Повна версія

Головна arrow Література arrow КУЛЬТУРА МОВИ І РИТОРИКА ДЛЯ ЮРИСТІВ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РОЗДІЛ II ФУНКЦІОНАЛЬНІ СТИЛІ МОВИ

НАУКОВИЙ СТИЛЬ МОВИ

В результаті вивчення глави студент повинен:

знати

 • • об'єктивні чинники, що впливають на формування наукового стилю мовлення;
 • • загальні якості, функціональні підстилі і основні жанри наукового стилю мовлення;
 • • характерні мовні особливості наукового стилю мовлення на лексичному, морфологічному, синтаксичному, графічному рівнях;

вміти

 • • аналізувати тексти наукового стилю мовлення з урахуванням вимог жанру і особливостей на лексичному, морфологічному, синтаксичному, графічному рівнях;
 • • визначати причини виникнення помилок в текстах наукового стилю мови і пропонувати варіанти виправлення;
 • • створювати тексти наукового стилю потрібного жанру відповідно до вимог літературної мови;

володіти

 • • прийомами аналізу текстів наукового стилю мовлення;
 • • навичками редагування дефектних текстів в аспекті їх відповідності нормам літературної мови;
 • • прийомами створення текстів наукового стилю, що відповідають нормам літературної мови, а також цілям і задачам правової комунікації.

Характеристика наукового стилю

Наука являє собою особливий вид пізнавальної діяльності, в результаті якої виробляються системні, обґрунтовані, об'єктивні знання про світ. Наукова діяльність носить складний характер, передбачає проведення багатоаспектних досліджень. Наукове дослідження містить три складові взаємопов'язані частини: наукове мислення (процес) - наукова мова (інструмент) - науковий текст (результат).

Очевидно, що логіка наукової думки диктує логіку побудови тексту для пише і надалі для читає і досягається за допомогою мови. Розвинуте наукове мислення проявляється в умінні абстрагуватися від реальних об'єктів і аналізувати поняття, в точній вживанні термінів, а науковий стиль тексту створюється за рахунок правильно обраних одиниць мови всіх рівнів. Мова - інструмент мислення, а засобом викладу думки в сфері науки є науковий стиль літературної мови.

Науковий стиль - різновид літературної мови, яка використовується для спілкування людей в науковій сфері діяльності з метою передачі і зберігання наукової інформації як в письмовій, так і в усній формі.

Основна мета наукового стилю мовлення пов'язана з повідомленням наукової інформації. Це передбачає точне і повний опис фактів, явищ, процесів навколишньої дійсності, виявлення причинно-наслідкових зв'язків між окремими фактами і явищами, пояснення закономірностей розвитку будь-яких явищ або процесів.

Наведемо об'єктивні стилеобразующие фактори для наукового стилю.

Функція: інформативна.

Мета: повідомлення наукової інформації, доказ істинності будь-якого положення.

Адресат: фахівці, читачі, підготовлені до сприйняття наукової інформації.

Сфера функціонування: наука і освіта.

Основна форма мови: письмова.

Тон мови: нейтральний.

 
<<   ЗМІСТ   >>