Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

У першій «Примірної загальноосвітньою програмою виховання, навчання і розвитку дітей раннього та дошкільного віку» (під ред. Л. А. Парамонова, 2004) зміст взаємодії дітей і дорослих було представлено у вигляді завдань, які передбачають три вектора рішення:

 • 1) безпосередні виховують і навчають впливу педагога на дітей;
 • 2) організація педагогом ситуацій, що забезпечують розвивальне взаємодія дітей між собою;
 • 3) створення педагогом предметного середовища, що ініціює дитяче експериментування і розвиток творчих здібностей.

Відповідно до даних векторами через прояви інтеграційних якостей особистості вихованців і дії дітей визначаються результати педагогічної взаємодії:

 • - в символіко-моделюють видах діяльності і в іграх: бере на себе роль організатора і виконавця, дії в грі заміщає словом, підтримує рольову бесіду з партнерами, дотримується правил і отримує задоволення від їх виконання, прагне до досягнення заданого в дидактичній грі результату, а також в образотворчої діяльності та конструювання: створює малюнки і вироби але задумом, застосовує різні засоби для досягнення результату, користується узагальненими способами конструювання, створює оригінальні роботи;
 • - в самообслуговуванні і елементах купа: володіє культурно гігієнічними навичками як елементами здорового способу життя; розподіляє і координує свої дії в процесі чергування, прагне бути причетним до праці дорослих;
 • - в спілкуванні: проявляє готовність поспівчувати і пошкодувати, вміє домовлятися, проявляє повагу до одноліткам і дорослим, має почуття власної гідності;
 • - у мові: вільно володіє рідною мовою, користується простими і поширеними пропозиціями; використовує мова для планування дій і вираження своїх намірів і почуттів; проявляє інтерес до гри зі словом, римою і до твору історій, має елементарне уявлення про мовної дійсності;
 • - в пізнавальному розвитку: проявляє допитливість, знає своє ім'я, прізвище, адресу, дізнається і називає символіку своєї країни, орієнтується в погодні явища, в позначенні часу, диференціації живої і неживої природи, назві транспортних засобів і видах праці дорослих; вміє аналізувати і узагальнювати, встановлює причинно-наслідкові зв'язки, любить експериментувати;
 • - в емоційних проявах: хоче подобатися, активний, ініціативний і самостійний, отримує задоволення від майбутніх подій, здатний до вольової регуляції поведінки і подолання безпосередніх бажань, проявляє наполегливість і терпіння;
 • - в здоров'я: у дитини є резерв здоров'я, добре їсть і спить, володіє навичками здорового способу життя; прагне до контактів, проявляє доброзичливість, хоче займатися цікавими справами, вміє їх знаходити; у нього розвинені основні рухові якості.

Підставою наступної програми, яка претендувала на статус зразкової - «Успіх» - основний загальноосвітньою програмою дошкільної освіти, розробленої колективом авторів під керівництвом В. В. Рубцова і Н. В. Федіної (2010), стали розробка та впровадження федеральних державних вимог до структури і змісту освітніх програм дошкільної освіти. Останні були затверджені наказом Міністерства освіти та науки Росії від 23.11.2009 № 655 1 .

Відповідно до них на основі характеристики вікових особливостей дітей 3-7 ліг в програмі було представлено наступне:

- організація діяльності дорослих і дітей по реалізації і освоєння основний загальноосвітньої програми дошкільної освіти, спрямованої на охорону і зміцнення здоров'я вихованців, їх всебічне (фізичне, соціально-особистісне, пізнавально-мовленнєвий, художньо-естетичне) розвиток;

зміст психолого-педагогічної роботи з освоєння освітніх областей [1] [2] : здоров'я, фізична культура, соціалізація, праця, безпеку, читання художньої літератури, комунікація, пізнання, музика, художня творчість, при цьому особливістю програми є орієнтація освітнього процесу на принципи вікової адекватності [3] і інтеграції освітніх областей [4] , визнання того факту, що зміст програми може бути реалізовано як через організацію спільної діяльності педагогів і дітей, х , Так і через організацію самостійної діяльності дітей 1 ;

приблизна циклограмма освітньої діяльності, що дозволяє здійснити комплексно-тематичне планування цілісного освітнього процесу, орієнтуючись на річний цикл свят і включає в нього зміст освітніх галузей, різні форми співпраці дитячого садка і сім'ї;

- плановані результати освоєння основний загальноосвітньої програми дошкільної освіти.

Відповідно до ФГТ також були перероблені інші комплексні програми (Додаток 2). Наприклад, програма «Дитинство», створена під керівництвом Т. І. Бабаєвої, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. Михайлової, яка реалізує комплексний підхід до організації цілісного розвитку і виховання дитини дошкільного віку як суб'єкта дитячої діяльності і поведінки.

Девіз програми «Відчувати - Пізнавати - Творити» визначає три взаємопов'язані лінії розвитку дитини, які пронизують всі розділи програми, надаючи їй цілісність і єдину спрямованість [5] [6] .

Лінія почуттів визначає в програмі напрямок емоційного розвитку дошкільника і забезпечує емоційно-комфортний стан дитини, гармонію стосунків з однолітками і дорослими, предметним і природним світом на основі різного освітнього змісту емоційної чуйності, здатності до співпереживання, готовності до прояву гуманного ставлення. Це завдання вирішується в програмі через засвоєння дітьми ідеї єдності всього живого і організацію соціально-емоційного досвіду. Так поступово формуються соціально-ціннісні орієнтації дітей, поняття про гуманне і негуманне поводження, вміння помічати спільність настрою природи і людини, співчувати людині, тваринам, рослинам, бажання брати участь в гуманістично спрямованої діяльності.

Лінія пізнання в програмі грунтується на характерному для дошкільника почуття подиву і захоплення світом, орієнтує педагогів на розвиток пізнавальної активності, допитливості дітей, прагнення до самостійного пізнання і роздумів, розвитку розумових здібностей і мови.

Відповідно до особливостей пізнавальної діяльності дошкільника програма забезпечує головним чином розвиток образних форм пізнання світу - наочно-образного мислення і уяви на основі розширення кола об'єктів пізнання (люди і їхні стосунки, місто, країна, світ предметів і трудова діяльність, природа, мистецтво та ін .) і пізнавальних умінь вихованців.

Зміст програми передбачає послідовний перехід від уявлень про окремий об'єкт до виділення сутнісних характеристик груп об'єктів, встановлення зв'язків і залежностей між об'єктами і явищами, формування способів пізнання різних сфер життя (сенсорний аналіз, побудова та використання наочних моделей і т.зв.). Це призводить до поступового формування цілісної картини світу.

Підсумком освоєння лінії пізнання стає здатність дитини до самостійного вирішення доступних пізнавальних завдань, вміння усвідомлено використовувати різні способи і прийоми пізнання, інтерес до експериментування, готовність до логічного пізнання, інтелектуальна готовність до школи.

В єдності з розвитком пізнання і почуттів в програмі здійснюється лінія розвитку самостійності і творчості дітей. У зв'язку з цим програма орієнтує педагогів на активне освоєння різноманітних діяльнісних умінь (ігрових, комунікативних, художньо образотворчих, трудових), на різноманіття проявів дитячої творчості в іграх, ручній праці, конструюванні, образотворчої і музичної діяльності, а також в математичній, природознавчої, мовної сферах. При цьому змістовна зв'язок між різними розділами програми дозволяє педагогу інтегрувати освітній зміст при вирішенні освітньо-виховних завдань, що дає можливість розвивати в єдності пізнавальну, емоційну і практичну сфери особистості дитини.

Кожен розділ з тієї чи іншої освітньої галузі завершується підсумками освоєння 1 змісту освітньої галузі в програмі вікової групи, розкриває досягнення дитини і проблеми, що вимагають спільних зусиль педагогів і батьків щодо їх подолання.

Інший приклад - « Витоки : Орієнтовна основна загальноосвітня програма дошкільної освіти », розроблена колективом авторів під редакцією Л. А. Парамонова [7] [8] .

Назва програми відображає неминуще значення дошкільного дитинства як унікального періоду, в якому закладаються основи всього майбутнього розвитку людини. Її символ - джерело: дитина і дорослий черпають з невичерпного колодязя загальнолюдської культури, розвиваючись і збагачуючи один одного. Тільки при такій співпраці можна очікувати успіхів у розвитку і саморозвитку дитини.

В основу програми покладені концепція психологічного віку як етапу дитячого розвитку, що характеризується своєю структурою і динамікою, і діяльнісний підхід до розвитку дитини і організації освітнього процесу, положення Л. С. Виготського про провідну роль навчання в розвитку, теорія А. В. Запорожця про ампліфікації (збагаченні) дитини засобами різних «специфічно дитячих видів діяльності».

У змісті напряму «Соціально-особистісний розвиток» в якості основи виступає спілкування дитини з дорослими (батьками і вихователями в дитячому садку і сім'ї) і однолітками, яка купує на кожному віковому етапі своєрідні форми. У цьому розділі представлені освітні області «Соціалізація» і «Праця». У змісті напряму «Пізнавально-мовний розвиток» головними завданнями є розширення і збагачення орієнтування дитини в навколишньому світі, формування способів і засобів пізнавальної діяльності, пізнавальних інтересів, здатність бачити загальне в одиничному явищі і знаходити самостійне рішення виникаючих проблем - в рамках освітньої галузі «Пізнання »і« Комунікація ». При цьому в програмі представлені ігрові та діалогові форми навчання спілкуванню - словесні, сюжетно-дидактичні, ігри-драматизації, інсценування, ігри парами, в «читає людини» та ін.

Напрямок «Художньо-естетичний розвиток» розглядається в єдності формування естетичного ставлення до світу і художнього розвитку дитини засобами мистецтва на основі музичної, літературної, образотворчої діяльності, інтеграції різних видів художньої діяльності, дитячої творчості. Цей напрямок складають освітні області «Читання художньої літератури», «Художня творчість», «Музика».

У напрям «Фізичне розвиток» входять освітні області «Фізична культура», «Здоров'я» і «Безпека», в яких закладені початку формування здорового способу життя, потреби в руховій активності на основі «м'язової радості»; розвиток у дітей здатності адекватно реагувати на зміни навколишнього середовища; формування уявлень про власне тіло, що дозволяють більш свідомо ставитися до свого здоров'я, уникати небезпеки.

Базисні характеристики особистості дитини, до яких відносяться компетентність (в плані соціального, інтелектуального і фізичного розвитку), емоційність, креативність, довільність, ініціативність, самостійність і відповідальність, самооцінка, свобода поведінки, а також інтеграційні показники розвитку дітей представлені по психологічним віковим групам та служать підставою для вибудовування систем комплексної оцінки проміжних і підсумкових результатів освоєння програми.

У 2013 р приблизні програми були перероблені авторськими колективами під нові вимоги, що пред'являються до дошкільної освіти - ФГОС дошкільної освіти. Наприклад, програма «Від народження до школи» під редакцією Н. Є. Веракси, Т. С. Комарової,

М. А. Васильєвої, повністю відповідаючи стандарту, виділяє при цьому свої специфічні характеристики.

Пріоритет програми - виховання вільної, впевненого в собі людини з активною життєвою позицією, яка прагне творчо підходити до вирішення різних життєвих ситуацій, що має свою думку і вміє відстоювати його. Крім того, її відрізняє наявність окремого розділу з розвитку ігрової діяльності, так як в чинному ФГОС дошкільної освіти, на відміну від ФГТ, ігрова діяльність не включена до жодної з освітніх галузей. Це пояснюється тим, що в дошкільному віці гра - провідний вид діяльності і має бути присутня у всій психолого-педагогічної роботи, а не тільки в одній з областей. Визнаючи виняткову важливість розвитку ігрової діяльності дошкільника, автори доповнили програму окремим розділом, присвяченій грі. У цьому розділі розкривається зміст психо- лого-педагогічної роботи з розвитку ігрової діяльності для кожного вікового періоду, що дозволяє педагогу комплексно бачити всі аспекти ігрової діяльності в поступальному розвитку.

Іншою істотною структурною характеристикою програми «Від народження до школи» є принцип подачі матеріалу - зміст психолого-педагогічної роботи викладається в програмі по освітнім областям, в кожній з яких позначені основні цілі та завдання і зміст психолого-педагогічної роботи. Зміст психолого-педагогічної роботи в освітніх областях викладено за тематичними блоками, всередині яких матеріал подано за віковими групами. Така структура програми дозволяє бачити тимчасову перспективу розвитку якостей дитини, дає можливість більш гнучко підходити до вибору програмного змісту, простіше вводити варіативну частину: враховувати видове різноманіття освітньої організації, пріоритетні напрямки, вводити регіональний компонент та ін. Зокрема, освітня організація може замінити один або кілька смислових блоків на парціальні і авторські програми або переписати вміст цих розділів самостійно.

В рамках варіативності в програмі представлені два розділи з інклюзивної та корекційного утворення: «Інклюзивна практика в групах комбінованої спрямованості» і «Корекційна робота в ДОО (за освітніми областям)». Обидва розділу відповідають ФГОС, однак демонструють різний підхід до вирішення аналогічних завдань. Педагоги можуть вибрати той варіант, який більше підходить для роботи в даному дошкільному закладі, або комбінувати обидва варіанти.

Інноваційним проектом серед комплексних програм, перероблених під ФГОС дошкільної освіти, стала програма «Крок в майбутнє. Основна приблизна загальноосвітня програма дошкільної освіти » під редакцією Т. С. Комарової, С. М. Авдєєвої, І. І. Комарової [9] . Вона визначає зміст психолого-педагогічної роботи з підтримки позитивному соціалізації та індивідуалізації розвитку дітей дошкільного віку, включаючи в певні стандартом області свої тематичні розділи (сенсорний розвиток, формування елементарних математичних уявлень і уявлень про технології, формування цілісної картини світу і т.д.). Описано організаціоннопедагогіческіе умови реалізації освітнього процесу, що включають вимоги до предметно-розвиваючого середовища, матеріально-технічні, фінансові та інші умови. Окремо показана специфіка їх реалізації в малокомплектних дитячому саду, групах короткочасного перебування і сімейному дитячому садку.

Крім того, особливістю, яка визначає інноваційний характер програми виховання і навчання, виступає розділ, пов'язаний з організацією віртуального дитячого садка на основі інформаційно-освітнього середовища, що включає програми, конспекти, медіатеку і базу обладнання, що дозволяє скласти розклад, електронне портфоліо співробітників і електронний паспорт дитячого саду.

 • [1] Втратив чинність.
 • [2] - Виділення соціалізації в окрему освітню галузь умовно, так як процес соціалізації пронизує зміст програми різноманітними соціалізується аспектами.
 • [3] Вікова адекватність - один з головних критеріїв вибору педагогами формобразовательной роботи і видів дитячої діяльності, що веде з яких є ігра.Ценность гри (сюжетно-рольової, режисерської, драматизації, з правилами і ін.) Каксвободной самостійної діяльності дітей визначається її значенням для развітіядошкольніка. У грі може бути реалізована велика частина змісту таких освітніх областей, як «Фізична культура», «Пізнання», «Соціалізація», «Комунікація». Самостійними, самоцінним і універсальними видами дитячої деятельностіявляются також читання (сприйняття) художньої літератури, спілкування, продуктивна, музично-художня, пізнавально-дослідницька діяльність, працю.
 • [4] Інтеграція освітніх областей передбачає «проживання» дитиною змісту дошкільної освіти у всіх видах дитячої діяльності і можливість реалізації принципу побудови програми «по спіралі».
 • [5] Тут використовується нетрадиційна для дошкільної педагогіки классіфікаціявідов дитячої діяльності. У теорії і практиці дошкільної освіти прийнята другаяклассіфікація: в ранньому віці провідною є предметна діяльність, в дошкільному - ігрова діяльність. У старшому дошкільному віці формуються продуктівниевіди діяльності (малювання, ліплення, аплікація) і конструювання, елементи трудовойі навчальної діяльності.
 • [6] URL: http://www.pandia.rU/text/78/215/101305.php.
 • [7] Відповідно до ФГТ «система моніторингу досягнення дітьми планованих результатовосвоенія Програми повинна забезпечувати комплексний підхід до оцінки підсумкових і проміжних результатів освоєння Програми, дозволяти здійснювати оцінку дінамікідостіженій дітей і включати опис об'єкта, форм, періодичності та змісту моніторингу» (п. 3.6 Вимог). При цьому моніторинг повинен описувати «інтегратівниекачества дитини, які він може придбати в результаті освоєння Програми».
 • [8] URL: http://urlid.ru/bo26.
 • [9] URL: http://preschool.e-publish.ru/p84aal.html.
 
<<   ЗМІСТ   >>