Повна версія

Головна arrow Право arrow Бюджетне право Росії

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>
Бюджетне право Росії - Крохіна Ю.А.

У підручнику розкриваються основні теми курсу "Бюджетне право": викладені питання теорії бюджетного права, механізму бюджетно-правового регулювання, джерел бюджетного права, доходів і видатків бюджетної системи, правового статусу централізованих бюджетних і позабюджетних фондів, державного і муніципального боргу, бюджетного процесу, фінансово-бюджетного контролю, відповідальності за порушення бюджетного законодавства.

Для студентів, магістрів, викладачів юридичних та економічних вузів і факультетів, посадових осіб фінансово-контрольних органів, органів законодавчої (представницької) влади, виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також усіх, хто цікавиться питаннями правового регулювання бюджетних відносин.


Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації


Передмова Теоретичні основи бюджетного права Російської Федерації Поняття, роль і види бюджетів Бюджетне пристрій Російської Федерації Принципи бюджетної системи Російської Федерації Механізм бюджетно-правового регулювання Бюджетне право: поняття, предмет і методи регулювання Принципи бюджетного права Бюджетні правовідносини: поняття і види Джерела бюджетного права Поняття і система джерел бюджетного права Закон про державний бюджет: поняття та особливості Підзаконні нормативні правові акти, регулюючі бюджетні правовідносини Співвідношення бюджетного законодавства з нормами міжнародного права Бюджетна компетенція (права) Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень Поняття і сутність бюджетної компетенції (прав) Бюджетна компетенція (права) Російської Федерації Бюджетна компетенція (права) суб'єктів Російської Федерації Бюджетна компетенція (права) муніципальних утворень Реалізація бюджетної компетенції суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень при введенні на їх території тимчасової фінансової адміністрації Правові основи доходів бюджетів і бюджетного регулювання Поняття та правові основи державних і муніципальних доходів Система державних і муніципальних доходів Доходи бюджетів: поняття і класифікація Неподаткові доходи держави і муніципальних утворень Податкові доходи держави і муніципальних утворень Дефіцит бюджету Податки в системі бюджетних доходів Федеральні податки і збори Спеціальні податкові режими Регіональні податки і збори Місцеві податки і збори Міжбюджетні правовідносини Поняття і принципи міжбюджетних правовідносин Правовий режим міжбюджетних трансфертів Умови надання міжбюджетних трансфертів Правові основи видатків бюджетів Поняття і форми витрат бюджету. Бюджетне фінансування Витратні зобов'язання: поняття та розмежування у бюджетній системі Правові засади бюджетних інвестицій Правовий режим державних і муніципальних цільових грошових фондів Поняття, види та правові засади цільових грошових фондів Правовий режим цільових бюджетних фондів. Резервні фонди Правовий режим позабюджетних фондів як ланки бюджетної системи Державний і муніципальний кредит Поняття і значення державного та муніципального кредиту Принципи державного кредиту Державний борг і управління ним Правове регулювання муніципального боргу Муніципальний борг і управління ним Правові основи бюджетного процесу Поняття, стадії і принципи бюджетного процесу Повноваження учасників бюджетного процесу Бюджетний процес федерального рівня Бюджетний процес в суб'єктах Російської Федерації Бюджетний процес в муніципальних утвореннях Бюджетний процес в суб'єктах Російської Федерації та муніципальних утвореннях при введенні на їх території тимчасової фінансової адміністрації Бюджетна класифікація Російської Федерації Бюджетний контроль Поняття і форми бюджетного контролю Бюджетний контроль, здійснюваний законодавчими (представницькими) органами Бюджетний контроль, здійснюваний органами виконавчої влади Бюджетний контроль головних розпорядників бюджетних коштів. Внутрішній фінансовий аудит Бюджетно-правова відповідальність Поняття та ознаки бюджетно-правової відповідальності Бюджетні правопорушення як підстави бюджетно-правової відповідальності Санкції у бюджетному праві Характеристика заходів примусу, що застосовуються до порушників бюджетного законодавства Повноваження державних органів в області застосування заходів примусу за порушення бюджетного законодавства
 
>>