Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ

Організаційні чи організаційно-правові документи: статут, положення, інструкція, регламент, правила та інші, складають важливу частину документації будь-якої організації.

Ці документи оформляються у вигляді суцільного тексту, розбитого на розділи, пункти і підпункти, і одноманітно відповідно до ГОСТу Р 1.5-2012 (див. Параграф 6.3). Організаційні документи в залежності від їх важливості та обсягу можуть оформлятися з виготовленням титульного аркуша, також регламентується цим ГОСТом, на загальних бланках організації, на чистих аркушах паперу, наприклад, невеликі за обсягом посадові інструкції обслуговуючому персоналу структурних підрозділів.

Всі організаційно-правові документи затверджуються мають на це повноваження посадовими особами, тому для надання їм юридичної сили підпис автора не є обов'язковою, тим більше, що їх авторство, як правило, колективно.

У той же час, обов'язковим має бути погодження цих документів з юрисконсультами, профспілковою організацією, керівниками підрозділів, на співробітників яких вони поширюються.

Такий же обов'язковою має бути процедура ознайомлення з організаційно-нормативним документом працівників, на чио діяльність поширюються його положення, яка оформляється відповідними візами. Віза ознайомлення проставляється на вільному місці на останньому аркуші документа і включає в себе підпис (краще з її розшифровкою) і дату:

Досить поширеною практикою є оформлення віз ознайомлення у вигляді таблиці:

ознайомлені:

Посада:

Ініціали, прізвище:

підпис:

Дата:

Організаційно-нормативні документи в уніфіковані системи управлінської документації, як правило, включаються у вигляді зразкових і типових зразків, схем побудови документа.

 
<<   ЗМІСТ   >>