Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПРИКЛАДИ ЛИСТІВ-ПРОПОЗИЦІЙ

Лист-пропозиція про співпрацю з ключовою фразою «Пропонуємо Вам ...»

Пропонуємо Вам продовжити розпочату в минулому році роботу по залученню російських фахівців з програмного забезпечення в спільних проектах розробки систем управління регіональних транспортних перевезень.

У реалізації цих проектів беруть участь такі корпорації, як «Microsoft»,

«Moon Macrosystems» і «Pear».

Публічна оферта про оплатне надання послуг

Даний документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) закрите акціонерне товариство «Пітер Медіа», що реалізує товари через інтернет-магазин Piter.com (http://www.piter.com), в подальшому іменується «Магазин».

У разі прийняття викладених нижче умов юридична або фізична особа, яка провадить акцепт цієї оферти, стає «Виконавцем».

Акцептом даної оферти вважається заповнення реєстраційної форми на сервері інтернет-магазину http://www.piter.com (http: //shop.piter. Com / ePartners / epartregister.phtml).

1. Предмет угоди

Магазин доручає, а Виконавець приймає на себе виконання інформаційно-маркетингових послуг з пошуку покупців інтернет-магазину Piter.com (http://www.piter.com) в комп'ютерній мережі Інтернет, на умовах, передбачених цією Угодою.

 • 2. Вдачі і обов'язки сторін
 • 2.1. Виконавець має право щомісяця отримувати від Магазину статистику по здійсненим переходах з його інтернет-ресурсу третіми особами і по досконалим ними покупок.
 • 2.2. Магазин має право в односторонньому порядку змінювати величину винагороди і форму його виплати, але не частіше ніж один раз на квартал.

Про таку зміну Магазин зобов'язаний попередити Виконавця нс пізніше, ніж за місяць до вступу в силу таких змін.

 • 2.3. Магазин має право відмовити Виконавцеві в ув'язненні з ним цієї Угоди та надання унікального ідентифікатора, якщо визнає неможливим розміщення посилань на товарні позиції і (або) сторінки сервера Piter.com на інтернет-ресурсі Виконавця.
 • 2.4. Виконавець зобов'язується розмістити на своєму інтернет-ресурсі посилання на товарні позиції і (або) сторінки сервера Piter.com (http: // www.piter.com), що містять наданий Магазином унікальний ідентифікатор.
 • 2.5. Виконавець гарантує, що інтернет-ресурс, на якому розміщені посилання на товарні позиції і (або) сторінки сервера Piter, com, не містить інформацію і (або) зображення порнографічного характеру, не пропагує насильство, не пропагує расову, статеву, релігійну або інші форми нерівності, не пропагує діяльність, заборонену законодавством Російської Федерації.
 • 2.6. Магазин зобов'язується контролювати продажі користувачам, які прийшли по спеціально оформленим посиланнях з інтернет-ресурсу Виконавця і регулярно надавати Виконавцю звіти про проведені такими користувачами покупках.
 • 2.7. Магазин зобов'язується виплачувати Виконавцю винагороду в порядку і розмірах, передбачених розділом 3 цієї угоди.
 • 3. Величина винагороди і форма оплати
 • 3.1. Возна1 * раждения Виконавця складає 10% (десять відсотків) від вартості кожної торгової позиції, придбаної третьою особою в інтернет-магазині Pitcr.com при переході з інтернет-ресурсу Виконавця за прямим посиланням, і 5% від вартості інших книг в тому ж замовленні, зробленому після переходу з сайту партнера.
 • 3.2. Винагороду, що належить Виконавцю, розраховується щомісяця. Незалежно від його розміру воно може бути перераховано на призначений для користувача рахунок Виконавця в Магазині.

Якщо розмір розрахованого винагороди перевищує 1000 (одна тисяча) гривень., То воно може виплачуватися, за погодженням з Виконавцем, двома можливими способами:

 • - поштовим переказом (плата за послуги поштового зв'язку при цьому віднімається з належної винагороди);
 • - передається особисто в руки через представництво Магазину при наявності такої можливості.

Якщо розмір належної винагороди, розрахованого за результатами місяця, не перевищує 1000 руб., То воно або поміщається па користувача рахунок Виконавця, або його виплата переноситься на наступний місяць.

Виплата винагороди розміром менше 1000 руб. іншим способом, ніж перерахування на користувача рахунок Виконавця, допускається лише при розірванні цієї Угоди.

 • 4. Додаткові умови
 • 4.1. Магазин не гарантує коректного відстеження активності користувачів, складання звітів та оформлення винагороди, якщо посилання на інтернет-ресурсі Виконавця складені не у відповідності з п. 2.4 цієї Угоди.
 • 4.2. Магазин не гарантує, що його робота не буде порушена в зв'язку з помилкою або аварією і не несе відповідальності за пов'язані з цим порушення в роботі посилань на інтернет-ресурсі Виконавця.
 • 4.4. У разі порушення Виконавцем п. 2.5 цієї Угоди Магазин має право розірвати цю Угоду в односторонньому порядку, в цьому випадку винагорода пів якій формі не виплачується.
 • 5. Відповідальність сторін

Сторони несуть один перед одним відповідальність в установленому законодавством порядку. Сторони зобов'язуються вирішувати всі суперечки, які виникають в рамках цього договору, шляхом переговорів. При неможливості досягнення угоди у спорах, вони в установленому порядку передаються на розгляд арбітражного суду м Санкт-Петербурга.

6. Форс-мажорні обставини

Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань але з цією угодою, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення угоди в результаті подій надзвичайного характеру, які сторона не могла ні передбачити, ні запобігти розумними заходами (форс-мажор).

 • 7. Термін дії угоди
 • 7.1. Ця угода набирає чинності з дня його акцепту Виконавцем і діє протягом одного року. Якщо Виконавець не повідомить

Магазину по електронній пошті або в письмовому вигляді про свій намір розірвати цю угоду за 10 днів до закінчення терміну угоди, його дія автоматично продовжується на кожний наступний рік.

 • 7.2. Кожна сторона може розірвати цю угоду в односторонньому порядку, повідомивши іншу сторону але електронній пошті або в письмовому вигляді за 10 днів до передбачуваної дати розірвання. При цьому претензії сторін один до одного по неправильно здійсненим розрахунками пред'являються відповідно до чинного законодавства Російської Федерації.
 • 8. Прикінцеві положення
 • 8.1. Сторони зобов'язані повідомляти одна одній 'про зміну своїх адрес, номерів телефонів, телефаксів, адрес електро! Гній пошти в триденний термін.
 • 8.2. Сторони визнають юридичну правомочність документів, що надійшли за допомогою: поштових відправлень, факсимільного зв'язку та електронної пошти.
 • 8.3. У всьому іншому, що не передбачено цією угодою, сторони керуються чинним законодавством Російської Федерації.
 • 9. Адреси та платіжні реквізити Магазину:

НВАО «Пітер Медіа»

196105 м.Санкт-Петербург, вул. Благодатна, 67,

ІПН 4703040131,

р / с 40702810155160139629 в Північно-Західному банку Ощадбанку РФ в м.Санкт-Петербурзі,

Московське відділення № 1877, к / с 30101810500000000653,

БИК 044030653.

ВІКНО 46271365,

ЗКГНГ 87100.

Тверда оферта з використанням ключової фрази «Пропонуємо твердо ...»

Пропонуємо твердо домашні світильники виробництва фірми «ноші light» (Нідерланди) в такому асортименті, кількості та за цінами.

п / п

Найменування

Артикул

Ціна,

руб.

Кількість, шт.

Загальна сума, руб.

1

Настінний світильник

10 / СК604

950

200

190000

2

Стельовий світильник

15 / СК132

700

100

70000

3

підлоговий світильник

21 / СМ175

150

100

1500000

Ціна включає поставку товару на умовах дам), термін поставки - травень - липень 2014 р

Пропозиція дійсна до 20.05.2014.

Ми були б раді співпраці з Вашою організацією.

еранко-завод (м Амстер-

Рекламний лист є комерційним листом, в якому міститься опис пропонованих товарів або послуг в формі, стимулюючої інтерес до їх придбання.

Будь-якій організації, що здійснює комерційну діяльність, необхідно займатися рекламою виробленої продукції або надання послуг. У практиці ділового листування використовуються різноманітні за змістом рекламні листи. Умовно їх можна розділити на дві групи:

 • - листи з пропозицією товарів або послуг;
 • - листи, що містять відомості про фірму.

Крім зазначених видів ділових листів в рекламі широко застосовуються різного роду проспекти, бюлетені, що містять детальну, іноді детальну, інформацію про товари і послуги. Вони не є рекламними листами, але разом з ними підтримують рекламну діяльність і, як правило, надаються за запитом зацікавленої сторони, яка первинну інформацію про фірму або товар отримала саме з рекламного листи або будь-яким іншим способом.

Складання рекламних листів здійснюється з дотриманням наступних правил.

 • 1. Стислість. Рекламний лист не повинно займати більше однієї сторінки, так як більший за обсягом текст реклами швидше за все прочитаний не буде.
 • 2. Суттєвість. Текст рекламного листа повинен бути лаконічним, зрозумілим, інформативним. У рекламному листі немає необхідності давати детальний опис фірми, пропонованих нею товарів чи послуг. Слід приводити лише найважливіші відомості, в яких вказуються відмінності компанії, її товарів від інших виробників або постачальників.
 • 3. Точність. У рекламному листі не слід звеличувати заслуги фірми, її досягнення і переваги, будь-яку інформацію завжди можна перевірити, і зробити це не так важко.
 • 4. Ненав'язливість. Не слід надмірно наполегливо пропонувати товари або послуги. Неодноразове повторення пропозиції, навіть в різних варіантах, може викликати його неприйняття кореспондентом. Рекламний лист має бути переконливим, але ненав'язливим.
 • 5. Строгість оформлення. Рекламний лист є формою представлення компанії, тому його необхідно оформляти на бланку з усіма необхідними для письма реквізитами без використання елементів прикраси (квіточок, трояндочок, гілочок і т.п.).
 • 6. Раціональність стильового оформлення. При оформленні рекламного листи слід використовувати шрифти розміром не менше 13 пунктів і інтервали між рядками не менше полуторної.

При складанні рекламного листа слід дотримуватися певного порядку.

Так, якщо в рекламному листі міститься інформація про пропоновані товари або послуги, то воно формується за такою схемою.

 • 1. Звернення до адресата (наприклад, «Шановні панове!» Або « Шановні колеги!»).
 • 2. Коротка характеристика компанії.
 • 3. Подання товарів або послуг з перерахуванням їх основних переваг.
 • 4. Вказівка додаткових або супутніх умов.
 • 5. Пропозиція про конкретні форми співробітництва (оптова або роздрібна торгівля, пропозиція послуг і т.п.).
 • 6. Вираз готовності надати при необхідності зразки товару, детальну інформацію про товари або послуги і відповісти на всі можуть виникнути у потенційного споживача питання.
 • 7. Вираз надії на співпрацю.
 • 8. Підпис (посада, ініціали, прізвище).

Рекламний лист, що представляє компанію, складається за такою схемою.

 • 1. Звернення до адресата.
 • 2. Коротка характеристика компанії.
 • 3. Відомості про основні напрямки діяльності компанії, її досягнення, достоїнства і переваги в порівнянні з конкурентами, що пропонують аналогічні товари або послуги.
 • 4. Пропозиція про конкретні форми співробітництва.
 • 5. Вираз готовності надати будь-яку необхідну інформацію про компанію та дати відповіді на всі пов'язані з співпраці питання.
 • 6. Вираз надії на співпрацю.
 • 7. Підпис (посада, ініціали, прізвище).

У практиці зустрічаються рекламні листи, підписані не тільки керівниками компанії або її структурних підрозділів, а й рядові працівники приймають - менеджерами, старшими менеджерами, експертами та ін. Але для забезпечення більш високого рівня довіри до листа і надання їм більшої впливу на потенційного партнера, краще, якщо лист підписаний особою рівня не нижче керівника структурного підрозділу, а листи, що представляють компанію, взагалі краще підписувати самим керівником або одним з його заступників.

При оформленні рекламних листів необхідно дотримуватися загальних правил оформлення ділового листування, але для залучення більшої уваги до листа допустимо використовувати різні способи стильового оформлення тексту. Можна, наприклад, застосовувати різні шрифти для окремих, найбільш важливих фрагментів тексту, окремі місця тексту виділяти напівжирним шрифтом і ін. Але при цьому слід знати міру, щоб ефекти оформлення не відволікали уваги від істоти листи.

Приклади рекламних листів Рекламний лист про відкриття фотосг? Гудіі

Шановні панове!

За адресою: 2-я Калузька вул., Д. 19 (за торговим центром «Все для ремонту»)

відкрилася нова фотостудія СВІТ ФОТОГРАФІЙ »

(Тел. (495) 251-77-88)

Фотографи високого рівня кваліфікації пропонують Вам свої слуги:

 • • виготовлення художніх фотопортретів;
 • • фотографування сімейних свят, весіль і т.п .;
 • • виготовлення фотографій на фаянсі, кераміці та інших художніх виробах;
 • • цифровий фотодрук;
 • • виготовлення фотографій для документів;
 • • відновлення старих фотографій;
 • • виготовлення фотоальбомів для випускників шкіл, вузів, для демобілізованих воїнів.

Завжди в асортименті студії:

 • • фотоапарати і супутні аксесуари;
 • • фотоальбоми;
 • • рамки для фотографій.

Чекаємо Вас в нашій студії!

Рекламний лист про товари

Звернення Коротка характеристика компанії

пропонований товар

Вираз готовності надати інформацію

Вираз надії на співпрацю Підпис

Шановні панове!

Наша компанія діє на ринку трикотажного одягу вже протягом 10 років і є одним з провідних постачальників цих виробів з Іспанії, Голландії, Бельгії та Франції в Росію. Компанія проявила себе надійним партнером, забезпечуючи високий рівень якості товару та доступні ціни.

Ми забезпечуємо перевезення пропонованого товару в межах країн СНД, а також його страхування під час транспортування.

До весняно-літнього сезону 2013 р нами сформована нова колекція модного трикотажного одягу в ціновому межі від 100 до 300 дол. Якщо ви зацікавлені в нашій пропозиції, ми готові вислати вам каталог одягу весняно-літньої колекції 2008 г., прайс-лист і надати всю необхідну Вам інформацію.

Сподіваємося на плідну співпрацю.

З повагою,

(Підпис)

Рекламний лист про компанію

Звернення Вираз надії на співпрацю

Коротка характеристика компанії

Шановні пані та панове!

Дякую за зацікавленість в наших послугах! Сподіваємося бути корисними Вам!

Наша транспортна компанія «РусТранс» працює на ринку вантажоперевезень з 1999 р За цей час нашими партнерами з перевезень вантажів стало безліч російських компаній, які цінують в партнерах, насамперед, надійність і стабільність.

Ми спеціалізуємося на відправленні дрібних і середніх партій вантажів з Москви в міста Росії вантажним транспортом, перевезення вантажу «від дверей до дверей», орієнтуючись на сектор ринку, зацікавлений у здійсненні невеликих партій при великій географії перевезень. Ми відвеземо Ваш вантаж в будь-який населений пункт Росії, з яким підтримується постійний або періодичне повідомлення.

 
<<   ЗМІСТ   >>