Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow ОСНОВИ ФІНАНСОВИХ ОБЧИСЛЕНЬ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЧАСТИНА 3. РОЗРАХУНКИ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Прогнозна оцінка ефективності етапів дослідження та розробки нововведення

Комплексна оцінка ефективності інноваційного проекту передбачає, в тому числі, і детальний аналіз його витратних параметрів в інтересах розробників. Слід це з розгляду життєвого циклу інновації (рис. 3.1).

ФАЗИ життєвого циклу продукту

Притоки і відтоки грошових коштів в інноваційному проекті

Мал. 3.1. Притоки і відтоки грошових коштів в інноваційному проекті

Даний малюнок добре ілюструє той факт, що слід розрізняти економічну ефективність створення нововведення і ефективність його комерціалізації як інноваційного проекту. Тільки в сукупності вони визначають загальну ефективність інвестиційно-інноваційної діяльності.

На стадіях досліджень і розробки пріоритетом для розробників буде зниження витрат по перетворенню ідеї в нововведення (дослідний зразок). Причому оцінка ефективності в цьому випадку значно складніше, ніж така в традиційних виробничих проектах через необхідність врахування чинників інноваційного ризику та, перш за все, ризику технічної можливості бути реалізованим. Тому безпосередньо економічної оцінки інноваційного проекту повинна передувати оцінка технічної можливості бути реалізованим відповідної ідеї. Для цих цілей можна рекомендувати методику порівняльного аналізу кількох альтернатив в три етапи.

Перший етап - попередній розгляд ідеї і рішення наступних завдань:

  • • відбір альтернатив для участі у другому рівні експертизи;
  • • складання мотивованих висновків по відхиленим альтернативам;
  • • визначення складу експертів по кожній альтернативі, що пройшла на наступний етап експертизи.

На другому етапі експертами встановлюється індивідуальний рейтинг ідеї як проекту.

На третьому етапі дається висновок про значущість ідеї і ступеня впевненості в можливості бути реалізованим її як проекту. Потім на основі загального рейтингу для альтернатив приймається рішення про фінансування розробки.

Остаточно індивідуальний рейтинг потенційного інноваційного проекту розраховується за формулою:

де R - загальний рейтинг проекту; г, - оцінка наукової цінності ідеї; г 2 - оцінка реальності реалізації ідеї як проекту; до і до 2 - питомі ваги для значущості ідеї і ступеня впевненості в можливості бути реалізованим ідеї відповідно.

Складова г х оцінює ймовірність того, що виконання проекту може призвести до нових принципових результатів, забезпечити істотне просування і вплинути на прогрес в даній або суміжній науковій області.

Складова г 2 враховує рівень керівника розробки і потенціал очолюваного ним колективу, наявність наукового доробку з теми досліджень, інформаційне, лабораторне і матеріальне забезпечення потенційного проекту укупі з коректністю розподілу завдань по етапах, результатам і термінам роботи.

Складові рейтингу доцільно оцінювати в балах на єдиній шкалі. Побудова шкали і розрахунок питомих ваг можуть бути здійснені в рамках процедури, аналогічної процедурам квантификации SWOT-аналізу.

Подібна експертиза потенційних інноваційних проектів може здійснюватися Державним замовником і спеціальними фондами підтримки наукових досліджень і розробок.

Якщо на рівні ідеї проект представляється реалізованим, переходять до оцінки і мінімізації витрат на її перетворення в матеріальний об'єкт. На даному етапі критерієм вибору прийнятного варіанту технічної реалізації може служити мінімум приведених витрат розробника (тобто поточних і капіталовкладень), що припадають на період створення дослідного зразка. Тоді розрахунок для порівнюваних альтернатив проводиться за формулою

де Р - наведені витрати; І - поточні витрати; До - одноразові витрати (капіталовкладення); t - тривалість етапу створення дослідного зразка (в роках); Е п - нормативний коефіцієнт ефективності капіталовкладень.

Останній коефіцієнт визначають як

де Г ісп - строк корисного використання обладнання (в роках), в свою чергу визначається умовами повної амортизації.

Для великих проектів слід враховувати фактор зміни вартості грошей у часі та можливість альтернативного використання бюджетних коштів. Тому в порівняльної оцінки конкуруючих проектів необхідно, по-перше, застосовувати методики приведення одноразових витрат до закінчення планованого терміну створення дослідного зразка, тобто до року + 1), якщо створення передбачається протягом Т років. По-друге, оскільки протягом терміну створення дослідного зразка фінансові ресурси виявляються іммобілізованими, то слід оцінювати часовий лаг L затримки повернення капіталовкладень.

Таким чином, для оцінки ефективності вкладень в створення дослідного зразка (фінансування некомерційних соціальнозначущі проектів розвитку) можна рекомендувати таку послідовність розрахунків.

1. Визначити часовий лаг Ь { затримки повернення капіталовкладень по кожному альтернативному проекту 0 = 1, ... я):

де а / 7 - частка капіталовкладень в t-й рік, a 7J - термін створення дослідного зразка (реалізації проекту розвитку).

2. Здійснити приведення капіталовкладень по проектам до планового терміну створення зразка:

де K it - сума капіталовкладень в t-й рік, г - ставка приведення, що враховує номінальну прибутковість альтернативних вкладень у б і темп інфляції у і , і обчислюється за співвідношенням

г = 0'б + 1) Оі + 1) - 1?

3. Визначити максимальні значення параметрів прийняття рішення Z max і K mm .

4. Обрати пріоритетний для фінансування проект створення дослідного зразка (реалізації проекту розвитку) за критерієм максимуму швидкості освоєння капіталовкладень:

 
<<   ЗМІСТ   >>