Повна версія

Головна arrow Товарознавство arrow Метрологія, стандартизація і сертифікація

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>
Метрологія, стандартизація і сертифікація - Радкевич Я.М.

Переглянуті питання метрології як науки про вимірювання, методи і засоби забезпечення їх єдності і способи досягнення необхідної точності. Наведено найважливіші відомості про фізичні величини та одиниці їх вимірювання; математичні методи обробки результатів вимірювання, положення Державної системи стандартизації, уніфікації та агрегатування, комплексної та випереджаючої стандартизації, основні поняття в області оцінки якості продукції. Викладено основні поняття та визначення в галузі стандартизації основних норм взаємозамінності; розглянуто принципи побудови системи допусків і посадок, основні норми взаємозамінності типових з'єднань деталей машин. Наведено методи обґрунтування вимог до точності основних сполучень, стандартизації геометричних параметрів деталей, організаційні, науково-технічні та нормативно-методичні основи сертифікації продукції та послуг.

Для студентів вищих технічних навчальних закладів. Може бути корисний для широкого кола підприємців і фахівців.


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


ПЕРЕДМОВАРозділ I. Метрологія Метрологія та її значення в науково-технічному прогресі Фізичні величини та одиниці їх вимірювання Фізичні величини Поняття про систему фізичних величин Принципи побудови Міжнародної системи одиниць Переваги Міжнародної системи одиниць Види і методи вимірювань. Основні поняття та визначення Види вимірювань Методи вимірювань Поняття про точність вимірювань Основи забезпечення єдності вимірювань Еталони одиниць фізичних величин Похибки вимірювань Поняття про похибки вимірювань Класифікація похибок вимірювання Систематичні похибки Загальні відомості про систематичні погрішності Виняток систематичних похибок Випадкові похибки Розподілу випадкових величин Числові характеристики випадкових величин Моменти випадкових величин Асиметрія і ексцес Приклади законів розподілу випадкових величин Закон нормального розподілу Рівномірний розподіл Закон Сімпсона Точкові оцінки параметрів розподілу випадкових величин і відхилень Інтервальні оцінки числових характеристикОцінка точності обчислення генеральної середньої ХоОцінка точності обчислення середнього квадратичного відхилення генеральної сукупності за даними вибіркиДовірчі інтервали для оцінки генеральної середньоїДовірчі границі для оцінки σ0 Грубі похибки і промахи Виявлення та виключення грубих похибок Критерії грубих похибок Критерій Греббса (Смирнова) Критерій Шарлье Критерій Шовене Критерій Діксона Критерії для виключення систематичних похибок Метод послідовних різниць (Критерій Аббе) Комбінаторні критерії Виняток систематичної похибки Обробка результатів спостережень і оцінка похибок вимірювань Вимірювання за однократними спостереженнями Обробка прямих багаторазових равноточних вимірювань Обробка результатів неравноточних вимірювань Обробка результатів непрямих вимірювань Критерій нікчемних похибок Сукупні та спільні вимірювання Засоби вимірів Класифікація засобів вимірювань Основні метрологічні характеристики засобів вимірювань Похибки засобів вимірювань Нормування похибок засобів вимірювань Класи точності засобів вимірювань Нормовані метрологічні характеристики засобів вимірювань Державна метрологічна служба в Російській Федерації Організаційні основи Державної метрологічної служби Нормативна база метрології Державний метрологічний контроль за засобами вимірювань Порядок проведення випробувань і затвердження типу засобів вимірювань Повірка засобів вимірювань Порядок ліцензування діяльності з виготовлення, ремонту, продажу і прокату засобів вимірювань Види державного метрологічного нагляду Застосування юридичних санкцій за порушення метрологічних правил і норм Російська система калібрування Положення про Російській системі калібрування (РСК) Акредитація метрологічних служб на право проведення калібрувальних робіт Порядок складання графіків повірки (калібрування) засобів вимірювань Перевірочні схеми Стандартні зразки складу та властивостей речовин і матеріалів Стандартні довідкові дані про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалівРозділ II. Стандартизація Основні положення закону Російської Федерації "Про технічне регулювання" в галузі стандартизації Мети стандартизації Принципи стандартизації Нормативні документи із стандартизації. Види стандартів Національний орган стандартизації Правила розробки і затвердження національних стандартів Структура і характеристика стандартів державної системи стандартизації Національна система стандартизації Нормативні документи в галузі стандартизації та вимоги до них Види стандартів Інформація про документи в галузі стандартизації, їх опублікування та розповсюдження Міжнародне співробітництво в галузі стандартизації Вимоги до позначення стандартів. Правила позначення стандартів Концепція розвитку національної системи стандартизаціїСтратегічні цілі, принципи та завдання розвитку національної системи стандартизації Методи стандартизації Впорядкування об'єктів Параметрична стандартизація Вибір і обгрунтування параметричних рядів стандартізуемих об'єктів Система бажаних чисел і вимоги, пропоновані до рядів переважних чисел Вибір номенклатури головних і основних параметрів виробів Вибір діапазону параметричного ряду Вибір градації параметричного ряду Уніфікація продукції Загальні положення методики уніфікації Показники рівня уніфікації Практика уніфікації машин, їх деталей та вузлів Міжгалузева уніфікація елементів машин Агрегатування Комплексна стандартизація Випереджальна стандартизація Основні відомості про якість продукції Основні терміни та визначення Систематизація методик оцінки якості промислової продукції Функціональні структурні елементи методик оцінки якості Вибір номенклатури показників якості продукції Вибір виду уявлення показників Вибір базових показників Оцінка рівня якості за одиничними показниками Визначення рівня якості за комплексним показником Оцінка якості виготовлення деталей Оцінка якості з'єднань Оцінка якості виготовлення редуктора Міжнародні організації із стандартизації та якості продукції Міжнародна організація по стандартизації ІСО Міжнародна електротехнічна комісія (МЕК) Міжнародна організація мір і ваг (МОМВ) Міжнародна організація законодавчої метрології (МОЗМ) Європейська організація з якості (ЕОКК) Міжнародна конференція з акредитації випробувальних лабораторій (ілак) Європейський комітет зі стандартизації (СЕН) Європейський комітет зі стандартизації в електротехніці (СЕНЕЛЕК) Стандартизація основних норм взаємозамінності Основні поняття та визначення Поняття про взаємозамінність Види взаємозамінності Поняття про розміри і відхиленнях З'єднання Приклади визначення граничних розмірів, допусків, зазорів і натягів у з'єднаннях при різних видах посадок Єдині принципи побудови систем допусків і посадок Принципи побудови системи допусків і посадок Основні норми взаємозамінності. єдина система полів допусків і посадок (ЄСДП) Нанесення граничних відхилень розмірів на кресленнях. Позначення посадок Рекомендації по вибору допусків і посадок Розрахунок і вибір посадок Посадки з натягом Посадки з зазором в підшипниках ковзання Перехідні посадки Характеристика і приклади застосування посадок Допуски і посадки підшипників кочення Класи точності Вибір посадок підшипників кочення на вали і в корпуси Стандартизація шпонкових і шліцьових з'єднань Призматичні шпонки Сегментні шпонки Клинові шпонки Нанесення розмірів на кресленнях шпонкових з'єднань Шліцьові з'єднання Евольвентні шліцьові з'єднання Кутові розміри і гладкі конічні з'єднання Основні поняття про кутові величинах Допуски кутових розмірів і кутів конусів Гладкі конічні з'єднання Розрахунок базорасстояній конічного з'єднання Інструментальні конуси Позначення гладких конічних з'єднань на кресленнях Методи і засоби контролю кутових розмірів Гладкі калібри і їх допуски Класифікація калібрів Допуски калібрів Розрахунок виконавчих розмірів калібрів Нормування відхилень форми, розташування, хвилястості і шорсткості деталей Відхилення і допуски форми поверхонь. основні поняття Відхилення і допуски розташування поверхонь Відхилення і допуски нахилу Відхилення і допуски співвісності, симетричності, перетину осей Сумарні відхилення і допуски форми та розташування поверхонь Залежні і незалежні допуски Числові значення відхилень форми і розташування Позиційні допуски осей отворів Незазначені допуски форми та розташування поверхонь Позначення на кресленнях допусків форми і розташування поверхонь деталей Відхилення і допуски форми плоских поверхонь Відхилення і допуски форми циліндричних поверхонь Приватні види відхилень Відхилення і допуски форми конічних поверхонь Відхилення і допуски форми криволінійних поверхонь Хвилястість і шорсткість поверхні Загальні поняття та визначення Параметри шорсткості Позначення шорсткості поверхонь Параметри хвилястості поверхні Вплив шорсткості, хвилястості, відхилень форми й розташування поверхонь деталей на взаємозамінність і якість машин Взаємозамінність різьбових з'єднань Класифікація різьбових з'єднань Основні параметри кріпильних циліндричних різьблень Відхилення кроку різьблення і його діаметральна компенсація Відхилення половини кута профілю різьби і його діаметральна компенсація Наведений середній діаметр різьби Сумарний допуск середнього діаметра Допуски метричних різьблень Позначення метричних різьблень Трапециідальна різьблення Запекла різьблення Кругла різьблення Кругла різьблення для санітарно-технічної арматури Метрична конічна різьблення Трубна різьба Різьба конічна дюймова Взаємозамінність зубчастих передач Призначення і класифікація Система допусків циліндричних зубчастих передач Кінематична точність передачі Контакт зубів у передачі Види сполучень зубів коліс в передачі Позначення точності коліс і передач Вибір ступенів точності Комплекси контрольованих параметрів Відмінні особливості систем допусків конічних і черв'ячних зубчастих передач Оформлення креслень зубчастих коліс Розрахунок розмірних ланцюгів Основні терміни та визначення Класифікація розмірних ланцюгів Завдання, які вирішуються за допомогою розмірних ланцюгів Методи розрахунку розмірних ланцюгів Пряма і зворотна задачі Основні рівняння розмірних ланцюгів з паралельними ланками Методика виявлення розмірних ланцюгів і побудова їх схем Метод повної взаємозамінності Метод неповної взаємозамінності Розрахунок малозвенних розмірних ланцюгів Рішення оберненої задачі Приклади розрахунку розмірних ланцюгів різними методами і способами Розрахунок розмірних ланцюгів при компенсації похибок Розрахунок компенсаторів при вирішенні складальної ланцюга методом граничного підсумовування Розрахунок нерухомих компенсаторів Метод групової взаємозамінності. селективна складання деталейРозділ III. Сертифікація Сутність і зміст сертифікації Терміни та визначення Основні цілі та принципи сертифікаціїМети сертифікації. Принципи сертифікації. Обов'язкова і добровільна сертифікація Добровільна сертифікація Учасники сертифікації Учасники обов'язкової сертифікації. функції та обов'язки Учасники добровільної сертифікації. функції та обов'язки Порядок проведення сертифікації продукції Системи сертифікації продукції Схеми сертифікації продукції Послідовність проведення сертифікації Особливості сертифікації робіт і послуг Номенклатура сертифікуються послуг (робіт) та порядок їх сертифікації Порядок проведення сертифікації робіт і послуг Учасники сертифікації робіт і послуг Порядок сертифікації продукції, що ввозиться з-за кордону Правові основи сертифікації імпортної продукції Порядок ввезення продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації Правила проведення сертифікації харчових продуктів і продовольчої сировини Область застосування правил Обов'язкова сертифікація харчових продуктів та продовольчої сировини Добровільна сертифікація харчових продуктів та продовольчої сировини Критерії вибору схем сертифікації харчових продуктів Схеми, які застосовуються при сертифікації харчових продуктів Учасники сертифікації харчових продуктів Порядок проведення обов'язкової сертифікації харчової продукції Порядок сертифікації хлібобулочних і макаронних виробів Сертифікація електрообладнання, сировинних товарів і засобів індивідуального захисту Сертифікація електрообладнання та електронних виробів Сертифікація сировинних товарів Сертифікація засобів індивідуального захисту Сертифікація продукції та послуг. Основні положення федерального закону "про технічне регулювання" в області декларування відповідності та сертифікації Вибір форм і схем підтвердження відповідності для використання їх в технічних регламентах Форми обов'язкового підтвердження відповідності Схеми обов'язкового підтвердження відповідності Опис схем декларуванняСхеми сертифікаціїЗагальні принципи вибору схем сертифікації Сертифікація систем якості і виробництв Становлення сертифікації систем якості Структура Регістру системи Об'єкти і учасники перевірки при сертифікації систем якості Етапи проведення робіт з сертифікації систем якості Сертифікація виробництв. Етапи сертифікаціїЕтап 1. Організація робіт. Етап 2. Заочна оцінка виробництва. Етап 3. Підготовка до аудиту "на місці". Етап 4. Проведення аудиту "на місці" і підготовка акту за результатами аудиту. Етап 5. Завершення сертифікації, видача та реєстрація сертифіката. Етап 6 .Інспекціонний контроль сертифікованого виробництва. Удосконалення систем якості Сертифікація на регіональному рівні Сертифікація в ЄС Сертифікація в країнах СНД Сертифікація на міжнародному рівніМіжнародна система сертифікації електротехнічних виробів МЕК (МЕКСЕ)Міжнародна система МЕК по сертифікації виробів електронної техніки (ВЕТ) Національні системи сертифікації Системи сертифікації Франції Системи сертифікації Великобританії Системи сертифікації США Системи сертифікації Японії Системи сертифікації Німеччини Акредитації в Російській Федерації в галузі оцінки відповідності Основні поняття. Принципи акредитації Національна система акредитації Російської Федерації і її учасники Критерії та порядок акредитації Зміст і термін дії атестата акредитації Інспекційний контроль за акредитованими органами з оцінки відповідності Призупинення та анулювання дії атестата акредитації Розширення або скорочення галузі акредитації Інформація в галузі акредитаціїМіжнародне визнання результатів акредитації Відповідальність за порушення законодавства про акредитацію
 
>>