Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна література

 • 1. Бабунова , Г. М. Дошкільна педагогіка: навч, посібник для вузів / Т. М. Бабунова. - М .: ТЦ Сфера, 2007.
 • 2. Буре , Р. С. Дошкільник і праця. Теорія і методика трудового виховання / Р. С. Буре. - М .: Мозаїка-Синтез, 2011 року.
 • 3. Волинкін , В. І. Художньо-естетичне виховання дошкільнят: навч, посібник / В. І. Волинкін. - М .: Фенікс, 2007.
 • 4. Дитячий садок і школа майбутнього: основи співробітництва і партнерства / під ред. Н. В. Мікляева. - М .: ТЦ Сфера, 2011 року.
 • 5. Дошкільна педагогіка. Оглядові лекції з підготовки студентів до підсумкового міждисциплінарного іспиту / під ред. Н. В. Мікляева. - М .: Форум, 2012 /
 • 6. Загвязинский , В. І. Теорія навчання: сучасна інтерпретація: навч, посібник / В. І. Загвязинский. - М .: Академия, 2001.
 • 7. Заняття в дитячому саду: «що» і «як»? / Під ред. Н. В. Мікляева. - М.: Перспектива, 2010 року.
 • 8. Ігрові моделі виховання і навчання: предметно-ігрове середовище в дошкільному навчальному закладі: посібник для вихователів та педагогів / уклад. А. Н. Бризгалова [и др. |; під ред. І. В. Житков. - М .: Шкільна преса, 2005.
 • 9. Інтелектуальний розвиток і виховання дошкільників: навч, посібник для студ. вищ. пед. навчань, закладів / Л. Г. Нісканен, О. А. Шаграева, Е. В. Батьківщина [и др.); під ред. Л. Г. Нісканен. - М .: Академия, 2002.
 • 10. Казакова , Т. Г. Теорія і методика розвитку дитячого образотворчого творчості / Т. Г. Казакова. - М .: Владос, 2006.
 • 11. Кожухова, Я. Я. Методика фізичного виховання та розвитку дитини: навч, посібник для студентів вищих. навчань, закладів / Н. І. Кожухова, Л. А. Рижова, М. М. Борисова; під ред. / С. А. Козлової. - М .: Академія, 2008.
 • 12. Kopomaeea, Е. В. Навчальні технології в пізнавальній діяльності школярів / Є. В. Коротаєва. - М .: Сентябрь, 2003.
 • 13. Кудрявцев, В. Т. Розвиваюча педагогіка оздоровлення / В. Т. Кудрявцев, Б. Б. Єгоров. - М .: Лінка-Пресс, 2000.
 • 14. Методика навчання і виховання в галузі дошкільної освіти: підручник і практикум для академічного бакалаврату / йод ред. Н. В. Мікляева. - М .: Юрайт, 2014.
 • 15. Микляева, Я. В. Дошкільна педагогіка: теорія виховання дошкільнят: навч, посібник для студентів вищих. пед. навчань, закладів / II. В. Микляева, Ю. В. Микляева. - М .: Академія, 2013.
 • 16. Миколаєва , С. Я. Теорія і методика екологічного виховання дошкільнят: навч, посібник / С. М. Ніколаєва. - М .: Академия, 2002.
 • 17. Пастюк, О. В. Дошкільна педагогіка в схемах і таблицях / О. В. Пастюк. - М .: Фенікс, 2008.
 • 18. Петрова, І. Cencopiюе розвиток дітей раннього та дош кол июго віку: метод, посібник / І. Петрова, Т. Лиханова, С. Присяжнюк, С. Любашснко, В. Чижова. - М .: ТЦ Сфера, 2012.
 • 19. Погодіна , С. Теорія і методика розвитку дитячого образотворчого творчості / С. Погодіна. - М .: Академія, 2013.
 • 20. Серебрякова, Т. А. Екологічна освіта в дошкільному віці: навч, посібник / Т. А. Серебрякова. - М .: Академія, 2008.
 • 21. Збереження і зміцнення здоров'я дітей в сучасному дитячому садку / під ред. Н. В. Мікляева. - М .: АПКіППРО 2010.
 • 22. Соціально-моральне виховання дошкільників / під ред. Н. В. Мікля- Євою. - М .: ТЦ Сфера, 2013.
 • 23. Соціально-емоційний розвиток дошкільнят / під ред. II. В. Мікля- Євою. - М .: ТЦ Сфера, 2013.
 • 24. Стародубова , Я. А. Теорія і методика розвитку мовлення дошкільнят: навч, посібник для студ. вищ. навчань, закладів / Н. А. Стародубова. - М .: Академия, 2006.
 • 25. Степапенкова , Е. Я. Методика фізичного виховання та розвитку дитини /

Е. Я. Степаненкове. - М .: Мозаїка-Синтез, 2008.

 • 26. Теорія і методика розвитку мовлення дітей. Посібник для самостійної роботи: навч, посібник для студентів вищих. пед. навчань, закладів / В. І. Яшина, М. М. Алексєєва, В. Н. Макарова, Е. А. Ставцсва. - М .: Академія, 2008.
 • 27. Теорії і технології математичного розвитку дітей дошкільного віку: хрестоматія / сост. 3. А. Михайлова, Р. Л. Непомняща, М. Н. Полякова. - 2-е изд., Испр. і доп. - СПб: ЦВПО, 2006.
 • 28. Теорія і методика фізичної культури дошкільнят: навч, посібник для студентів академій, університетів, інститутів фізичної культури і факультетів фізичної культури педагогічних вузів / йод ред. С. О. Філіппової, Г. Н. Пономарьова. - СПб .: Дитинство-Прес; М .: ТЦ Сфера, 2008.
 • 29. Технології неперервної освіти в дитячому садку і школі: наук.-метод, посібник / під ред. Е. Н. Леоновича, Н. В. Мікляева. - М .: МГПИ, 2010 року.
 • 30. Ушакова , О. С. Теорія і практика розвитку мовлення дошкільника / О. С. Ушакова. - М .: ТЦ Сфера, 2008.
 • 31. Фізкультурно-оздоровча робота дитячого садка в контексті нових федеральних вимог: метод, посібник / під ред. Н. В. Мікляева. - М .: Перспектива, 2011 року.
 • 32. Художньо-естетичне виховання дошкільнят / під ред. Н. В. Мікляева. - М .: ТЦ Сфера, 2013.
 • 33. Щербакова , Е. І. Теорія і методика математичного розвитку дошкільників / Є. І. Щербакова. - М .: МПСІ, 2005.
 • 34. Яшина , В. Теорія і методика розвитку мовлення дітей / В. Яшина, М. Алексєєва. - М .: Академія, 2013.

додаткова література

 • 1. Авдєєва , Я. Я. Життя навколо нас. Екологічне виховання дошкільнят: учеб.-метод. посібник / Н. Н. Авдєєва, Г. Б. Степанова. - М.: Академія розвитку, 2003.
 • 2. Белошистая , А. В. Навчання математики в ДОО / А. В. Белошистая. - М.: Айріс-прес, 2005.
 • 3. Бородич , А. М. Методика розвитку мовлення дітей: курс лекцій для студентів пед. ін-тів по спец. «Дошкільна педагогіка та психологія» / А. М. Бородич. - 2-е вид. - М .: Просвещение, 1981.
 • 4. Виховання і навчання в першій молодшій групі дитячого садка: програма і метод, рекомендації Авт.-сост. А. В. Антонова [и др.]; сост. С. II. Теплюк. - М .: Мозаїка-Синтез, 2007 (аналогічні посібники є для інших вікових груп).
 • 5. Виховання, освіта і розвиток дітей 3-4 ліг: метод, керівництво для вихователів, що працюють але програмі «Веселка» / Т. Н. Доронова, В. В. Гербова, Т. І. Гризик [и др.). - 3-е изд. - М .: Просвещение, 2006. (аналогічні посібники є для інших вікових груп).
 • 6. Гербова , В. В. Заняття з розвитку мовлення в першій молодшій групі дитячого садка / В. В. Гербова. - М .: Мозаїка-Синтез, 2010 року (аналогічні методичні посібники видані для інших вікових груп).
 • 7. Гербова , В. В. Розвиток мовлення в дитячому садку: програма і метод, рекомендації / В. В. Гербова. - 2-е изд., Испр. і доп. - М .: Мозаїка-Синтез, 2008.
 • 8. Григор'єва , Г. Г. Розвиток дошкільника в образотворчої діяльності / Г. Г. Григор'єва. - М., 2001..
 • 9. Дибіна , О. Заняття з ознайомлення з навколишнім світом у другій молодшій групі дитячого садка / О. В. Дибіна. - М .: Мозаїка-Синтез 2009 (аналогічні методичні посібники видані для інших вікових груп).
 • 10. Зацепіна, М. Б. Музичне виховання в дитячому садку / М. Б. Зацепіна. - М .: Академія, 2008.
 • 11. Зябкіна , В. Ю. Морально-естетичне виховання в дитячому садку і школі: реалізація сучасних федеральних вимог / В. Ю. Зябкіна, Н. В. Мікляе- ва. - М .: УЦ «Перспектива», 2011.
 • 12. Ігри та вправи з розвитку розумових здібностей у дітей дошкільного віку: книга для вихователя дет. саду / уклад. Л. А. Венгер, О. М. Дьяченко. - М .: Просвещение, 1989.
 • 13. Образотворча діяльність в дитячому садку: програма і метод, рекомендації. - М .: Мозаїка-Синтез, 2007.
 • 14. Інтеграція освітнього процесу на основі художнього-естет чеського виховання / під ред. Н. В. Мікляева. - М .: ТЦ Сфера, 2013.
 • 15. Інтерактивна педагогіка в дитячому садку: метод, посібник. - М .: ТЦ Сфера,
 • 2012.
 • 16. Комарова , Т. С. Заняття але образотворчої діяльності в другій молодшій групі дитячого садка / Т. С. Комарова. - М .: Мозаїка-Синтез 2009 (аналогічні методичні посібники видані для інших вікових груп).
 • 17. Комарова , Т. С. Навчання дошкільнят техніці малювання / Т. С. Комарова. - М .: Педагогічне товариство Росії, 2007.
 • 18. Комарова , Г. С. Трудове виховання в дитячому садку / Т. С. Комарова, Л. В. Ку цакова, Л. К). Павлова. - М .: Академія 2009.
 • 19. Комарова , Г. С. Школа естетичного виховання / Т. С. Комарова. - М.: Мозаїка-Синтез, 2006.
 • 20. Куцакова , Л. В. Заняття але конструювання з будівельного матеріалу в середній групі дитячого садка / Л. В. Куцакова. - М .: Мозаїка-Синтез 2009 (аналогічні методичні посібники видані для інших вікових груп).
 • 21. Куцакова , Л. В. Морально-трудове виховання в дитячому садку / Л. В. Куцакова. - М .: Академія, 2008.
 • 22. Лобанова , Є. А. Дошкільна педагогіка: учеб.-метод. посібник / Є. А. Лобанова. - Балашов: Миколаїв, 2005. URL: http://www.pedlib.ru/ Books / l / 0481 / index. shtml.
 • 23. Микляева , Я. В. Дошкільна педагогіка. Теоретико-методичні основи корекційної педагогіки: навч, посібник для студентів вищих. ПСД. навчань, закладів / Н. В. Микляева, Ю. В. Микляева. - М .: Владос, 2008.
 • 24. Микляева , Я. В. Морально-патріотичне та духовне виховання дошкільнят. Конструктор освітньої програми / II. В. Микляева. - М.: ТЦ Сфера, 20012.
 • 25. Миколаєва , С. II. Юний еколог. Система роботи в молодшій групі дитячого садка / С. М. Ніколаєва. - М.: Мозаїка-Синтез, 2010 року (аналогічні посібники є для інших вікових груп).
 • 26. Від народження до школи. Основна загальноосвітня програма дошкільної освіти / за ред. Н. Е. Веракса, М. А. Васильєвої, Т. С. Комарової. - М .: Мозаїка-Синтез, 2010 року.
 • 27. Павленко , Я. Я. Розвиток мови і ознайомлення з навколишнім світом в ДОО. Інтегровані заняття / І. Н. Павленко, Н. Г. Родюшкіна. - М .: ТЦ Сфера, 2007.
 • 28. Парамонова , Л. А. Теорія і методика творчого конструювання в дитячому садку / Л. А. Парамонова. -, 2002.
 • 29. Пензулаева, Л. І. Фізкультурні заняття в дитячому садку. Друга молодша група / Л. І. Пензулаева. - М .: Мозаїка-Синтез 2009 (аналогічні посібники є для інших вікових груп).
 • 30. Путівник по ФГОС дошкільної освіти в таблицях і схемах / під ред. М. Верховкіной, А. Атарова. - СПб .: КАРО, 2014.
 • 31. Пчелінцева, Е. В. Теорія і методика розвитку дитячого образотворчого творчості: учеб.-метод, посібник / Є. В. Пчелінцева. - Великий Новгород: новий- ГУ імені Ярослава Мудрого, 2006. URL: http: // window. edu.ru/window_catalog/ pdf2txt? p_id = 23896.
 • 32. Рєпіна , Г. А. Математичне розвиток дошкільнят: сучасні напрями / Г. А. Рєпіна. - М .: ТЦ Сфера, 2008.
 • 33. Родіонова, Ю. М. Розвиваємо здібності дошкільнят / Ю. М. Родіонова, Н. В. Микляева. - М .: ТЦ Сфера, 2010 року.
 • 34. Рунова, М. А. Рухова активність дитини в дитячому саду / М. А. Рунова. - М .: Мозаїка-Синтез, 2000..
 • 35. Рижова, Н. А. Екологічна стежка в дитячому саду: учеб.- метод, комплект (Метод, посібник та DVD-диск) / Н. А. Рижова. - М .: Липка-Пресс 2009.
 • 36. Рижова, Н. А. Екологічна освіта в дитячому садку / Н. А. Рижова. - М .: Карапуз, 2001..
 • 37. Сохіп, Ф. А. Психолого-педагогічні основи розвитку мовлення дошкільнят / Ф. А. Сохін. - М .: МПСІ, 2005.
 • 38. Степаненкове, Е. Я. Фізичне виховання в дитячому садку / Е. Я. Степаненкове. - М .: Мозаїка-Синтез 2009.
 • 39. Соломеннжова, О. А. Заняття по формуванню елементарних екологічних уявлень в першій молодшій групі дитячого садка / О. А. Соломенникова. - М .: Мозаїка-Синтез 2009 (аналогічні методичні посібники видані для інших вікових груп).
 • 40. Ушакова, О. С. Методика розвитку мовлення дітей дошкільного віку: навч.-метод. посібник для вихователів дошк. образ, установ / О. С. Ушакова, Є. М. Струнина. - М .: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004.
 • 41. Фізкультурно-оздоровча робота в дитячому саду: «точки зростання» / під ред. Н. В. Мікляева. - М .: АПКіППРО 2010.
 • 42. Холодова, О. Розвиток пізнавальних здібностей дошкільнят. Для занять з дітьми 4-7 років / О. Холодова, Е. Крашенинников. - М .: Мозаїка-Синтез, 2014.
 • 43. Шайдурова, Н. В. Методика навчання малюванню дітей дошкільного віку / Н. В. Шайдурова. - М .: ТЦ Сфера, 2010 року.
 
<<   ЗМІСТ   >>