Повна версія

Головна arrow Психологія arrow ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СКЛАДАННЯ ЗВЕДЕНИХ ТАБЛИЦЬ

У більшості випадків обробку доцільно почати зі складання таблиць (зведених таблиць) отриманих даних. У таблицю можна внести не тільки числові дані. До деякими даними якісного характеру можуть бути застосовані найпростіші способи кількісної обробки.

Так, для всієї вибірки і окремих підгруп можуть бути підраховані частоти народження (кількість випадків появи події), а потім і частості (відносні частоти, тобто частоти, поділені на кількість випробувань) цікавлять вас індикаторів, проявів деякого виду [25, с . 59].

Наприклад, при використанні проектного тесту «Неіснуюча тварина» можна, виявляючи ознаки агресивності, розглядати в якості показників: рот з зубами - вербальна агресія; роги - захист, агресія (в поєднанні іноді з іншими ознаками агресії - нігтями, щетиною, голками і т.д.). При використанні проектованого тесту «Дерево» можна в якості показників ознаки «втрати мужності - ентузіазму, пориву» розглядати наявність на малюнку піднятих вгору або опущених вниз гілок. Якщо цей параметр буде визначено у всіх випробовуваних, це дозволить підрахувати частость його появи по всій вибірці і для окремих груп всередині її. У таблицю можуть бути зведені дані (показники) та але деякими іншими ознаками проективних тестів, а потім підраховані їх частості. Далі можна скласти таблицю, в якій будуть представлені дані не по окремим випробуваним, а для всієї вибірки і окремих груп.

Однак слід мати на увазі, що подібний спосіб обробки і трансформації (переведення) якісних показників в кількісні володіє певною часткою суб'єктивності, оскільки залежить від досвіду дослідника і обгрунтованості виділення критеріїв при інтерпретації досліджуваної ознаки. Один психолог, наприклад, знайде в проектному малюнку три показника агресивності, а інший - п'ять. Визначити, хто ж з них більш прав, є досить проблематичним. Відповідно, при застосуванні даного способу перетворення інформації слід спеціально вказувати і обґрунтовувати критерії виділення реєстрованих показників психологічної ознаки. Це забезпечить більш цілісне й об'єктивне уявлення інформації.

Складаючи зведену таблицю (спочатку в рукописному варіанті), слід її наблизити до тій формі, як вона буде виглядати в вікні програми Excel, оскільки деякі психологи (в силу різних причин) звертаються до допомоги своїх колег, співробітників або інших фахівців, які можуть не мати знаннями і тонкощами обробки психологічної інформації. В експериментальній психології для зведеної таблиці вихідних даних загальноприйнята наступна форма. Таблиці необхідно дати заголовок, досить повно відображає її зміст і специфіку. У першому рядку (вікна Excel) пишеться назва зведеної таблиці із зазначенням вибірки випробовуваних і часу проведення експериментального дослідження. Наприклад: Зведена таблиця результатів обстеження учнів 9-11-х класів загальноосвітніх. пор. шк. (Або МОУ) № 3 м Виборга (березень-квітень 2015 р). У другій (і третій, при необхідності) рядку дається умовне позначення всієї заноситься в таблицю інформації, психологічних ознак соціально-демографічних даних і т.д. (Табл. 6.1).

Якщо деякі методики мають подшкали і виникає необхідність зверху написати назву методики, а внизу склад її подшкал, то для програми Excel необхідно в другому рядку написати назву методик, а в третьому рядку назва її подшкал.

В одному рядку вікна Excel оформляти двустрочним найменування шкал і їх подшкал неприпустимо, оскільки ряд функцій ( «Описова статистика», «Кореляція») програма виконати не зможе.

У кожній наступній рядку записані код випробуваного (код прізвища) і значення всіх виміряних у нього параметрів, зрозуміло, для всіх випробовуваних в одному і тому ж порядку показників. Кожен рядок містить значення всіх показників одного випробуваного. За стовпцями заносяться показники досліджуваного (даного) ознаки за всім випробовуваним. Таким чином, в кожній клітинці таблиці записано тільки одне значення показника даної ознаки одного випробуваного.

Всі рядки і всі стовпці повинні бути пронумеровані. Послідовність ознак може бути впорядкована за різними підставами. У перших шпальтах краще розмістити такі соціально-демографічні показники, як стать і вік (повних років), а такі показники, як рівень освіти, робочий стаж, склад сім'ї, соціальний стан (при необхідності) і т.д., можна розмістити в кінці таблиці. Але слід пам'ятати, що як ті, так і інші можуть служити підставою для розбиття вибірки на підгрупи (див. Параграф 4.1).

Потім у напрямку убування значущості (передбачуваної інформативності) заносяться виміряні в процесі експерименту (обстеження) параметри. Параметри, отримані за допомогою однієї методики, зручніше розташовувати компактно - в одній групі (поруч один з одним). Наприклад, всі шкали однієї методики, шкали наступної і т.д. (Як показано вище).

Випробовуваних можна перерахувати в алфавітному порядку. Але перш краще розділити випробовуваних по їх приналежності до будь-яких підгрупах, які будуть порівнюватися між собою. Усередині цих підгруп корисно впорядкувати випробовуваних за статтю, віком або іншого важливого для вас параметру. Таким чином, в остаточному своєму варіанті зведена таблиця набуває такого вигляду (табл. 6.2).

Після складання зведеної таблиці в рукописному варіанті слід створити її електронну версію для подальшої математико-статистичної обробки. І для ручної, і для комп'ютерної обробки в вихідну зведену таблицю найчастіше заносять сирі дані. У той же час в рукописному варіанті передбачте додаткові стовпці, в які при необхідності можна внести нормовані оцінки (стіни, Т -балли і т.д.).

В даний час переважної формою математико-статистичної обробки стала комп'ютерна. Можливо, в процесі обробки даних будуть потрібні звернення до кількох призначеним для користувача програмам. Сучасні прикладні програми математичної статистики надають досить широкі можливості перекладу даних з однієї в іншу. Однак не буде зайвим дотримуватися деяких правил, щоб полегшити перетворення формату даних.

Приклад коректного оформлення заголовка таблиці

Таблиця 6.1

П. І. Б.

Соцданние

МЛО «Адаптивність»

Айзенк

Спилбергер - Ханін

Примітка

пр

V

Р

ПР

КК

МН

Лап

N

Ів

ев

ЛТ

РТ

Примітка, пр - номер та порядку; V - вік (повних років); Р - підлогу; ПР - поведінкова регуляція (нервово-психічна стійкість); КК - комунікативні якості; МН - моральна нормативність; Лап - особистісний адаптаційний потенціал; N - нейротизм; Ів - інтроверсія; Ев - естроверсія; ЛТ - особистісна тривожність; РТ - реактивна тривожність.

Зведена таблиця результатів обстеження студентів-психологів, березень 2015 р

Таблиця 6.2

П. І. Б.

Соцданние

МЛО

Спилбергер - Ханін

ОИР

ZZ

пр

V

Р

ПР

КР

МН

Лап

ЛТ

РТ

АН

ЧР

ЗП

ОМ

АС

ВП

УЗ

студент 1

1

18

1

31

11

6

48

45

47

25

18

22

3

9

18

24

119

студент 2

2

19

1

56

20

9

85

70

55

28

13

16

17

15

25

25

139

студент 3

3

19

1

32

21

12

65

43

37

25

18

27

18

11

25

24

148

студент 4

4

18

1

26

10

8

44

41

50

27

15

21

16

12

23

28

142

...

студент N

7

19

1

24

13

6

43

49

67

28

17

27

22

20

26

29

169

Примітка. АН - аналогії; ЧР - числові ряди; ЗП - зорова пам'ять; ОМ - образне мислення; АС - арифметичний рахунок; ВП - вербальна пам'ять; УЗ - встановлення закономірностей; ZZ - інтегральний бал.

Нс рекомендується заносити в таблицю різні текстові символи (крапки, коми, тире, «+» ...). Всю інформацію, яку можна закодувати числами, краще перевести в десяткову числову форму: 1; 3; -0,5; 10; 23; 0,45; 1,06; 170 і т.д. Наприклад, попередньо перерахувати хвилини в десяткові частки години, секунди - в десяткові частки хвилини, кількість місяців - в десяткову частку року і т.д. Це дасть більше можливостей для різних видів обробки даних. Крім того, формат даних для більшості використовуваних зараз комп'ютерних програм накладає свої обмеження. У разі якщо показник ознаки (окремий параметр) на випробуваного відсутній, то знак «мінус» або 0 в клітці не ставиться, вона просто залишається порожньою, оскільки ряд програм 0 вважає як число, як показник ознаки, а не його відсутність, інші ж позначення розцінюються програмами як нечислові дані в ряду значень ознаки. Але це не означає, що в таблицю взагалі не можуть бути внесені нульові значення. Вони вносяться, якщо є показником якої-небудь ознаки. Наприклад, коли випробуваний робить вибір за шкалою вираженості якості або стану «-3 ...- 2 ...- 1 ... 0 ... 1 ... 2 ... 3», де вибір 0 означає нейтральне, середньо виражене або спокійний стан.

До початку набору даних в електронну таблицю слід уточнити у користувачів програм, в якому вигляді повинні записуватися десяткові дроби - який знак (крапка або кома) повинен розділяти цілу і дробову частини. Не слід об'єднувати без необхідності осередки робочої таблиці.

Особливо уважно поставтеся до перших осередків - в лівому верхньому кутку електронної таблиці, з них починається заповнення інформації: назва таблиці, заголовки ознак і т.д. Краще заповнити їх довільними числами, ніж залишати порожніми. Без цього при експорті в інший формат може бути нс зчитана вся перший рядок або може змінитися структура всієї таблиці [25, с. 61].

У вигляді чисел в зведену таблицю вписується вся інформацію і про тих параметрах вибірки, які, ймовірно, можуть виявитися значимими факторами (додатковими змінними), але є у вас в якісних показниках. Найбільш простими операціями є числове кодування. Наприклад, чоловіки - 1, жінки - 2 (кому не подобається так, можна закодувати навпаки); які пройшли навчання - 1, не пройшли - 2 і т.п. А також переклад якісних показників в ранги. Число 0 для кодування в цьому випадку теж краще не використовувати.

Подібне числове кодування корисно для попереднього (розвідувального) аналізу. Крім цього, включення в обробку отриманих таким чином числових величин дозволяє виділити в загальній вибірці випробовуваних підгрупи за вказаними рангами і порівняти їх між собою. За виявленими відмінностями за цими показниками можуть ховатися істотні психологічні проблеми, що вимагають подальших науково практичних досліджень.

Після створення таблиці на папері або комп'ютері необхідно перевірити якість отриманих даних. Найбільш простий варіант зводиться до того, що досить уважно оглянути масив даних. Почати перевірку слід з виявлення помилок (описок), які полягають в тому, що неправильно написаний порядок числа. Наприклад, 100 написано замість 10; 9,4 замість 94 і т.п. При уважному перегляді але стовпцями це легко виявити, оскільки порівняно рідко зустрічаються параметри, які сильно варіюють. Найчастіше значення одного параметра мають один порядок або найближчі порядки.

При наборі даних на комп'ютері важливо дотримуватися вимог до формату даних в використовуваної статистичної програмі. Перш за все, це відноситься до знаку, який повинен відокремлювати в десятковому числі цілу частину від дробової (крапка або кома).

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

  • 1. Загальні правила і вимоги до проведення експериментального психологічного дослідження. Основні поняття.
  • 2. Процедура проведення психологічного дослідження.
  • 3. Мотивування відносини випробовуваних до експерименту або психологічного обстеження. Інструктування. Процедура психодіагностичного обстеження. Завершення експерименту і обстеження.
  • 4. Первинна обробка емпіричних даних. Нормування даних.
  • 5. Складання зведених таблиць. 11реобразованіе форми інформації. Перевірка емпіричних даних.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

  • 1. Константинову В. В. Експериментальна психологія. Курс для практичного психолога / В. В. Константинов. - СПб .: Питер, 2006.
  • 2. Куликов, Л. В. Психологічне дослідження: методичні рекомендації щодо проведення / Л. В. Куликов. - СПб .: Мова, 2002.
  • 3. Маклаков, А. Г. Професійний психологічний відбір персоналу. Теорія і практика: підручник для вузів / А. Г. Маклаков. - СПб .: Пітер, 2008.
 
<<   ЗМІСТ   >>