Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow ПРОГНОЗУВАННЯ, ПРОЕКТУВАННЯ І МОДЕЛЮВАННЯ У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ТЕХНОЛОГІЯ РОБОТИ ЗІ СПЕЦІАЛІСТАМИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Проектування, в широкому сенсі, розглядається як створення і реалізація проекту. Проектування як один з видів людської діяльності включає сукупність видів: аналітична, розумова, організаційна.

Проектування тісно пов'язане з аналізом, оскільки побудова нового проекту ґрунтується на оцінці стану діючого об'єкта, системи, процесу. Проектування спирається на вміння аналізувати, оцінювати стан об'єкта.

Проектування як розумова діяльність передбачає наступні розумові операції: встановлення перспективної мети розвитку; конкретизація завдань на ближчу перспективу з урахуванням конкретних умов; обгрунтування необхідних ресурсів, коштів, вибору способів досягнення мети; обдумування варіантів можливих труднощів і способів зміни стратегії і тактики в кризових випадках.

Проектна діяльність складається операционально з проектувальних дій, які забезпечуються відповідними знаннями та вміннями. Формування проектних знань та умінь в соціальному або образовательномучрежденіі може здійснюватися через цілеспрямовану спеціально організовану діяльність з фахівцями і їх самоосвітою.

Рівень проектної діяльності фахівця визначається і залежить від рівня його технологічної культури, тобто володіння технологією власне змістовної професійною діяльністю.

Для підвищення проектної діяльності фахівців в питаннях технології проектування в установі необхідно:

  • - приведення в систему науково-методичної бази розвитку технології проектування;
  • - формування філософії проектування;
  • - інтерпретація основних понять проектування;
  • - систематизація та узагальнення цілеспрямованої роботи методичної служби з розвитку проектної культури фахівців;
  • - формування команди проектувальників;

створення єдиної системи моніторингу розвитку інноваційного потенціалу та психологічного клімату колективу, освітніх потреб фахівців;

- використання можливостей методичної системи для пропаганди досвіду роботи колективу по реалізації технології проектування.

Практичні завдання:

  • 1. Робота в робочому зошиті. Виконайте завдання за темою 19. Розробіть план роботи зі спеціалістами щодо підвищення рівня проектної діяльності.
  • 2. Використовуючи режим групової роботи (по 5-7 чоловік), проаналізуйте запропонований план заходів щодо підвищення рівня проектної діяльності педагогів. Висловіть свої висновки і обґрунтуйте їх.
 
<<   ЗМІСТ   >>