Повна версія

Головна arrow Психологія arrow ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПСИХОЛОГІЧНІ ВІДМІННОСТІ.

Карл Юнг теж ділив людей на типи, виходячи з психологічних відмінностей між ними, які вважав вродженими. Автор виділив два загальних типу - екс- травертірованний і інтровертірованний. Для екстравертів об'єктивні обставини визначають суб'єктивне ставлення до навколишньої дійсності. У інтроверта, навпаки, суб'єктивне завжди превалює над об'єктивним, і цінність суб'єкта завжди вище, ніж об'єкта.

Крім свідомої установки обидва типи мають і несвідому, яка по відношенню до першої виконує компенсаторну функцію і знаходиться з нею в реципрокних (протилежних) відносинах: чим більше перебільшується свідома установка, тим примітивніше і інфантильні стає несвідома.

У екстравертів при придушенні свідомої установки, несвідома виявляється інтровертної і виражається в егоцентричних устремліннях.

У інтровертів несвідома установка акцентує значення об'єкта, зовнішньої ситуації. Чим сильніше виражена интровертная свідома установка і, отже, чим більше пригнічена несвідома екстравертна, тим більше тривоги і недовіри у інтроверта викликають нові і незнайомі об'єкти, тим страшніше йому стає спілкуватися з оточуючими.

Залежно від розвиненості чотирьох основних психічних функцій - мислення, емоції, відчуття й інтуїції, К. Юнг виділяє чотири типи екстравертів та чотири типи інтровертів: екстравертований розумовий, екстравертований емоційний, екстравертований сенсорний, екстравертований інтуїтивний, а також інтровертірованний розумовий, інтровертірованний емоційний, інтровер - тірован сенсорний і інтровертірованний інтуїтивний.

ТИПОЛОГІЯ ПО АКЦЕНТУАЦІЇ ХАРАКТЕРУ.

К. Леонгард для клінічних цілей розробив описовий метод оцінки темпераменту. Автор враховував дві характеристики - активність і емоційність. Згідно з уявленнями автора, існують основні типи темпераменту (акцентуації характеру): 1) гипертимический; 2) дістіміческій; 3) аффектівнолабільний; 4) афективно-екзальтований; 5) емотивний; 6) тривожний.

Така типологія, виведена емпіричним шляхом, призначена для клінічних цілей і повинна використовуватися з великою обережністю при характеристиці темпераменту здорових людей [8; 11; 12].

 
<<   ЗМІСТ   >>