Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ДОКУМЕНТУВАННЯ ПРИЙОМУ НА РОБОТУ

Залежно від категорії посад і робочих місць, на які громадяни приймаються для роботи, відбір кандидатів і оформлення прийому на роботу можуть бути різними за складом процедур і форм документування. За ступенем складності ми виділяємо:

 • - прийом громадян на роботу;
 • - прийом на роботу керівного складу, фахівців, наукових, науково-педагогічних та деяких інших категорій працівників;
 • - прийом на роботу осіб, функціональні обов'язки яких будуть пов'язані з володінням конфіденційною інформацією.

Прийом (документування) громадян на роботу

При прийомі громадян на роботу здійснюються такі процедури:

 • - звернення громадянина в кадрову службу за власною ініціативою або за направленням відповідного установи, що займається працевлаштуванням;
 • - отримання від громадянина необхідних документів і їх вивчення;
 • - співбесіда, уточнення відомостей, зазначених у документах, заповнення особової картки форми № Т-2;
 • - співбесіда громадянина з керівником структурного підрозділу (цеху), проходження інструктажів, при необхідності - медичного огляду і т.п .;
 • - складання, узгодження і підписання трудового договору (контракту);
 • - видача працівникові примірника трудового договору;
 • - заповнення співробітником служби персоналу уніфікованої форми наказу (розпорядження) про прийом на роботу (форма № Т-1 або № Т-la) або електронного шаблону наказу, роздруківка паперового примірника наказу, візування наказу, його підписання повноважним керівником організації-роботодавця;
 • - ознайомлення працівника з наказом; видача на його прохання завіреної копії наказу (розпорядження);
 • - інформування керівника структурного підрозділу про прийом на роботу нового працівника і дату початку роботи;
 • - внесення прізвища працівника в табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати (форми № Т-12 або № Т-13);
 • - внесення прізвища працівника в первинні облікові бухгалтерські документи;
 • - внесення відповідного запису до трудової книжки працівника;
 • - видача працівникові посвідчення або пропуску для вільного доступу до робочого місця.

При бажанні укласти трудовий договір громадянин пред'являє в кадрову службу трудову книжку, страхове свідоцтво державного пенсійного страхування, паспорт або інший документ, що засвідчує особу і документи військового обліку (для військовозобов'язаних і осіб, які підлягають призову на військову службу). При оформленні на роботу за сумісництвом трудова книжка не надається. Може вимагатися довідка з постійного місця роботи. Особам, що стають на роботу вперше, трудова книжка та страхове свідоцтво оформляються роботодавцем.

Громадяни, спрямовані службою працевлаштування (органом соціального забезпечення, біржею праці, бюро зайнятості населення тощо) в рахунок ліміту місць, виділених цій службі, надають до відділу кадрів відповідний напрям. В інших випадках напрямок може письмово не складатися, а бути виконано по телефону.

Якщо робота, на яку претендує громадянин, вимагає спеціальних знань, він пред'являє відповідний документ про освіту чи професійну підготовку (диплом, свідоцтво, водійські права, атестат, різні посвідчення і т.п.).

Роботодавцю забороняється вимагати від громадянина будь-які письмові довідки, коли необхідні дані можуть бути підтверджені пред'явленням паспорта, трудової книжки, свідоцтва про народження та інших документів, що засвідчують особу, цивільний статус і трудову діяльність громадян.

Запитувати медичну інформацію про стан здоров'я працівника роботодавець може тільки при визначенні можливості виконання працівником трудових функцій з урахуванням вимог норм охорони праці та отримання права на соціальну допомогу. При цьому подібні відомості можна збирати з урахуванням норм законодавства та порядку забезпечення медичної конфіденційності. У разі медичного обстеження працівника роботодавець повинен бути інформований тільки про ті висновки, які відносяться до питання можливості виконання працівником своєї трудової функції. Висновки не повинні містити відомостей медичного характеру за винятком вказівок на придатність або медичні протипоказання до передбачуваної роботі.

Працівник відділу кадрів зобов'язаний ретельно перевірити документи і переконатися в їх достовірності та правильності оформлення.

 
<<   ЗМІСТ   >>