Повна версія

Головна arrow Політологія arrow ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА США: ІНСТИТУТИ І АКТОРИ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ

ОПИС І ПРОГРАМА КУРСУ «ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА США»

Цілі і завдання курсу:

 • 1) формування у студентів системного сприйняття сучасного стану політичної системи США, специфіки взаємодії державних структур на федеральному і штатному рівнях;
 • 2) формування навичок застосування знань про інституційному устрої і механізмів взаємодії політичної системи США для аналізу сучасного політичного процесу, перш за все, з точки зору вироблення владною елітою США зовнішньополітичних рішень, які впливають на світові політичні процеси;
 • 3) вивчення процесів прийняття ключових владних рішень в США на основі міждисциплінарного підходу: використання соціології, культурології, історії та релігієзнавства для аналізу і прогнозу політичних процесів;
 • 4) розвиток у слухачів курсу розуміння взаємодії і взаємозалежності політичних процесів в США і в світі.

Інноваційність курсу за змістом:

 • 1) аналіз структури американської політичної системи представлений через призму концепції «глибокого держави»;
 • 2) виявлені і позначені ключові державні та недержавні інститути, які виступають в якості найважливіших каналів рекрутування політичної еліти США;
 • 3) визначено коло найбільш значущих посадових позицій, власники яких роблять визначальний вплив на формування зовнішньополітичного курсу США.

Інноваційність курсу з методики викладання:

 • • необхідність використання офіційних джерел інформації (перш за все, офіційні сайти органів влади та соціологічних центрів) з метою подальшої самостійної роботи;
 • • активне використання знання англійської мови;
 • • використання технологій комп'ютерного моделювання з метою побудови мережевих моделей взаємодії політичних акторів.

Інноваційність курсу з літератури:

 • • регулярне використання динамічно оновлюються даних, представлених на офіційних сайтах в Інтернеті;
 • • рекомендується обов'язкова і додаткова література не раніше 2008 року видання.

Відомості про автора курсу

Фролова Ольга Апександровна, кандидат політичних наук, асистент кафедри порівняльної політології факультету гуманітарних і соціальних наук РУДН.

Форми поточного, проміжного і підсумкового контролю: поточний контроль - виступ на семінарських заняттях, підготовка повідомлень; проміжний контроль - письмова атестація по контрольних питань; підсумковий контроль - екзамен.

Обсяг письмових робіт: атестація, яка виконується в аудиторії, - 2-3 рукописних сторінки; реферат - 15 сторінок.

Час виконання аудиторних робіт: 2 академічні

години.

Шкала оцінок відповідає прийнятій для кредитної системи шкалою виходячи з кількості набраних балів:

кредит

сума

F

FX

Е

D

З

В

А

2

102

менш 37

37

55

64

73

91

100

 
<<   ЗМІСТ