Повна версія

Головна arrow Психологія arrow ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

МОТИВАЦІЙНІ ОСВІТИ

У процесах мотивації велике значення мають такі структури мотиваційних утворюють [18]:

 • 1) спонукання - бажання, намір діяти, енергетична зарядженість; включають в себе мотиви, потреби, диспозиції, інтереси;
 • 2) мотиватори - всілякі спонукальні цінності, що вимагають утримання світу, валентності і т.д .; або фактори, що впливають на прийняття рішення і формування наміри;
 • 3) ініціатори - фактори, що виконують функцію ініціації;
 • 4) селектори - фактори, що детермінують селективні процеси;
 • 5) регулятори - фактори, що виконують власне регулятивну функцію;
 • 6) термінатори - мотиваційні змінні, що виконують функцію гальмування, консумацію і стоп-функцію.

Класифікація мотиваційних утворень:

«Зовнішній - внутрішній »;

«Стійкий - нестійкий »;

«Узагальнений - специфічний».

Параметр «зовнішній - внутрішній» [16]

По фактору локалізації мотиваційні освіти діляться на:

 • - зовнішні або ситуативні;
 • - внутрішні або особистісні.

При цьому внутрішні мотиваційні освіти не ототожнюються з внутріорганіческімі, а зовнішні - з зовнішньої стимуляцією. Справа в тому, що мотивація існує як мотиваційний ставлення особистості з навколишнім світом. Тоді мотивація і є певний процес, тобто Мотиваційні РОБОТА, погоджує воєдино особистісні (внутрішні) і ситуаційні (зовнішні) параметри на шляху регуляції діяльності, спрямованої на перетворення предметної ситуації для реалізації релевантного мотиву, для здійснення певного предметного відносини особистості до навколишнього світу (рис. 2.25).

Схема взаємодії мотивації з внутрішніми і зовнішніми параметрами

Мал. 2.25. Схема взаємодії мотивації з внутрішніми і зовнішніми параметрами

Параметр «узагальнений (загальний) - специфічний ( конкретний )» [13].

Вказує на ступінь узагальненості предметного змісту мотиваційного освіти, висловлює широту заданого їм життєвого відносини особистості. Відповідно до цього параметром мотив відкривається як дворівневе явище:

 • - один рівень - предметний зміст мотиву носить характер «функціонального змісту», задає загальну зону предметної віднесеності активності особистості;
 • - інший рівень - специфічний конкретний характер.

мотив

предметний зміст мотиву

специфічний конкретний характер

Параметр «стійкий - нестійкий»

Вказує на міру, в якій мотиваційні змінні стають характерними утвореннями, стабільними атрибутами особистості. Стабілізація мотиваційного освіти переводить його в клас мотиваційних диспозицій, які задають загальні ознаки ситуації своєї реалізації і тому в певному сенсі є досітуаціоннимі утвореннями.

Класифікація по параметру видів мотиваційних утворень:

Узагальнені стійкі мотиви особистості характеризуються генерализацией предметного змісту і виражаються в індивідуальних особливостях особистості. Сюди відносяться мотив прагнення до успіху, мотив уникнення невдач і ін.

Конкретні стійкі мотиви. Цим мотивами властива систематично відтворена активність, спрямована на вузькі конкретні сфери. Наприклад, винахідницька діяльність людини.

Загальні нестійкі мотиви. Предметний зміст їх, хоча і є узагальненим, але в ньому немає диференціації, иерархизации і присвоєння особистості.

Конкретні нестійкі мотиви. Цим мотивами властива вузька тимчасова перспектива і відсутністю розгалуженої системи цілей.

 
<<   ЗМІСТ   >>