Повна версія

Головна arrow Література arrow КУЛЬТУРА МОВИ І РИТОРИКА ДЛЯ ЮРИСТІВ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ СТИЛЬ МОВИ

В результаті вивчення глави студент повинен:

знати

 • • об'єктивні чинники, що впливають на формування публіцистичного стилю мовлення;
 • • загальні якості, функціональні підстилі і основні жанри публіцистичного стилю мовлення;
 • • характерні мовні особливості публіцистичного стилю мовлення на лексичному, морфологічному, синтаксичному, графічному рівнях;

вміти

 • • аналізувати тексти публіцистичного стилю мовлення з урахуванням вимог жанру і особливостей на лексичному, морфологічному, синтаксичному, графічному рівнях;
 • • вміти визначати причини виникнення помилок в текстах публіцистичного стилю мови і пропонувати варіанти виправлення;
 • • створювати тексти публіцистичного стилю потрібного жанру відповідно до вимог літературної мови;

володіти

 • • прийомами аналізу текстів публіцистичного стилю мовлення;
 • • навичками редагування дефектних текстів в аспекті їх відповідності нормам літературної мови;
 • • прийомами створення текстів публіцистичного стилю, що відповідають нормам літературної мови, а також цілям і задачам правової комунікації.

Характеристика публіцистичного стилю мовлення

Публіцистичний стиль - це різновид літературної мови, що обслуговує сферу суспільної діяльності, тобто область політікоідеологіческіх і соціально-культурних відносин.

Тексти публіцистичного стилю спрямовані на повідомлення інформації про актуальні події та факти життя суспільства і формування громадської думки. У зв'язку з цим інформативна функція і функція впливу є основними функціями стилю.

Крім основних, для публіцистичного стилю значущими є також додаткові функції: оціночна, що припускає підбір матеріалу і коментарів до подій і фактів з метою формування оцінки адресата мовлення; пізнавально-просвітницька, обумовлена поповненням фонду знань адресата мови і пов'язана з передачею культурної, історичної, наукової, релігійної та іншої інформації; гедоністичних, пов'язана з доставлянням задоволення, розвагою аудиторії через зміст і форму подачі інформації.

На формування публіцистичного стилю мовлення впливають об'єктивні стилеобразующие чинники.

Функція: інформативна, впливу.

Мета: формування певного ставлення адресата до актуальних подій і фактів.

Адресат: масовий читач або слухач, глядач.

Сфера функціонування: ідеологія, політика, суспільні відносини: культурні, спортивні та ін.

Основна форма мови: письмова та усна.

Тон мови: обумовлений змістовно: нейтральний і (або) емоційний.

 
<<   ЗМІСТ   >>