Повна версія

Головна arrow Політологія arrow ПОЛІТИЧНІ СИСТЕМИ АРАБСЬКИХ КРАЇН

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПОЛІТИЧНІ СИСТЕМИ АРАБСЬКИХ РЕСПУБЛІК (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ)

Серед арабських країн умовно можна виділити такі різновиди республік:

  • • президентські республіки (Сирія, Туніс - до прийняття конституції 2014 г.);
  • • парламентські республіки (Ірак, Ліван);
  • • змішані республіки (Алжир, Туніс, Єгипет, Ємен, Судан).

Президентська республіка

Для президентських республік характерно, що глава держави здійснює поряд зі своїми функціями також безпосереднє керівництво діяльністю центральної виконавчої влади. Яскравим прикладом президентської республіки в арабському світі продовжує залишатися Сирійська Арабська Республіка (САР), конституція якої, відповідно до статті 83, покладає виконавчу владу на президента і прем'єр-міністра.

Сирія пройшла досить складний і багатоетапний шлях становлення своєї національної державності, основні віхи якого відображали ступінь загострення внутрішньополітичної обстановки, в ході якого змінювався як характер правлячого блоку, так і форма його політичної влади, тому державно-правовий устрій Сирії, встановлене попередньої конституцією 1973 р , відображало особливості різних типів республіканського ладу. Цей основний закон проголошував Сирію «суверенною соціалістичним народно демократичним» державою, в якому «суверенітет належить народу». Стаття 8 закріплювала за Партією арабського соціалістичного відродження (ПАСВ) роль «керівної сили суспільства і держави», яка очолює Прогресивний національний фронт (ПНФ), що стало специфічною особливістю сирійської політичної системи, яка сприяла встановленню ефективної вертикалі державної влади і створення єдиного партійно-державного механізму, де правляча партія виступала центром, в якому формувалася внутрішня і зовнішня політика держави. Маючи офіційний статус правлячої партії і керівної сили в державі, реальний стан ПАСВ і її роль в системі інститутів державної влади посилювалися особливостями самого режиму: президент країни займав пост генерального секретаря загальноарабської ПАСВ, генерального секретаря ЦК сирійської ПАСВ, головнокомандувача збройними силами САР, а також голови центрального проводу ПНФ, в який входили підписали його Хартію партії і рухи, які розглядалися офіційною владою як «організаційні структури, і еющіе тривалу історію боротьби і виступаючі як реально і ефективно діючі організації ».

Відповідно до конституції 1973 р Сирія була президентську республіку, де глава держави мав вкрай широкими повноваженнями в різних областях державної діяльності. Президент республіки займав ключові позиції в системі вищих органів влади і зосереджують у своїх руках найважливіші важелі впливу на інші органи, які здійснюють управління державою. Незважаючи на те, що система державних органів САР була заснована на верховенстві парламенту, роль Народної ради у формуванні інших органів державного управління була вкрай незначна, а його компетенція обмежувалася повноваженнями глави держави і уряду, яке, в свою чергу, займало підлегле становище по відношенню до главі держави.

Нова конституція 2012, схвалена на всенародному референдумі, є дев'ятою за рахунком (включаючи конституцію 1920 р яка була вироблена сирійським конгресом в період, що передував французької окупації). Проект конституції був підготовлений спеціальним комітетом, що складається з 29 членів, призначених Башаром Асадом, і, як повідомлялося, в ході своєї роботи співробітники цього комітету вивчили кілька варіантів конституцій, в тому числі французьку та марокканську (до цього все сирійські конституції, крім конституцій 1973 і 2012 рр., були підготовлені обирається конституційною асамблеєю).

Основні зміни конституції зводилися до наступного:

  • 1) відсутні будь-які згадки про баасізма, скасовується стаття 8 Конституції, так само як і стаття 7, які зобов'язують президента при вступі на посаду використовувати партійну тріаду «єдність, свобода, соціалізм». Президент як і раніше обирається на семирічний термін, проте тепер може перебувати на посаді не більше двох строків підряд. Конституція піднімає мінімальний вік президента з 34 до 40 років, при цьому кандидат на цю посаду повинен бути «одружений на громадянці Сирії і проживати в Сирії не менше 10 років» (ясно, що це положення відсікає всіх можливих кандидатів з опозиції, які проживають за кордоном) ;
  • 2) кандидат на пост президента тепер може бути висунутий 25% складу парламенту (раніше - кандидатура президента могла бути запропонована тільки регіональним керівництвом правлячої партії. На цій підставі Народна асамблея брала з ініціативи свого голови рішення про проведення загального референдуму по цій кандидатурі). При цьому вибори не можуть проводитися до тих пір, поки не буде висунуто два або більше кандидатів на цей пост;
  • 3) видалені всі статті (в колишньої конституції їх було 12), в тій чи іншій мірі пов'язані з «соціалістичній державі» - про «планової соціалістичної економіки, яка має на меті ліквідувати всі форми експлуатації» (стаття 13), про «системі освіти, націленої на створення соціалістичного національного арабського покоління »(стаття 21), про« соціалістичної національної культури »(стаття 23), про наукові дослідження і досягнення, які є« основними елементами прогресу соціалістичного арабського суспільства »(стаття 24), про тому, що держава усуває обмеження, що перешкоджають «участі жінки в побудову соціалістичного арабського суспільства» (стаття 46), і ін. Замість соціалізму основний упор в конституції тепер зроблений на концепції «прав людини»;
  • 4) офіційно закріплюючи багатопартійну систему, конституція вводить заборону на діяльність партій, які базуються на релігійній або етнічній основі. Політичні партії в Сирії вже формуються, проте комітет (складається з семи суддів), в обов'язок якого входить реєстрація політичних партій, очолює міністр внутрішніх справ.

При цьому конституція як і раніше надає президенту значні повноваження. Стаття 97 залишає за президентом право призначати прем'єр-міністра, його заступників, міністрів і їх заступників та звільняти їх від займаної посади. Президент може скликати засідання кабінету міністрів під своїм головуванням та вимагати звіту від міністрів, які несуть відповідальність перед главою держави. На зборах, очолюваному президентом республіки, він визначає загальну політику держави і контролює її реалізацію (стаття 98).

Відповідно до статті 117 президент не може бути притягнутий до відповідальності «за дії, безпосередньо випливають з його повноважень, за винятком випадків звинувачення в державній зраді». Петиція з пред'явленням обвинувачення президенту повинна бути підписана не менш як 1/3 депутатів Народної ради, а рішення про відмову президента від посади приймається Народною радою шляхом відкритого голосування більшістю в 2/3 голосів на спеціальній закритій сесії ради. Подальше судове переслідування президента може здійснюватися тільки Верховним конституційним судом.

У сфері судової влади президент призначає суддів Верховного конституційного суду, які приносять перед ним присягу (без затвердження їх кандидатур Народною радою), очолює Вища судова рада і спільно з ним гарантує незалежність судової влади.

Президент має право законодавчої ініціативи: видає декрети, рішення та накази відповідно до чинного законодавства, готує законопроекти та вносить їх на розгляд Народної ради (стаття 112), а стаття 113 конституції значно посилює законодавчі повноваження президента, надаючи йому право здійснювати законодавчу владу в період між сесіями Народної ради (з наступним поданням прийнятих ним законів на затвердження Народної ради на першій сесії після парламентських канікул), в період між закінченням і початком роботи двох наступних скликань Народної ради (без подальшого затвердження цих законів Народною радою), а також в період сесії Народної ради, «якщо це викликано надзвичайною необхідністю з метою захисту національних інтересів країни або забезпечення національної безпеки» (з подальшою передачею прийнятих законів на затвердження на першому ж засіданні Народної ради).

У сфері безпеки президент наділений повноваженнями оголошувати війну, загальну мобілізацію і укладати мирні угоди після «отримання схвалення Народної ради» (стаття 103). Стаття 114 Конституції наділяє президента правом вживати термінових заходів «в разі виникнення серйозної небезпеки, яка загрожує національній єдності, безпеки, незалежності країни або перешкоджає виконанню державними органами їх конституційних повноважень». Ці заходи не підлягають затвердженню і не можуть бути скасовані Народною радою. Президент є верховним головнокомандувачем збройними силами, і для здійснення своїх повноважень він може «приймати необхідні рішення і видавати накази».

У сфері зовнішньої політики конституція надає президентові право укладати міжнародні угоди і договори і відкликати їх відповідно до «нормами міжнародного права». Крім цього, президент може виносити на всенародний референдум найбільш важливі питання, пов'язані з вищими державними інтересами. Цього права позбавлений Народна рада, що ще раз підтверджує пріоритет президента в системі державних органів. Результати референдуму мають обов'язкову силу і вступають в дію з дня їх оголошення і опублікування главою держави. При цьому важливо відзначити, що закони, винесені президентом на загальний референдум, не підлягають розгляду в Верховному конституційному суді.

Таким чином, можна констатувати, що відповідно до нової Конституції Сирія як і раніше залишається президентською республікою з досить широкими повноваженнями глави держави.

На практиці повноваження президента Сирійської Арабської Республіки ще більше посилюються з огляду на те, що він очолює Партію арабського соціалістичного відродження (ПАСВ), яка, вже не будучи правлячою, проте домінує в парламенті країни.

 
<<   ЗМІСТ   >>