Повна версія

Головна arrow Психологія arrow ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

 • 1. Що є джерелом індивідуально-психологічних відмінностей у розвитку особистісних властивостей?
 • 2. Перерахуйте основні підходи до розуміння темпераменту?
 • 3. Перелічіть основні класифікації типів темпераменту?
 • 4. Поясніть підхід теорії І. П. Павлова до пояснення проявів типів темпераменту.
 • 5. Поясніть підхід теорії Б. М. Теплова до пояснення проявів типів темпераменту.
 • 6. Які існують визначення поняття «здібності»?
 • 7. Які три основні ознаки поняття «здібності» виділяв Б.М. Теплов?
 • 8. Поясніть взаємозв'язок зі знаннями, вміннями і навичками.
 • 9. Опишіть класифікації здібностей.
 • 10. Опишіть особливість багатофакторної теорії інтелекту по Ч. Спирмену.
 • 11. Перерахуйте основні підходи до розуміння поняття «схильність».
 • 12. Розкрийте зміст психологічної основи схильності.
 • 13. У чому виявляються специфічні особливості схильності?
 • 14. Що є джерелом індивідуальних відмінностей в природній основі до того чи іншого виду діяльності?
 • 15. Чому діяльність є умовою розвитку і реалізації здатності?
 • 16. Охарактеризуйте чинники, що визначають можливості людини і ефективність його діяльності.
 • 17. Яким чином функціональне якість визначає індивідуальні відмінності?
 • 18. У чому проявляється відмінність якості від здібностей?
 • 19. Дайте визначення поняття «спрямованість».
 • 20. Охарактеризуйте форми спрямованості.
 • 21. Чи може спрямованість бути джерелом індивідуальних відмінностей і чому?
 • 22. Дайте визначення поняття «мотивація».
 • 23. Охарактеризуйте мотивацію як психічну систему.
 • 24. Чим відрізняється мотивація від мотиву?
 • 25. Охарактеризуйте мотив: визначення, структура, основні характеристики, кордону.
 • 26. Чи може мотив бути джерелом індивідуальних відмінностей і чому?
 • 27. Охарактеризуйте мотиваційну сферу особистості: визначення, параметри, види, стійкі характеристики.
 • 28. Чи може мотиваційна сфера особистості бути джерелом індивідуальних відмінностей і чому?
 • 29. Охарактеризуйте функції мотиваційного процесу.
 • 30. Охарактеризуйте мотиваційні освіти: структура, класифікація.
 • 31. Перерахуйте індивідуальні особливості мотивації.
 • 32. Охарактеризуйте стильові особливості мотивації.
 • 33. Дайте основні характеристики типів людей, що прагнуть до досягнення успіху і уникнення невдач.
 • 34. Охарактеризуйте відмінності в самооцінці і рівні домагань особистості.
 • 35. Чи може самооцінка і рівень домагань особистості бути джерелом індивідуальних відмінностей і чому?
 • 36. Охарактеризуйте комфортність і негативізм з точки зору індивідуальних відмінностей.
 • 37. Чи можна вважати «включеність в задачу» джерелом індивідуальних відмінностей?
 • 38. Охарактеризуйте азартність як джерело індивідуальних відмінностей.
 • 39. Охарактеризуйте гембілдінг: визначення, стадії розвитку.
 
<<   ЗМІСТ   >>