Повна версія

Головна arrow Екологія arrow ГЕОЕКОЛОГІЯ КРІОЛІТОЗОНИ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

Геоекологічна ситуація - співвідношення антропогенних навантажень і можливостей ландшафту їм протистояти, що створює різну екологічну обстановку на території. Синонім: «стан геосистеми» 124, 173

Геоекологія - наука, що вивчає просторово-часові особливості взаємодії суспільства і природи, єднає знання про екологічні проблеми геосфер (літосфери, атмосфери, гідросфери, біосфери), про їх антропогенному зміні, способах управління і виживання 12-14

Геоекологія кріолігозони - міждисциплінарний науковий напрямок, що вивчає фундаментальні і прикладні аспекти формування кріосфери Землі в зв'язку з господарською діяльністю 15, 16

Дигресія пасовищ - ущільнення грунту і механічне пошкодження рослинного покриву внаслідок надмірного випасу копитних тварин. Синоніми: «підбурювання», «вибі- тость» 172, 177

Кризова екологічна ситуація в криолитозоне визначається різкою активізацією кріогенних процесів і радикальною зміною біоти, що призводять до стійкого негативного зміни природного комплексу і складових загрозу функціонуванню інженерних споруд 159, 167

Кріогенна текстура - складання мерзлих грунтів, обумовлене включенням в них крижаних прошарку, прожилок, кристалів 70

Кріогенне будова - розподіл в мерзлих породах грунту і льоду 63

Кріогенні (мерзлотние) процеси - теплофізичні, фізичні, фізико-механічні, хімічні процеси, що відбуваються в промерзають, мерзлих і протавали грунтах 75, 195 Кріолітозона - верхній шар земної кори з мінусовою температурою і наявністю льоду. Область поширення ММП або вічної мерзлоти 56, 110

Кріоморфогенез - формування криогенного рельєфу 1 95 курумов - скупчення великоуламкових матеріалу з льодом на гірських схилах 75, 211

Ландшафт - ділянка земної поверхні, в межах якого гірські породи, рельєф, клімат, ґрунти, рослинність і тваринний світ утворюють цілісну систему. Синоніми : «природно-територіальний комплекс», «природний комплекс», «природна геосистема» 31,37

Льдистость - ступінь насичення мерзлого грунту текстурообразующім льодом 65, 197, 198

Мерзлотно-екологічна оцінка - комплексна оцінка стійкості геосистем криолитозони до техногенезу, мірою якої є активізація кріогенних процесів, в поєднанні з визначенням екологічної цінності ландшафтів 125

Багаторічномерзлі породи (ММП), в т. Ч. Вічна мерзлота - породи з мінусовою температурою, що містять лід і існуючі безперервно більше 3-5 років 57, 60

Морозобойное розтріскування - утворення тріщин в мерзлих грунтах внаслідок стиснення при охолодженні 74, 210

Наледеобразованія - утворенню полою при багаторазовому зіслання природних і техногенних вод 210

Перелегкі - мерзлі породи, що зберігаються протягом декількох років 60, 72

Пластовий лід - пласти і лінзи льоду всередині мерзлого грунту, що залягають горизонтально або похило на глибині від 3-5 і більше метрів великої потужності 65

Полігоналию-жільіий лід (пжл) - лід, що утворюється при заповненні морозобійних тріщин замерзлою водою 67

Природно-ресурсний потенціал - частина природних ресурсів, яка може бути реально залучена в господарську діяльність за умови дотримання екологічних обмежень 129 Природоохоронні заходи в криолитозоне - комплекс заходів, спрямованих на мінімізацію негативних змін мерзлотной обстановки і відновлення господарської та естетичної цінності ландшафтів 186

Продуктивність оленячих пасовищ - кількість голів оленів, здатних прогодуватися на 1 га пасовищ протягом 1 дня. Синонім: «питома оленеемкость» 129, 152

Пученіє - збільшення об'єму грунту при переході з талого в мерзле стану 74, 210

Раціональне природокористування - мінімізація порушень природних умов при господарської діяльності 13

Сезонно-мерзлий шар (СМС) або шар сезонного промерзання - шар грунту, який формується взимку, стелить талими породами і характеризується позитивною середньорічною температурою 68, 69

Сезонно-талий шар (СТС) або шар сезонного протаіва- ня - шар грунту, який формується влітку, стелить ММП і характеризується негативною середньорічною температурою 68, 70, 126

Сингенетичні промерзання - одночасне формування і промерзання порід 66, 67

Соліфлюкція - переміщення сезонноталого грунтів на схилах 74, 209

Сукцесія - послідовна зміна в часі одного біоценозу іншим у напрямку до корінного станом 30

Талики - талі породи, розвинені з поверхні і існуючі понад рік в криолитозоне 60, 61

Термоабразией - гідромеханічне та теплове руйнування мерзлих берегів морів, озер, водосховищ 74, 209

Термокарст - просадка ґрунтів при протаивания 74, 207 термоерозіі - теплове і механічне пошкодження мерзлих порід водними потоками 74, 207

Стійкість ландшафту - здатність зберігати структуру і характер функціонування при впливі зовнішніх факторів в межах одного інваріанта 77, 79

Стійкість ландшафту в криолитозоне - здатність протистояти техногенної активізації кріогенних процесів, які можуть призвести до незворотного погіршення екологічної обстановки та неприпустимим деформацій інженерних споруд, поряд зі здатністю до самовідновлення. Сінонім-. «Літокріогенная стійкість ландшафту» 82, 83, 146

Хасирей - заболочена і заозеренность улоговина термокарстових походження в Західному Сибіру 35

Екологічна небезпека - загроза негативних змін в структурі та функціонуванні геосистем і умов життєдіяльності людини в результаті антропогенного впливу 65, 124, 195

Екологічний ризик - кількісна міра природної небезпеки, встановлена для певного об'єкта у вигляді можливих втрат за заданий час 63, 136, 139

Епігенетичне промерзання - промерзання порід після їх формування 66

Фрагмент легенди до ландшафтної карті Харвутинської родовища

Мал. 1.1. Фрагмент легенди до ландшафтної карті Харвутинської родовища

 
<<   ЗМІСТ