Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ДОКУМЕНТУВАННЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКА

Процедури припинення дії трудового договору з працівником (його звільнення) можуть бути представлені в узагальненому вигляді наступним чином:

 • - складання ініціативного документа про звільнення: заяви працівника (при звільненні за власною ініціативою) або доповідної записки керівника структурного підрозділу або керівника кадрової служби (при звільненні після закінчення терміну дії трудового договору або за ініціативою роботодавця);
 • - передача працівником заяви керівнику структурного підрозділу для візування та напрямки в кадрову службу;
 • - ознайомлення керівника підрозділу з доповідною запискою працівника; проставлення їм підписи про ознайомлення;
 • - передача заяви або доповідної записки в кадрову службу;
 • - проведення з звільняється з власної ініціативи працівником співбесіди в кадровій службі з метою з'ясування причини звільнення і нового місця роботи;
 • - складання при звільненні з ініціативи роботодавця службової записки на ім'я першого керівника організації з обґрунтуванням причини звільнення і застосовуваної при звільненні статті ТК;
 • - передача заяви, доповідної записки і при необхідності службової записки керівника організації або його заступнику для прийняття рішення;
 • - прийняття керівником рішення щодо звільнення працівника, написання резолюції на заяві або доповідній записці;
 • - при звільненні але ініціативи роботодавця складання в кадровій службі звернення до профспілкового органу з проханням розглянути питання про згоду на звільнення працівника; підписання звернення першим керівником організації;
 • - отримання кадровою службою від профспілкового органу виписки з протоколу або рішення про згоду на звільнення працівника;
 • - прийом від працівника всіх значаться за ним матеріальних цінностей, документів, справ, інструментів і приладів, в необхідних випадках складання відповідного акту прийому; заповнення обхідного листа;
 • - складання (як правило, заповнення електронного шаблону) співробітником кадрової служби уніфікованої форми наказу про припинення дії трудового договору (контракту) з працівником (ами) (форми № Т-8 або № Т-8а); роздруківка паперового примірника наказу; при необхідності - узгодження тексту проекту наказу з керівництвом організації та структурного підрозділу, профспілковим органом;
 • - візування наказу, підписання наказу керівником організації; ознайомлення працівника з наказом; видача на його прохання завіреної копії наказу (розпорядження);
 • - внесення необхідного запису в доповнення до особового листка по обліку кадрів в особовій справі працівника;
 • - внесення необхідного запису про звільнення та видачі трудової книжки в особову картку форми № Т-2 або № Т-2 ГС;
 • - внесення необхідних відміток в табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати та бухгалтерські документи;
 • - здача працівником в кадрову службу посвідчення або пропуску для входу в будівлю організації;
 • - отримання громадянином розрахунку по заробітній платі та трудової книжки; підпис, що засвідчує одержання трудової книжки.
 
<<   ЗМІСТ   >>