Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПОНЯТТЯ І СТРУКТУРА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

В результаті вивчення даного розділу навчається буде:

знати

 • • поняття цілісного педагогічного процесу дошкільного закладу: його теоретичні основи, сутність, компоненти та їх взаємозв'язок;
 • • психолого-педагогічні основи організації цілісного педагогічного процесу, сучасну інтерпретацію педагогічного процесу як освітнього процесу, орієнтовану на його гуманізацію;
 • • умови створення безпечного і психологічно комфортного освітнього середовища освітньої організації через забезпечення безпеки життя дітей, підтримку емоційного благополуччя дитини в період перебування в дошкільній освітній організації;
 • • зміст освітньої діяльності та освітніх областей, що реалізуються в освітньому процесі ДОО відповідно до ФГОС дошкільної освіти;

вміти

 • • використовуючи знання психолого-педагогічних основ організації цілісного освітнього процесу ДОО, демонструвати взаємозв'язку між його компонентами;
 • • обґрунтувати і використовувати суб'єкт-суб'єктний підхід до його організації в дитячому саду і побудови предметно-розвиваючого середовища;
 • • моделювати освітній процес відповідно до сучасних концепцій дошкільної освіти;
 • • здійснювати планування і реалізацію освітньої роботи в групі дітей раннього та (або) дошкільного віку відповідно до федеральних державних освітніх стандартів і основними освітніми програмами;
 • • підбирати методи педагогічної підтримки і супроводу розвитку дитини в освітньому процесі дитячого садка;

володіти

 • • навичками проектування інтерактивної предметно-ігрового середовища, що дозволяє розвивати предметну, пізнавальну, ігрову, трудову, художньо-естетичну діяльність і спілкування дітей один з одним і з дорослими;
 • • використовувати можливості освітнього середовища для забезпечення якості дошкільної освіти, в тому числі із застосуванням інформаційних технологій;
 • • прийомами реалізації культурних практик в ході взаємодії дитини і дорослого в освітньому процесі ДОО;
 • • здатністю партнерської взаємодії з батьками (законними представниками) дітей раннього та дошкільного віку для вирішення освітніх завдань;
 • • відповідальним ставленням до результатів своєї професійної діяльності в ДОО.
 
<<   ЗМІСТ   >>