Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow ПРОГНОЗУВАННЯ, ПРОЕКТУВАННЯ І МОДЕЛЮВАННЯ У СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОСВІТНЯ ТЕХНОЛОГІЯ РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДИТЯЧИХ ПРОЕКТІВ

Освітня технологія - це система (процессная) спільної діяльності дітей і дорослих з проектування (планування), організації, орієнтування і коригуванню освітнього процесу з метою досягнення конкретних результатів при забезпеченні комфортних умов учасникам [97].

П.І.Третьяков, Т.І. Шамова, Н.П.Капустін дають таке визначення: «Технологія проектного навчання - це

переважно самостійна або в малій групі діяльність дитини, спрямована на рішення значущої для нього завдання (проблеми), що здійснюється в режимі пошуку, що протікає в проживаємо дитиною імітованої або реальної дійсності проектної діяльності »[97].

Мета освітнього проектування - створити

сприятливі умови, при яких діти:

 • - з полюванням і через спільну або самостійну діяльність здобувають нові знання з різних джерел;
 • - вчаться використовувати отримані знання на практиці, при вирішенні пізнавальних завдань;
 • - набувають комунікативні навички та навички роботи в команді;
 • - набувають дослідницькі навички.

За М.Крупеніной [25] проектний метод складається з 5-ти

етапів:

-постановка задачі;

розробка самого проекту прийнятого завдання;

 • -організація громадської думки про здійснюваний заході;
 • -безпосередньо грудовая діяльність;
 • -VUfH 'ППППГ'ТТЯППГШ пя ^ пткт
Етапи проекту (по М.Крупеніной)

Мал. 15. Етапи проекту (по М.Крупеніной)

Методика здійснення навчального проекту (Н.Ю.Пахомова).

 • 1 - занурення в проект.
 • 2 - організація діяльності.
 • 3 - здійснення діяльності.
 • 4 - презентація результату.

Ступінь активності педагога і дітей на різних етапах різна. Так, на 1 і 4 етапі велика роль педагога, а 2 і 3 етап діти здійснюють роботу самостійно, а педагог знаходиться поруч як консультант.

На 1 етап - педагог пробуджує інтерес до геме проекту, допомагає виділити проблемне поле, проблемні мета і завдання, а на 4 етапі - педагог вчить робити аналіз діяльності (способи вирішення) і відносин [60].

М.Б.Зуйкова, Л.С.Кіселева, Т.С. Лагода, Т.А.Даніліна, на основі узагальнення історичного досвіду розробки методу проектів виділили основні етапи:

 • 1. Цілий е пол а га н ие: педагог допомагає дитині вибрати найбільш актуальну і посильну для нього завдання на певний період часу.
 • 2. Розробка проекту - план діяльності по досягненню

мети:

 • - до кого звернутися за допомогою (дорослому);
 • - в яких джерелах можна знайти інформацію;
 • - які предмети використовувати;
 • - з якими предметами навчитися працювати для досягнення

мети.

 • 3. Виконання проекту практична частина.
 • 4. Підведення підсумків - визначення завдань для нових проектів [25].

Е.С. Євдокимова [18] пропонує поетапний розвиток і рівні проектної діяльності дітей дошкільного віку (Табл. 20):

Таблиця 20.

Етапи та алгоритми дій і рівні проектування дитини

Етапи та алгоритми дій проектування

Рівень проектування дитини і його характеристика

1 етап (до 5 років)

Подражательно-

виконавський

рівень

1 крок

інтригуючий початок, що відповідає потребам дітей, позначення дорослим проблеми.

Відсутність необхідного життєвого досвіду не дозволяє йому в повній мірі проявляти

самостійність у виборі проблеми і способів її рішення. Тому активна роль належить дорослому.

2 крок

визначення дорослим мети проекту, його мотивація.

3 крок

залучення дітей до участі в плануванні діяльності і реалізації наміченого плану.

4 крок

спільний рух дорослих і дітей до результату.

5 крок

спільний аналіз виконання проекту, переживання результату.

2 етап (до кінця 5 року)

Розвиваючий

рівень

1 крок

виділення (дорослими або дітьми) проблеми, що відповідає потребам дітей або обох

Накопичується певний соціальний досвід.

сторін.

В цьому віці

продовжує

розвиватися

самостійність,

дитина здатна

стримувати свої

імпульсивні

спонукання,

терпляче

вислуховувати

педагога і

однолітків.

перебудовуються

відносини зі

дорослими:

дошкільнята рідше

звертаються до них з

проханнями, активніше

організують

спільну

діяльність з

однолітками, у них

розвивається

самоконтроль; вони

здатні

досить

адекватно оцінити

вчинки, як

власні, так і

однолітків. вони

приймають

проблему, уточнюють

мета, здатні

вибрати

необхідні

засоби для

досягнення

наміченого

результату.

2 крок

спільне визначення мети проекту, майбутньої діяльності, прогнозування результату.

3 крок

планування діяльності дітьми при незначної допомоги дорослих, визначення засобів і способів реалізації проекту.

4 крок

виконання дітьми проекту, диференційована допомога дорослих.

5 крок

обговорення результату, ходу роботи, дій кожного, з'ясування причин успіхів і невдач.

6 крок

спільно з дітьми визначення перспектив проектування.

3 етап

творчий

рівень

проектуванні

1 крок

Виділення проблеми (дітьми або дорослими), що відповідає

Високий рівень інтересу.

потребам дітей або обох

обумовленого

сторін.

пізнавальним і

2 крок

самостійне визначення

особистісним

дітьми цілі проекту, мотиву майбутньої діяльності, прогнозування результату.

розвитком.

3 крок

планування діяльності дітьми (за можливої участі дорослого як партеру), визначення засобів реалізації проекту.

4 крок

виконання дітьми проекту, творчі суперечки, досягнення домовленості, взаимообучение, допомога дітей один одному.

5 крок

обговорення результату ходу роботи, дій кожного, з'ясування причин успіхів і невдач.

6 крок

визначення перспективи розвитку проектування.

На основі матеріалів П.І.Третьякова, Т.І. Шамовой, Н.П.Капустіна [97] і досвіду роботи вихователів і фахівців розроблена система дій фахівця, вихователя і дітей старшого дошкільного віку та молодшого шкільного віку (Табл. 21).

Таблиця 21.

Сис тема дій вихователя і дітей старшою дошкільного віку та молодшого шкільного віку

етапи

дії вихователя

дії дітей

Вибір проблеми проекту

Вивчає інтереси дітей.

Діти пропонують проблеми (теми), які їм цікаві або те, що вони хочуть дізнатися.

Відбирає проблеми (теми) і пропонує їх дітям.

Обговорюють і приймають спільні рішення щодо вибору проблеми (теми).

Вибір рішення проблеми

Пропонує обрану проблему

Обговорюють і приймають рішення проблеми (теми).

Бере участь у визначенні рішень

Пропонують різні варіанти вирішення

проблеми. Фіксує в технологічній карті

проектування.

проблеми (геми). Кожен вибирає одну із запропонованих.

формування

команд

проектувальників (творчих груп)

Проводить організаційну роботу по формуванню дітей в команди, які обрали собі конкретні види діяльності.

Г руппіруются відповідно до видів діяльності.

підготовка

матеріалів до

дослідницької

діяльності:

формулювання

питань, на

які

необхідно

відповісти, завдання

для груп, відбір

матеріалів

(Літератури,

обладнання,

фільми та ін.)

Вихователь заздалегідь може розробити завдання, питання для пошукової

діяльності і матеріали.

Беруть участь в розробці завдань, питань або обговорюються, запропоновані вихователем.

Визначення форми вираження підсумків

проектування

Бере участь в обговоренні, а також пропонує готові.

Обговорюють форми надання результатів проектної діяльності: альбом, концерт, виставка малюнків та ін.

Реалізація проекту

Консультує, координує, стимулює роботу

Здійснюють задуману діяльність. Оформляють результати роботи.

презентація

організовує

презентацію,

консультує

Представляють отримані результати і розповідають про свою роботу

рефлексія

Оцінює свою роботу по педагогічному

Вчаться адекватно оцінювати свою роботу (результат і

ефекту в

педагогічної

діяльності.

діяльність), роботу команди. Вчаться бачити і визначати свою функціональну і соціальну роль в проектній діяльності. Визначають іншу проблему, яка випливає з вирішеною проблеми.

Таким чином, освітній проектування в соціальному і освітньому закладі використовується як педагогічна технологія, спрямована на розвиток пізнавальної і соціальної сфери дітей.

Освітнє проектування може здійснюватися трьома способами: розробка проектів спільно з дітьми; розробка проектів педагогами; розробка проектів дітьми, педагогами та батьками.

Практичні завдання:

 • 1. Робота в робочому зошиті. Виконайте завдання за темою 16. Розробіть освітній проект але запропонованою схемою для будь-якої категорії дітей.
 • 2. Використовуючи режим групової роботи (по 5-7 чоловік), аналітично попрацюйте з даним проектом і виділіть його

Технологію освітнього проектування як спільну діяльність дітей і дорослих, спрямовану на розробку і реалізацію проекту, можна представити у вигляді такої схеми (Рис. 16):

Технологія освітнього проектування спільної діяльності дітей і дорослих | 77 |

Мал. 16. Технологія освітнього проектування спільної діяльності дітей і дорослих | 77 |.

структуру. Оцініть переваги і недоліки даного

документа на основі вимог до проектів.

Освітній проект з використанням інформаційних технологій «В країні Добрих доріг» муніципального спеціального (корекційного) освітнього закладу для учнів, вихованців з обмеженими можливостями здоров'я спеціальна (корекційна) початкова школа - дитячий садок III і IV видів № 256 м Іжевська Удмуртської Республіки

Мета і завдання проекту.

Формувати у дітей старшого дошкільного віку навички безпечної поведінки на дорозі через проведення розвиваючих ігор, розбір ілюстрованих дорожніх ситуацій, розвиток зв'язного мовлення і вміння працювати спільно.

Ознайомити батьків з концепцією проектного методу навчання і проектом «В країні Добрих доріг». Запросити батьків взяти участь у проекті.

Основна мотивація для батьків: школа - не за горами, треба розвиватися.

Автор проекту: Ірина Хомякова, заступник директора по виховно-методичної роботи МС (К) ОУ III-IV видів № 256 г.Ижевск.

Учасниками проекту - Діти з офтальмопатологіі старшого дошкільного віку 6-7 років.

Приблизні терміни реалізації проекту. П'ять тижнів: 4 заняття і підсумкова командна інтелектуально-рухлива гра.

Підстави для створення проекту.

Стандарту навчання для дітей дошкільного віку на даний момент не існує. Однак вивчення правил дорожнього руху є невід'ємною частиною навчання дітей в дитячому садку. Тому курс ОБЖ присутній в програмі дошкільної підготовки, а в ньому є підрозділ «Правила безпечної поведінки на дорозі». Діти з офтальмопатологіі зазнають труднощів в розвиток зв'язного мовлення, тому в проекті передбачено використання дидактичних ігор ТРИЗ, які засновані на вільному висловленні своїх ідей, розвитку творчості.

Дидактичні цілі проекту.

Після завершення проекту діти з офтальмопатологіі зможуть застосовувати отримані знання але правилам безпечної поведінки на дорозі більш усвідомлено, будуть краще розуміти іншу людину, навчаться вмінню спілкуватися, працювати в команді, виконувати різні ролі та обов'язки, співпереживати, поважати різні думки, діяти в інтересах великого співтовариства .

Питання, що спрямовують процес навчання.

Ключове запитання.

Чи є така країна Добрих доріг?

Проблемні питання

 • -Хто живе в країні Добрих доріг?
 • -Що таке транспорт? Чи завжди машина - засіб небезпеки?
 • -Чому дорога таїть небезпеку? Що змушує дороги «сердитися»?
 • -Завжди чи в біді винна машина або дорога?

Навчальні питання.

 • -Учасники дорожнього руху.
 • - Види транспорту. Світлофори.
 • - Небезпека на дорозі. Гальмівний шлях.
 • - Пішоходи і дорожні знаки.

План оцінювання.

До проекту :

 • 1 .Опрос дітей з навчальних тем проекту;
 • 2. Малюнок дітей по темі «Моя вулиця»;
 • 3. Розробка робочих діагностичних карт до занять.

В проекті.

 • 1 .Використання робочих діагностичних карт по темам.
 • 2.Аналіз виконаного домашнього завдання на початку кожного

заняття.

Після завершення проекту

 • 1. Проведення командної інтелектуально-рухомий гри з залучення в журі батьків;
 • 2. Фотовиставка сімейної фотографії «Пам'ятники Іжевська та пам'ятки, які можна відвідати з дитиною»;
 • 3. Виставка дитячого малюнка на тему «Моя вулиця до і після участі в проекті».

Опис методів оцінювання.

Продуктом навчальної діяльності дітей будуть малюнки транспорту, вулиці, на якій вони живуть, сімейна фотографія, розповіді про побачені дорожніх ситуаціях.

Відомості про проект.

Дошкільнятам необхідно пройти стандартну програму навчання з Правил дорожнього руху протягом попередніх трьох років.

Матеріали для диференційованого навчання.

Як було сказано вище, проект розробляється для дітей з офтальмопатологіі. Тому особливі вимоги пред'являються до роздаточного матеріалу (робочим картам) вони повинні бути чіткими, лаконічними, барвистими, великими за розміром. На занятті педагог повинен постійно чергувати завдання, щоб розвивалися всі зберіганню аналізатори: зір, слух, тактильность. При розгляданні малюнків дорожніх ситуацій дітям з порушенням зору необхідно давати більше часу, при цьому промовляти, що зображено на картині. З огляду на, що дітям з патологією зору складно оцінити дорожню ситуацію під час екскурсії великою групою. Педагог пропонує це зробити в домашньому завданні сім'ї. При цьому батькам відводиться найактивніша роль. Вони повинні з дитиною промовити все, що побачили під час екскурсії по вулиці або при проездку до пам'ятника.

План проведення проекту.

Організаційний момент.

Презентація для батьків (програма МО Power Point).

У презентації педагог повинен показати:

 • 1 Що життя прекрасне і її треба цінувати.
 • 2. Якість життя залежить від отриманих знань і вміння їх застосовувати.
 • 3. Підвести батьків до того, що це все дасть проектний метод навчання.
 • 4. Розповісти про завдання проектного методу навчання.
 • 5. Ознайомити батьків:
  • - з розвиваючими іграми ТРИЗ - теорії розв'язання винахідницьких завдань. Такими як «Добре-погано», «Поверхова конструювання», «Суб'єктивна аналогія»;
  • - з видами домашніх завдань, які належить виконати сім'ї. Вказати мету завдань і роль батьків при виконанні домашнього завдання.
 • 6. Показати кінцеву мету проекту: все-то чому навчаться їх

діти.

Буклет для батьків (програма МО Publisher). Педагог викладає основні короткі витяги з презентації та оформляє на паперовому носії. Буклет повинен мати барвистий вид.

Заняття 1.

Презентація для дітей (програма МО Power Point). Педагог нагадує дітям, що життя прекрасне: можна грати, малювати, займатися улюбленою справою. І підводить дітей до питання. Як ви думаєте, в ці ігри можуть грати діти, які хворі? ... Чому? ... Значить, ми повинні з вами прагнути бути здоровими, дотримуватися певних правил. Які правила здоров'я ви знаєте? ... Я впевнена, що ви знаєте особливі правила здоров'я: правила дорожнього руху.

Педагог нагадує дітям, що вони подорожують по країні Добрих доріг. Далі діти розглядають фотографії, малюнки і намагаються виділити учасників дорожнього руху: пішоходів, водіїв, пасажирів. Педагог готує заздалегідь робочу карту «Учасники дорожнього руху», на якій зображена вулиця з будинками і окремо картинки учасників дорожнього руху: пасажири, пішохід, транспортний засіб з водієм і інші, не пов'язані з темою. Діти повинні вибрати потрібні картинки, вирізати і наклеїти. Далі згадують правила пішохода, пасажира. Проводиться дидактична гра «Один - багато» (пішоходів, пасажирів для міста). Вирішується проблемне питання: чи можуть діти бути водіями? (Можуть в грі, уві сні, на фотографії і ін.) Вчити дітей бачити проблему ширше.

Домашнє завдання: намалювати або вирізати і наклеїти на аркуш формату А-5 один автомобіль будь-якого виду або фотографію одного транспортного засобу.

Заняття 2.

Діти приносять домашнє завдання малюнок або фотографію одного транс кравця кошти. Проводиться аналіз видів автомобілів, принесених дітьми. Спільно педагог і діти намагаються з'ясувати, які види автомобілів вони забули вказати.

Педагог виставляє «забуті» автомобілі і спільно все разом згадують про значимість того чи іншого виду транспорту. Працюють з робочою картою «Світлофор», на якій треба закреслити світлофори неправильно працюють (4-5 варіантів). У другому завданні треба вибрати з двох світлофорів для пішохода пішохідний світлофор і з'єднати їх стрілкою. Діти отримують розмальовки з видами машин і у вільний час їх розфарбовують.

Домашнє завдання: зробити разом з батьками екскурсію по вулиці, на якій вони живуть. Розглянути дорожні знаки. Намалювати малюнок вулиці, двору. Звернути увагу на розташовані на вашій вулиці громадські будівлі, магазини. Якщо батьки знають, розповісти в честь кого або якої події названо вулицю.

Заняття 3. Педагог нагадує дітям, що вони подорожують але країні Добрих доріг.

Діти розглядають малюнки своєї вулиці - результат їх домашнього завдання.

Розбирають ситуацію: Чому дорога таїть небезпеку? Що змушує дороги «сердитися»?

Розповідь педагога про стан дорожнього покриття в різні пори року: влітку, восени, взимку, навесні (бажано розповідь доповнити презентацією). Дається поняття «гальмівний шлях». Як це відбивається на учасниках дорожнього руху: водіїв транспортного засобу і пішоходів? Проводиться дидактична гра «Добре-погано» (дощ, автомобіль). До даного заняття педагог готує робочу карту «Гальмівний шлях». Діти працюють з робочою картою: малюють стрілку, що позначає гальмівний шлях під тією машиною, у якій цей шлях довший.

Домашнє завдання: всією родиною з'їздити або сходити до одного з пам'ятників у місті. Зробити біля пам'ятника сімейну фотографію.

Заняття 4. Перед заняттям діти знайомляться з сімейними фотографіями, зробленими у пам'ятників р Іжевська. Проводиться бесіда на тему «Історія фотографії». Діти повинні відповісти на питання: Як добиралися до пам'ятника? Кому присвячений пам'ятник? Що помітили на дорозі?

Педагог нагадує дітям, що вони подорожують по країні Добрих доріг. Дидактична гра «Суб'єктивні аналогії». Педагог розповідає казку «Одного разу вночі Дорога, Автомобіль і Людина стали сперечатися, хто всіх головніший і важливіше. Дорога говорити я всіх важливіше ... Чому? (Питання до дітей. Опонентом дітям виступає педагог). Ні я, каже Автомобіль всіх важливіше ... Чому? (Питання до дітей). Слухав, слухав їх Людина і каже ...

Підсумок. Повинен прозвучати відповідь на поставлене основоположний питання «Чи є така країна Добрих доріг?» Діти повинні зрозуміти, що багато що залежить від людини, від її ставлення до дорученої справи.

Підведення підсумків роботи в проекті

1. Підсумкова командна інтелектуально-рухлива гра «В

країні добрих доріг ». При написанні сценарію педагог повинен включити інтелектуальні завдання, естафети, завдання

корекційної спрямованості з урахуванням офтальмопатологіі дітей.

 • 2. Виставка дитячих малюнків «Мій автомобіль».
 • 3. Виставка робіт «Моя вулиця до і після проекту»
 • 4. Виставка сімейної фотографії «Знайомимося з містом»
 • 5. Педагог вручає батькам і дітям буклет, в якому відображена робота сім'ї в проекті «У країні Добрих доріг?»

Матеріали по супроводу й підтримці проектної діяльності.

З консультативної метою для батьків педагог оформляє барвисті інформаційні бюлетені за темами «Правила пішохода», «Правила пасажира», «Світлофор», «Небезпеки на дорозі» та ін.

Матеріали і ресурси, необхідні для виконання проекту

Технології - цифрові пристрої: фотоапарат,

комп'ютери, цифрова камера, Інтернет, принтер, проектор, сканер, пристрої для відеоконференцій.

Програмне забезпечення:

 • 1. Данилова Т.І. Програма «Світлофор». Навчання дітей дошкільного віку Правил дорожнього руху. - СПб .: ДИТИНСТВО-ПРЕС, 2009. - 208с.
 • 2. 1000 загадок: Популярне посібник для батьків і педагогів / Упоряд. Н.В.Елкіна, Т.І.Тарабаріна. - Ярославль: Академія розвитку: Академія К, Академія Холдинг, 2000. - 224с
 
<<   ЗМІСТ   >>