Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ДОКУМЕНТУВАННЯ ПЕРЕВЕДЕННЯ СПІВРОБІТНИКІВ НА ІНШУ РОБОТУ

Документування перекладу працівника на іншу роботу або посаду включає в себе складання документів: особистої заяви працівника, уявлення (або доповідної записки), нового трудового договору та наказу про переведення.

Оформлення переведення співробітників

Оформлення перекладу включає наступні процедури:

 • - попередня домовленість про переведення зацікавлених сторін - працівника і роботодавця (в особі керівника організації і керівників структурних підрозділів);
 • - написання працівником заяви з проханням про переведення і передача його керівнику структурного підрозділу, в якому він працює (зазвичай при перекладі але ініціативи працівника);
 • - написання керівником структурного підрозділу, в якому працює працівник, уявлення або доповідної записки про переведення працівника (зазвичай при перекладі з ініціативи роботодавця);
 • - узгодження (візування) заяви та подання (доповідної записки) з керівником підрозділу, до якого переводиться працівник;
 • - узгодження заяви та подання (доповідної записки) з керівниками функціональних структурних підрозділів - плановофінансовим підрозділом, кадровою службою і іншими, заступником першого керівника, відповідального за роботу з персоналом;
 • - передача заяви працівника та подання (доповідної записки) першого керівника організації для прийняття рішення (резолюції);
 • - при позитивному вирішенні питання - обговорення сторонами змісту контракту, при необхідності - внесення в текст доповнень або змін, узгодження їх з юрисконсультом організації, оформлення і підписання контракту;
 • - складання (заповнення електронного шаблону) співробітником кадрової служби уніфікованої індивідуальної форми наказу про переведення; роздруківка паперового примірника наказу;
 • - візування наказу, підписання наказу керівником організації;
 • - ознайомлення працівника з наказом; видача на його прохання завіреної копії наказу (розпорядження);
 • - інформування керівників структурних підрозділів про факт переведення працівника і необхідності внесення відповідних змін до Табелі обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати (форми № Т-12 або № Т-13);
 • - внесення необхідного запису в доповнення до особового листка по обліку кадрів в особовій справі працівника;
 • - внесення необхідних записів про переведення працівника в облікові форми, в тому числі особисту картку форми № Т-2 або № Т-2ГС, перестановка облікових карток в картотеці;
 • - внесення необхідних змін в первинні облікові бухгалтерські документи;
 • - внесення відповідного запису до трудової книжки працівника.

Документування ініціативи про переведення на іншу роботу

Заява про переведення друкується або пишеться від руки в наступній формі, наприклад.

Прошу перевести мене на посаду заступника керівника відділу Інформаційного і документаційного забезпечення в зв'язку з закінченням Державного університету управління за спеціальністю «документом товеденіе та документаційне забезпечення управління» з присвоєнням кваліфікації «Документовед» і спеціалізацією «Спеціаліст з інформаційних технологій в управлінні».

Або в наступній формі.

Науково-технічний відділ Генеральному директору

ЗАЯВА НВАО «Тема»

 • 26.10.2014 Р. Б. Миколаєву
 • (Місце для резолюції)

П Рошу перевести мене на посаду завідувача сектором технічної документації науково-технічного відділу в зв'язку з вакантним характером цієї посади і наявністю у мене профільної освіти.

Інженер відділу _ І. О. Прізвище

(Підпис)

Подання до перекладу (призначенням) на іншу посаду містить основні анкетні дані співробітника, вказівка місця його роботи і посади, оцінку ділових і моральних якостей, професійних здібностей, стаж роботи в даній організації, оцінку виробничої діяльності, підвищення професійного рівня, зазначення виду перекладу, об'єктивних підстав для переведення на іншу посаду.

Подання готує, підписує і адресує керівнику організації керівник структурного підрозділу, де працює співробітник. Подання узгоджується з керівником структурного підрозділу, куди переводиться працівник, з кадровою службою та іншими зацікавленими функціональними підрозділами.

Якщо посаду, на яку перекладається (призначається) співробітник, входить в номенклатуру вищого органу управління, уявлення оформляється на загальному бланку і направляється в цей орган за підписом першого керівника організації і при необхідності керівника профспілкового органу. Одночасно оформляється або оновлюється комплект документів особової справи відповідно до процедури призначення на посаду.

При перекладах усередині організації часто замість уявлення складається доповідна записка, аналогічна за змістом поданням.

Подання або доповідна записка супроводжують, як правило, переведення працівника з ініціативи керівництва організації. Однак переклад з ініціативи працівника не виключає можливості одночасно із заявою складання уявлення, доповідної записки.

У процесі відбору кандидатур для призначення на вакантну посаду перекладом виконуються ті ж процедури або основна їх частина, які супроводжують процес прийому на роботу.

 
<<   ЗМІСТ   >>