Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РОЗДІЛ IV ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОЧНОЇ РОБОТИ З ДОКУМЕНТАМИ

В результаті освоєння матеріалу розділу IV студент повинен:

знати

 • • зміст поняття документообігу організації;
 • • види документів, що становлять документообіг організації;
 • • характеристики документообігу;
 • • порядок експедиційної обробки вхідної кореспонденції;
 • • порядок розгляду і подальшої передачі в структурні підрозділи документів, що надійшли;
 • • порядок обробки відправляється кореспонденції;
 • • порядок організації документообігу виконавця і руху ініціативних документів і їх проектів;
 • • призначення інформаційно-пошукової системи документального фонду організації;
 • • призначення і порядок реєстрації документів;
 • • цілі та рівні контролю за виконанням документів і основні завдання служби контролю;
 • • порядок організації контролю за виконанням документів;
 • • призначення, організаційну структуру, завдання і функції служби документаційного забезпечення управління (ДОП);
 • • структуру та зміст положення про службу ДОП та кваліфікаційні вимоги до її працівникам;
 • • структуру та зміст інструкції по ДОУ;

вміти

 • • визначати потоки документів, їх склад і характеристики, властиві конкретним об'єктам своїй професійній області;
 • • визначати порядок обробки вступників та відправляються документів для конкретних об'єктів своїй професійній області;
 • • визначати порядок руху документів між підрозділами для конкретних об'єктів своїй професійній області;
 • • визначати порядок і форми реєстрації документів для конкретних об'єктів своїй професійній області;
 • • визначати порядок організації контролю за виконанням документів для конкретних об'єктів своїй професійній області;

володіти навичками

• модифікації змісту типових і зразкових Положень про службу ДОП, Інструкцій по ДОУ і посадових інструкцій працівників служби ДОУ стосовно конкретних об'єктів своїй професійній області.

Управлінська діяльність в будь-якій організації заснована на переробці вступників офіційних документів незалежно від способів їх пересилання (отримання) і видів носіїв, а також у виробництві документної інформації та офіційних документів, призначених як для використання в рамках самої організації, так і кореспондентами поза нею.

Це передбачає наявність єдиних правил і методів обробки і перетворення інформації, що надходять в результатную інформацію, тобто технологій. Саме поняття «технологія» використовувалося в промисловому виробництві і визначається як система взаємопов'язаних способів обробки матеріалів і прийомів виготовлення продукції у виробничому процесі.

Поширюючи зміст цього поняття на документування управлінської діяльності та враховуючи специфіку інформаційних процесів, на яких воно грунтується, визначимо технологію документування як систему методів і способів збору, передачі, обробки, накопичення, зберігання, документів і документної інформації на основі застосування єдиних методичних прийомів і правил та відповідних технічних засобів.

Дані технології в Відповідно до відмінності інформаційних процесів діляться на наступні типи:

 • - технології обробки вступників та відправляються документів;
 • - технології передачі (доведення) документної інформації кінцевому користувачу;
 • - технології введення документів в інформаційну базу даних організації, виходячи з її внутрішньої структури;
 • - технології обробки документної інформації та накопичення документів;
 • - технології зберігання і використання окремих локальних груп документів.
 
<<   ЗМІСТ   >>