Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПРИЙОМ НА РОБОТУ

В результаті всіх проведених перевірочних дій і аналізу їх результатів експерт спільно з керівником кадрової служби дають рекомендацію про відбір одного кандидата з декількох, а також (якщо кандидат один) про прийом на роботу даної особи або відмову в прийомі.

Рішення про прийом на роботу може прийматися на конкурсній основі або одноособово уповноваженим керівником організації.

При конкурсній системі прийому на роботу, наприклад, професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів та інститутів підвищення кваліфікації, науковців НДІ, установ Російської академії наук, творчих працівників мистецтва і т.д. вивчення наданих документів, співбесіди (тестування, анкетування) проводяться конкурсною комісією цих установ. В результаті комісія приймає певне рішення.

Обрання претендента на посаду за конкурсом здійснюється в установленому порядку колегіальним органом установи (зборами акціонерів, радою вузу, художньою радою і т.п.). Виписка з протоколу, рішення колегіального органу та конкурсної комісії включаються в комплект наданих кандидатом докумен тов і є підставою для укладення трудового договору та видання наказу про призначення на посаду.

Ухвалення рішення на одноосібної основі повноважним керівником здійснюється також на основі наданих матеріалів та рекомендацій екеперта і керівника кадрової служби. Рекомендація може оформлятися у вигляді службової (доповідної) записки.

При необхідності вибору одного кандидата з декількох керівник знайомиться з кожним з них і погоджується або не погоджується з думкою, викладеним в службовій записці. Важливо мати на увазі, що при правильній методиці відбору оцінки різних людей по тій чи іншій кандидатурі в цілому повинні співпасти. На вимогу особи, якій відмовлено в укладенні трудового договору, роботодавець зобов'язаний повідомити причину відмови в письмовій формі. Відмова може бути оскаржена в судовому порядку.

 
<<   ЗМІСТ   >>