Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ДОКУМЕНТУВАННЯ ЗАОХОЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ І НАКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНАРНИХ СТЯГНЕНЬ

Роботодавець заохочує працівників, сумлінно виконують трудові обов'язки: оголошує подяку, видає премії, нагороджує цінним подарунком, почесною грамотою, представляє до звання кращого за професією. Заохочення робітників і службовців за результатами трудової діяльності документуються в установах, організаціях, на підприємствах і фірмах одноманітно відповідно до вимог УСОРД і УСПУД. При заохоченні працівника складаються уявлення і наказ про заохочення (індивідуальний чи зведений).

Документування процедури заохочення працівника

Процедури заохочення працівника включають в себе:

 • - складання керівником структурного підрозділу, в якому працює співробітник, уявлення про заохочення із зазначенням виду заохочення відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку організації;
 • - узгодження подання (обгрунтованості і виду заохочення) з заступником керівника, який курирує даний структурний підрозділ, профспілковим органом, головним бухгалтером, керівником кадрової служби;
 • - передачу уявлення і іноді виписки з протоколу засідання профспілкового органу керівнику для прийняття рішення;
 • - при позитивному рішенні - передачу уявлення з резолюцією в кадрову службу для складання та оформлення відповідного наказу;
 • - складання (як правило, заповнення електронного шаблону) співробітником кадрової служби уніфікованої форми наказу про заохочення; роздруківку паперового примірника наказу; при необхідності - узгодження (візування) проекту наказу з керівництвом організації та структурного підрозділу;
 • - підписання наказу керівником організації; ознайомлення працівника з наказом; видачу на його прохання завіреної копії наказу (розпорядження);
 • - внесення необхідного запису в доповнення до особового листка по обліку кадрів в особовій справі працівника;
 • - внесення необхідних записів про заохочення працівника в облікові форми, в тому числі особисту картку форми № Т-2 або № Т-2ГС, перестановку облікових карток в картотеці;
 • - внесення відповідного запису до трудової книжки працівника;
 • - урочисте оголошення наказу про заохочення працівника; при відповідному виді заохочення вручення йому премії, цінного подарунка, грамоти та т.п .;
 • - приміщення копії наказу на дошку наказів організації.

Подання (або доповідна записка) про заохочення має в змістовній частині наступні дані: прізвище, ім'я, по батькові; рік народження; освіта; посаду; структурний підрозділ; стаж роботи в організації; оцінка виробничої діяльності; мотив заохочення; заснування; вид заохочення. Підставами заохочення можуть бути певні події: закінчення виконання складного завдання, високі досягнення в продуктивності праці, ювілейні дати працівника, святкові дати й інші події. Подання може складатися на групу працівників, може складатися з ініціативи керівництва організації або профспілкового органу. Складається і підписується уявлення керівником структурного підрозділу.

Наказ про заохочення працівника (працівників) у вступній частині містить обґрунтування мотивів і підстави заохочення, високі результати трудової і громадської активності поощряемого особи. В розпорядчої частини вказують: вид заохочення (оголосити подяку, нагородити цінним подарунком і т.п.), прізвище, ім'я, по батькові працівника або працівників (прізвища в цьому випадку розташовуються в алфавітному порядку), найменування посади (професії, спеціальності), місця роботи , короткий формулювання мотиву заохочення.

Підставою такого наказу є уявлення, доповідна записка, витяг з протоколу засідання або рішення профспілкового органу і т.п. Наприклад, заголовок наказу:

Про преміювання І. Г. Коростельова,

текст:

За тривалу і сумлінну працю та у зв'язку з п'ятдесятиліттям з дня народження преміювати головного бухгалтера І. Г. Коростельова в размере_руб.

В індивідуальний наказ (розпорядження) про заохочення працівника (уніфікована форма № Т-11) включені зазначені вище відомості; в аналогічному зведеному наказі (уніфікована форма № Т-11а) відомості згруповані в таблицю для відображення інформації по кожному з заохочувані осіб. Зведений наказ також має вступну частину.

 
<<   ЗМІСТ   >>