Повна версія

Головна arrow Екологія arrow ГЕОЕКОЛОГІЯ КРІОЛІТОЗОНИ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЗАГАЛЬНА ПРОЦЕДУРА ОЦІНКИ

Для отримання підсумкової оцінки небезпеки господарського освоєння будь-якої території вибрані галузеві фактори зазвичай типізуються за трьома-чотирма градаціях ризику освое-

ня і різними прийомами зіставляються. Якщо в підсумковому балі небезпеки «закодована» реакція ландшафту на активізацію небезпечних процесів з урахуванням його природної цінності та факторів різноспрямованої дії, просте порядкове підсумовування балів в цьому випадку виключено. Для проведення інтегральної оцінки настільки різнорідних факгоров мерзлотно-екологічного стану територій з різними одиницями виміру застосовують кількісні критерії оцінки - індекси, як то: коефіцієнт мерзлотной стійкості -КМУ, коефіцієнт екологічної небезпеки - КЕТ, коефіцієнт небезпеки - До 0 і ін. (Тумсль і ін ., 2008; Шполянська, Зотова, 2010).

Процедура інтегральної оцінки літокріогенного і біоресурс- ного стану ландшафтів за цими індексами наступна:

  • • відбір критеріїв (показників) екологічної небезпеки, які визначають активізацію кріогенних процесів і ресурсний потенціал території,
  • • складання табличній шкали градацій бальних інтервалів для їх ранжування за ризиком господарського освоєння,
  • • присвоєння кожному ландшафту оцінки в балах відповідно до таблиці,
  • • ранжування всіх ландшафтів по уразливості до освоєння з урахуванням 1радацій розрахункових індексів,
  • • оцінне картографування.

У разі використання статистичної програми розрахунку інтегральних індексів додатково (до ранжирування) проводять ще дві операції:

  • • експертне призначення інтегральних індексів (ото до 1) по кожному ландшафту на основі фактичної оцінки інтенсивності прояву процесів поряд з біоресурсного значимістю,
  • • аналіз кореляційної зв'язку з метою відбракування другорядних критеріїв і отримання рівняння множинної регресії для розрахунку «сумарного балу небезпеки» (наприклад, КЕТ) по кожному ландшафту.

Власне оцінка проводиться за типами ПТК. Кожен природний комплекс оцінюється по ряду мерзлоти і еколого-біотичних показників, що впливають на ступінь їх уразливості з урахуванням характеру освоєння.

У всіх випадках традиційно використовують експертні бали, які або складають (матричним способом), або виводять середнє арифметичне або середнє геометричне, або використовують розрахунково-статистичний метод багатофакторного кореляційного аналізу властивостей біотичної і літокріогенной основи ландшафтів. Безсумнівний плюс експертної бальної оцінки - можливість чисельного зіставлення кількісних і якісних критеріїв. Мінусом вважається відсутність у балів розмірності, що, втім, легко вирішується, якщо призначати бали на тлі єдиної інтервального 100-центовой шкали.

Для виявлення причинно-наслідкового залежності між показниками зазвичай використовується статистичний метод, апробований на ряді родовищ Тюменської області. Інтегральний індекс ризику освоєння виражається через коефіцієнт екологічної небезпеки (КЕТ), який дозволяє провести багатофакторний кореляційний аналіз властивостей біотичної і літокріогенной основи ландшафту, оцінити значимість того чи іншого фактора і вивести рівняння множинної регресії для расчсга «сумарного балу небезпеки» по кожному ландшафту. Чим більше його значення, гем більше ризик освоєння. У відповідності зі значеннями інтегрального індексу ризику освоєння проводиться систематизація всіх природних комплексів за ступенем уразливості до освоєння і складаються карти мерзлотно-екологічної небезпеки. Спосіб і порядок проведення інтегральної оцінки різних факторів по простій статистичної програмі розглянуто в розділі 6.2.2.

 
<<   ЗМІСТ   >>