
Бухгалтерський облік в казенних установах - Попова М.І.

Окремі розділи посібника актуальні для юридичних осіб інших організаційно-правових форм, як державних, так і недержавних.

Посібник написано у відповідності з положеннями чинної нормативно-правової бази. В ньому висвітлюється місце бухгалтерського обліку в системі управління фінансами громадського сектору, містяться рекомендації щодо реалізації облікової політики, коментарі до правил обліку активів і зобов'язань.

Крім того, у даному виданні читачам пропонується завдання з умовними фінансово-господарськими операціями, на основі яких показана технологія формування Головної книги та форм бюджетної звітності. Для контролю знань розроблені практичні та тестові завдання та наведено результати їх рішень.

Для студентів, аспірантів, викладачів вузів, слухачів системи підвищення кваліфікації, що володіють певними знаннями у даній області. Може також становити інтерес для інших фахівців, які цікавляться питаннями фінансів у бюджетній сфері.


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


ПередмоваПро авторівВступ Фінансове забезпечення державних і муніципальних установ Типи державних і муніципальних установ Фінансові відносини державних і муніципальних установ з органами державного управління та місцевого самоврядування Організація виконання витрат на поставку товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб Методологічні та правові основи сучасної системи бюджетного обліку Загальна характеристика бюджетного обліку Правове регулювання бюджетного облікуПерший рівеньДругий рівеньТретій рівеньЧетвертий рівеньП'ятий рівень План рахунків бюджетного обліку. Структура номера рахункуРобочий план рахунків Первинні документи та регістри бюджетного облікуВиправлення помилкових записів у первинних документахРегістри бюджетного облікуПорядок формування Журналів операцій і Головної книгиЖурнал по санкціонуваннюЖурнал за іншими операціямиЗберігання документів Організація бюджетного обліку Фінансово-бухгалтерське обслуговування казенної установи Функції керівника та головного бухгалтера з управління фінансамиПосадова інструкція головного бухгалтера установи Загальні положенняФункції Обов'язки Права Відповідальність Взаємовідносини (зв'язки за посадою) Організація роботи та критерії оцінки діяльностіЗаходи відповідальності за порушення організації та ведення бюджетного обліку Документообіг та порядок зберігання документів Облікова політика казенної установи Загальні питання організації обліку Порядок і строки проведення інвентаризації нефінансових активів, зобов'язань Фрагмент робочого плану рахунків установи, сформованого на основі Інструкції по бюджетному обліку Графік документообігу Технологія обробки облікової інформації Форми первинних облікових документів Перелік осіб, які мають право підпису первинних облікових документів Структура інвентарного порядкового номера Облік розрахунків з підзвітними особами Спосіб оцінки майна, одержуваного у вигляді пожертвувань Облік нефінансових активів Облік основних засобів, нематеріальних та невироблених активівОцінка вартості об'єктів основних засобівНарахування амортизаціїПереоцінка основних засобівОблік вибуття основних засобів, нематеріальних та невироблених активівОблік вкладень у нефінансові активи Облік придбаного в лізинг майна Особливості обліку окремих видів основних засобівОблік об'єктів бібліотечного фондуОблік музейних цінностей Облік матеріальних запасівОцінка матеріальних запасівУніфіковані форми первинних облікових документів з оформлення переміщення і передачі в експлуатацію матеріальних запасівВибуття матеріальних запасівВідображення операцій з обліку матеріальних запасів у регістрах бюджетного обліку Особливості обліку окремих видів матеріальних запасівОблік медикаментів та перев'язувальних засобівБюджетний облік операції руху медикаментів і перев'язувальних засобівОблік паливно-мастильних матеріалівОблік форменого одягуОрганізація, оцінка і документальне оформлення обліку спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захистуБюджетний облік видачі в експлуатацію і списання м'якого інвентарюОблік посудуОблік запасних частин до транспортних засобів, виданих замість зношенихОблік готової продукціїОблік товарів, придбаних установою для продажуОблік продукції тваринництва і рослинництва Облік при централізованому постачанні установ матеріальними цінностями Облік фінансових активів та зобов'язань Облік фінансових активівОблік коштів, що знаходяться у тимчасовому розпорядженніОблік касових операційДотримання касової дисципліниОблік надходження і вибуття грошових документівОблік розрахунків з дебіторами за доходамиОблік розрахунків за виданими авансамиОблік розрахунків з підзвітними особамиВідображення розрахунків з підзвітними особами в регістрах бюджетного облікуРозрахунки по ПДВ по придбаних матеріальних цінностей, робіт, послуг Облік зобов'язань Облік витрат на оплату праці працівників бюджетної сфери Розрахунки по платежах до бюджету і державні позабюджетні фондиПодаток на доходи фізичних осібСтрахові внески у державні позабюджетні фонди Організація грошових виплат через спеціальні карткові рахунки працівників в кредитних організаціях Облік фінансового результату Санкціонування витрат бюджетуПідстави для санкціонування оплати бюджетних зобов'язаньОблік бюджетних зобов'язань та операцій з санкціонування видатків бюджету Ведення позабалансових рахунків Інвентаризація майна і зобов'язань Загальні положення з проведення інвентаризаціїПравила проведення інвентаризації Особливості проведення інвентаризації окремих видів майнаІнвентаризація основних засобівІнвентаризація нематеріальних активівІнвентаризація невироблених активівІнвентаризація матеріальних запасівІнвентаризації медикаментів і перев'язувальних засобівІнвентаризація грошових коштів, грошових документів і бланків документів суворої звітностіІнвентаризація активів і розрахунків за зобов'язаннями Оформлення результатів інвентаризації та регулювання інвентаризаційних різниць Матеріальна відповідальність працівників Стягнення збитку Облік результатів інвентаризації Бюджетна звітність Склад форм річної бюджетної звітності Зміст Пояснювальної записки до звіту Податковий облікТранспортний податокПодаток на майно організаційЗемельний податок Фінансовий контроль і аудит Зміст фінансового контролю Організація бюджетного контролюОрганізація проведення ревізії фінансово-господарської діяльностіЗаходи примусу Перевірки дотримання трудового законодавстваПрийом на роботуЗаповнення трудових книжок Режим роботи і відпочинку Методика перевірки обчислення і сплати страхових внесків у державні позабюджетні фонди Контроль витрат у системі обов'язкового соціального страхування Контрольні заходи при зміні головного бухгалтера Ініціативний аудит витрат казенних установ Організаційні та фінансові аспекти ліквідації (реорганізації) юридичних осібГлосарій
 
>>