Повна версія

Головна arrow Товарознавство arrow Метрологія, стандартизація і сертифікація

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Параметрична стандартизація

Вибір і обгрунтування параметричних рядів стандартізуемих об'єктів

Параметрична стандартизація - це діяльність, спрямована на вибір і встановлення доцільних чисельних значень параметрів, що підкоряються строго певної математичної закономірності.

Для сучасного виробництва характерна широка номенклатура виробів. У ряді випадків випуск надмірно великої номенклатури виробів, подібних за призначенням і незначно відрізняються конструктивним виконанням, здорожує їх виробництво, ускладнює уніфікацію, подовжує терміни підготовки виробництва і т. П.

Основою для скорочення номенклатури і числа типорозмірів вироблених виробів є стандарти на ряди основних параметрів (параметричні ряди) цих виробів.

Параметри виробів поділяються на основні та головні, причому головні виділяються з числа основних.

Основні параметри визначають характерні конструктивно-технологічні та експлуатаційні властивості виробів і процесів.

В якості головних приймають такі основні параметри, які відрізняються стабільністю при технічних удосконаленнях, не залежать від застосовуваних матеріалів і технології виготовлення і найбільш повно характеризують конструктивно-технологічні та експлуатаційні властивості виробів і процесів.

У залежності від призначення і особливості конструкції виробу може бути один або декілька головних параметрів.

Наприклад, для металорізальних верстатів головними параметрами будуть розміри встановлюваної заготівки, величина переміщення робочих органів за один робочий цикл, розміри робочої поверхні столу, зусилля, що розвивається робочими органами.

Так як одними головними параметрами не можна досить повно характеризувати виріб, то поряд з головними параметрами для характеристики виробів використовуються і основні параметри. Стосовно до металорізальних верстатів, до основних параметрів, зокрема, можна віднести: розміри, що визначають взаємозамінність технологічної оснастки, частоту обертання або число подвійних ходів в хвилину, конструктивний вага верстата і т. П.

У табл. 2.1 наведені основні параметри, які встановлені на основі аналізу великого числа параметричних стандартів машин різного функціонального призначення.

Параметричні ряди машин, приладів та інших об'єктів стандартизації рекомендується будувати на базі бажаних чисел.

Система бажаних чисел і вимоги, пропоновані до рядів переважних чисел

Переважні числа і ряди переважних чисел є підставою для вибору величин і градацій параметрів всіх видів продукції, що дозволяє найкращим чином узгодити і пов'язати між

2.1. Приклади основних параметрів металообробного обладнання

Параметри

Характеристика параметрів

Приклади

Розмірні

Розміри уста па питомих заготовок

Довжина і діаметр заготовок, оброблюваних на верстаті

Величина переміщення робочих органів за один робочий цикл

Довжина ходу повзуна або долбяка верстатів

Основні розміри базових деталей обладнання

Розміри робочої поверхні столу верстата

Розміри робочих органів, що визначають основну характеристику устаткування

взаємозамінність

Приєднувальні розміри технологічної оснастки

Експлуатаційні

Параметри, що визначають можливість використання виробу в певних виробничих умовах

Число ступенів швидкостей і подач; габаритні розміри

Енергетичні

Потужність; витрата електроенергії

Потужність головного приводу; сумарна встановлена потужність

Зусилля, що розвивається робочими органами

Зусилля на повзуні гідравлічних пресів

Силові

Обертаючий момент

Двигун, муфти

Маховою момент

Муфти, редуктор

Частота обертання або число

подвійних ходів

Частота обертання шпинделя; число подвійних ходів повзуна

Параметри, що характеризують продуктивність

Продуктивність

Обсяг знімається металу в одиницю часу

Параметри маси

Маса виробу

Чиста вага верстата

собою вироби, напівфабрикати, матеріали, транспортні засоби, технологічне, контрольно-вимірювальне та інше обладнання.

Використання бажаних чисел при конструюванні забезпечує передумови для забезпечення взаємозамінності деталей і складальних одиниць, для уніфікації конструкцій машин.

Ряди бажаних чисел задовольняють наступним вимогам: надають раціональну систему градацій, яка відповідає потреби виробництва та експлуатації; є необмеженими як у напрямку зменшення, так і в напрямку збільшення чисел, т. е. допускають необмежений розвиток параметрів або розмірів у напрямі збільшення і напрямку зменшення; включають всі десяткові кратні або дробові значення будь-якого числа, а також одиницю; є простими і легко запам'ятовуються.

Перерахованими властивостями володіють числа, які є геометричній прогресії. Ряди таких чисел включають цілі ступеня десяти і мають знаменники прогресії, рівні

Основні, похідні, обмежені і складові ряди. Встановлено чотири основні десяткових ряду бажаних чисел:

Кожен член ряду отримують шляхом множення попереднього члена на знаменник прогресії (р.

У деяких технічно обгрунтованих випадках допускається використання додаткового ряду бажаних чисел Д80 - (р = 1,03.

Номер ряду бажаних чисел (Д5, Д10, Д20, Д40, Д80) вказує на кількість чисел у десятковому інтервалі (інтервал, в якому числа ряду збільшуються в десять разів). Так, ряд ЛЧО містить в десятковому інтервалі 10 чисел.

2.2. Перевага числа основних рядів R5-R40

Переважні числа основних рядів R5-R40

Наприклад, ряд # 5 складають числа з номерами 0-8-16-24-32-40; ряд # 10 числа: 0-4-8-12-16-20-24-28-32-36-40 і т. д.

До лав бажаних чисел входить округлене значення числа л число 3,15 (номер 20 в табл. 2.2). Помилка округлення 0,03%. Можливість використання цього числа в стандартизації забезпечує узгодження параметрів і розмірів, пов'язаних не тільки лінійними, але й ступінь залежності. Довжини кіл, площі кіл, обсяги і т. Д. Також є переважними числами.

Відповідно до рекомендацій ІСО / Р497 "Керівництво з вибору рядів переважних чисел", що містять більше заокруглені значення бажаних чисел, допускається використовувати в технічно обгрунтованих випадках більш заокруглені значення чисел, що входять в основний ряд, шляхом застосування рядів першої (# ') і другий ( А * ") ступеня округлення.

Похідні ряди переважних чисел. Похідні ряди переважних чисел використовуються в практиці тоді, коли жодна градація основних рядів не задовольняє поставленим вимогам.

Похідні ряди утворюються з основних (або додаткових) шляхом відбору будь-яких членів з основного ряду. У позначенні похідного ряду після похилої риси вказується порядковий номер систематично отбираемого з ряду члена. Наприклад, ряд # 20/2 складається з кожного другого значення основного ряду, причому починатися він може з будь-якого значення.

Обмежені ряди переважних чисел. Якщо основний або додатковий ряд бажаних чисел обмежені зверху чи знизу, то такі ряди називаються обмеженими. Наприклад:

# 20 (100-250) - основний ряд # 20, обмежений членом 100 в якості нижньої межі і членом 250 в якості верхньої межі;

/ 220 (1, 6 ...) - основний ряд # 20, обмежений членом 1,6 в якості нижньої межі і необмежений в напрямку збільшення;

# 20 (... 160 ...) - основний ряд # 20 з обов'язковим включенням до нього члена 160, але необмеженого з обох сторін.

За аналогією позначаються обмежені похідні ряди. Наприклад, # 20/4 (100-250) - похідний ряд, отриманий шляхом відбору кожного п'ятого члена основного ряду R20 і обмежений числом 100 в якості нижньої межі і числом 250 в якості верхньої межі.

У електротехніці використовуються ряди переважних чисел, що відрізняються від розглянутих вище. Міжнародна електротехнічна комісія (МЕК) встановила переважні числа по рядах £ 3, £ б, £ 12, £ 24, £ 48, £ 96 і £ 192 (табл. 2.3). Найбільш широке застосування мають перші чотири ряди.

Ряди £ побудовані на базі геометричній прогресії зі

2.3. Числа ряду F24 в десятковому інтервалі

Числа ряду F24 в десятковому інтервалі

 
<<   ЗМІСТ   >>