Повна версія

Головна arrow Психологія arrow ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВСТУП

Темпи життя в сучасному суспільстві такі, що людям в різних сферах діяльності часто доводиться працювати на межі своїх можливостей. Найчастіше від оточуючих можна почути, що хтось прибуває в цейтноті, постійно потрапляє в стресові ситуації і т.д. Не так давно з'явилося таке поняття, як синдром хронічної втоми. Однією з основних причин такого стану справ є бурхливий інформаціоннотехніческое розвиток людства, яке досягло такого рівня, на якому прийом, засвоєння, переробка та прикладне застосування інформації в практичному житті і діяльності без урахування індивідуальних особливостей самої людини стає неможливим. В даний час важко собі уявити будь-яку навчальну або професійну діяльність, ефективність якої не підкріплювалася б психологічним підбором кадрів здатних до її здійснення. Точно так само важко собі уявити сучасну людину, у якого хоча б один раз в житті не виникала необхідність в психологічній підтримці з побутовим, сімейним, особистим, виробничим або будь-яким іншим питанням. Тому можна припустити, що інформаційно-технічний розвиток людства, без урахування гуманітарних, зокрема психологічних, знань, скоріше, не представляється можливим.

Важливим історичним моментом у розвитку психологічної науки є встановлення проблеми варіативності психічних проявів людини. Сталося усвідомлення необхідності врахування індивідуально-психологічних відмінностей, що призвело до виникнення диференціальної психології, яка в свою чергу дозволила розширити рамки експериментальних досліджень. Надалі результати досліджень з урахуванням диференціації за різними ознаками дали позитивні плоди в практичному їх застосуванні.

В даний час, переважна більшість науково-дослідних робіт в різних галузях психологічних знань застосовує методологію і типологізацію диференціальної психології. Виходить у світ велика кількість наукових публікацій, присвячених вирішенню завдань, що відносяться до питань індивідуальних відмінностей.

Необхідність написання даного навчального посібника була викликана низкою причин. Диференціальна психологія відноситься до базових дисциплін курсу психології. Однак в навчальних планах відводиться недостатньо багато (а для студентів заочної форми навчання абсолютний мінімум) часу на її вивчення. Існують складності в доступності вже випущених навчальних посібників і книг по диференціальної психології. Тим самим у студентів знижується інтерес до вивчення даної дисципліни. Тому на основі матеріалів відомих авторів, курсу лекцій з диференціальної психології та деяких результатів досліджень, виконаних як автором, так і студентами і викладачами факультету психології Ленінградського державного університету імені А. С. Пушкіна зроблена спроба зміни ставлення до навчальної дисципліни та підвищення її значущості.

У книзі наводяться матеріали, що розкривають суть диференціальної психології, як предмет якої виступають індивідуальні відмінності психіки індивідів і груп людей, а також природа, джерела і наслідки цих відмінностей. В кінці глав запропонований ряд завдань в форматі контрольних питань; наведено список літератури з проблем диференціальної психології для самостійного вивчення і підготовки курсових робіт. Цілям і завданням навчального посібника підпорядкована його структура, яка містить три розділи. Перша глава розкриває історію, предмет і методи диференціальної психології. Диференціальна психологія розглядається як психологічна наука. Описано напрямки диференційно-психологічних досліджень. Викладається класифікація методів диференціальної психології. Наводиться поняття психологічної норми.

Другий розділ присвячено розгляду джерел особистісних індивідуальних відмінностей, в якості яких представлені: характеристика людини як особистості, темперамент, здібності, спрямованість особистості, мотивація.

У третьому розділі розкривається матеріал, що представляє індивідуальні відмінності між чоловіками і жінками за деякими фізіологічними характеристиками, поведінковим і особистісних особливостей.

В результаті освоєння курсу студент повинен:

знати

 • • історію розвитку диференціальної психології;
 • • предмет диференціальної психології;
 • • завдання диференціальної психології;
 • • джерела індивідуальних відмінностей;
 • • відмінності в індивідуальних характеристиках між статями;

вміти

 • • застосовувати науковий підхід при вирішенні проблемного питання;
 • • класифікувати методи диференціальної психології;
 • • визначати специфіку особистісних індивідуальних відмінностей;
 • • застосовувати наявні дані про відмінності між статями при інтерпретації результатів психодіагностики;

володіти

 • • напрямками функціонування психології індивідуальних відмінностей;
 • • типологією темпераменту;
 • • уявленнями про мотиваційному процесі;
 • • способами статевої диференціації при організації психодіагностичних досліджень.

Задум цієї книги народилася в процесі розробки занять з навчальної дисципліни «Диференціальна психологія» (на факультеті психології Ленінградського державного університету імені А. С. Пушкіна). Такий підхід, з одного боку, дозволив представити матеріал з точки зору фундаментального розгляду проблем диференціальної психології, з іншого боку поставити матеріалу підручника практичну спрямованість у застосуванні психології індивідуальних відмінностей при організації, проведенні та інтерпретації результатів психодіагностичних досліджень.

Призначено для викладачів, аспірантів і студентів психологічних і педагогічних спеціальностей.

 
<<   ЗМІСТ   >>