Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна література

 • 1. Боритко, Н. М. Простір виховання: образ буття: монографія / Н. Боритко - М .; Волгоград, 2000. - 225 с.
 • 2. Виноградова, Н. А. Дошкільна педагогіка: учеб.-метод. посібник для підготовки студентів до підсумкової державної атестації / II. А. Виноградова. - 2-е изд., Испр. і доп. - М .: МГПИ, 2006. - 170 с.
 • 3. Галигузова, Л. Н. Педагогіка дітей раннього віку: навч, посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова. - М .: ВЛАДОС, 2007. - 300 с.
 • 4. Григор'єва, Г. Г. Кроха. Програма виховання і розвитку дітей раннього віку в дошкільному закладі. Методика / Г. Г. Григор'єва. - М .: Просвещение,
 • 2013.
 • 5. Зацепіна, М. Б. Діти раннього віку в дитячому садку / М. Б. Зацепіна, С. Н. Теплюк, Г. М. Ляміна. - М .: Мозаїка-Синтез, 2007.
 • 6. Ісаєв, Є. І. Психологія освіти людини: Становлення суб'єктності в освітніх процесах: навч, посібник / Є. І. Ісаєв, В. І. Слободчиков. - М .: Изд-во ПСТГУ, 2013.
 • 7. Корепанова, М. В. Теорія і практика становлення та розвитку образу «Я» дошкільника: монографія / М. В. Корепанова. - Волгоград, 2001. - 240 с.
 • 8. Обухова, Л. Вікова психологія: підручник / Л. Обухова. - М.: Юрайт,
 • 2014.
 • 9. Пастюк, О. В. Дошкільна педагогіка в схемах і таблицях / О. В. Пастюк. - М .: Фенікс, 2008.
 • 10. Педагогіка раннього віку: навч, посібник / Г. Г. Григор'єва, Г. В. Груба, Е. В. Зворигіна [и др.]; під РСД. Г. Г. Григор'євої, Н. П. Кочетовой, Д. В. Сергєєвої. - М .: Академія, 1998..
 • 11. Пічугіна, Н. Дошкільна педагогіка: конспект лекцій / Н. Пічугіна, Г. Ай Дашів, С. Ассаулова. - М .: Літературна студія «Наукова книга», 2013.
 • 12. Гурченко, В. Дошкільна педагогіка / В. Турченко. - М.: Флинта; НОУ ВПО МПСИ, 2012.
 • 13. Урунтаева, Г. А. Психологія дошкільного віку: підручник / Г. А. Урунтаева. - М .: Академія, 2014.
 • 14. Федеральний державний освітній стандарт дошкільної освіти. - М .: Перспектива, 2014.
 • 15. Ельконін, Д. Б. Дитяча психологія: навч, посібник / Д. Б. Ельконін. - М .: Академія, 2008.
 • 16. Якобсон, С. Дошкільник. Психологія і педагогіка віку / С. Якобсон, Е. Соловйова. - М .: ДРОФА, 2006.

додаткова література

 • 1. Аксаріна, Н. І. Виховання дітей раннього віку: підручник для отд. мед. сестер, дет. установ, мед. училищ / Н. І. Аксаріна. - 3-е изд., Испр. і доп. - М .: Медицина, 1977.
 • 2. Буре , Р. С. Вихователь і діти: навч, посібник для вихователів дошкільних установ, студ. пед. колл, і вузів / Р. С Буре, Л. Ф. Островська. - М .: Ювента, 2001..
 • 3. Голубєва , Л. Г. Розвиток і виховання дітей раннього віку: навч, посібник / Л. Г. Голубєва; ред. В. А. Доскін, С. А. Козлова. - М .: Академия, 2002.
 • 4. Губанова , Я. Ф. Ігрова діяльність в дитячому садку: програма і методичні рекомендації / Н. Ф. Губанова. - М .: Мозаїка-Синтез, 2006.
 • 5. Дитинство: приблизна основна загальноосвітня програма дошкільної освіти / Т. І. Бабаєва, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. Михайлова [и др.]. - СПб. : Дитинство-прес, 2011 року.
 • 6. Гра і дошкільник. Розвиток дітей старшого дошкільного віку в ігровій діяльності: збірник / під ред. Т. І. Бабаєвої, 3. А. Михайлової. - СПб .: Дитинство-Прес, 2004.
 • 7. Калинченко, А. В. Розвиток ігрової діяльності дошкільнят: метод, посібник / А. В. Калинченко, В. Н. Сидоренко, Ю. В. Микляева. - М .: Айріс-прес, 2004.
 • 8. Козлова , С. А. Дошкільна педагогіка: підручник / С. А. Козлова, Т. А. Куликова. - М .: Академія, 2013.
 • 9. Козлова , С. А. Щаслива дитина: програма виховання і навчання дошкільнят за освітніми областям / С. А. Козлова. - М .: Шкільна Преса, 2012.
 • 10. Краспощекова , Я. В. Сюжетно-рольові ігри для дітей дошкільного віку / Н. В. Краснощекова. - 2-е вид. - Ростов н / Д: Фенікс, 2007.
 • 11. Кроха: методич. рекомендації до програми виховання і розвитку дітей раннього віку в умовах дошкільних установ / Г. Г. Григор'єва, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергєєва [и др.]. - М .: Просвещение, 2007.
 • 12. Лісіна , М. І. Проблеми онтогенезу спілкування / М. І. Лісіна. - М., 1986.
 • 13. Майер , А. А. Організація взаємодії суб'єктів освітнього процесу в ДОУ: учеб.-метод. посібник / А. А. Майер, Л. Г. Богославець. - Барнаул: БДПУ, 2007.
 • 14. Методика навчання і виховання в галузі дошкільної освіти: підручник і практикум для академічного бакалаврату / йод ред. Н. В. Мікляева. - М .: Юрайт, 2014.
 • 15. Михайленко , Я. Я. Як грати з дитиною / Н. Я. Михайленко, Н. А. Короткова. - М .: Педагогіка, 1990..
 • 16. Михайленко , Я. Я. Організація сюжетної гри в дитячому саду: посібник для вихователів / Н. Я. Михайленко, Н. А. Короткова. - М., 2000..
 • 17. Від народження до школи: приблизна загальноосвітня програма дошкільної освіти / за ред. II. Е. Веракси, Т. С. Комарової, М. А. Васильєвої. - М .: Мозаїка-Синтез, 2014.
 • 18. Павлова , Л . Я. Раннє дитинство: пізнавальний розвиток: метод, посібник для дош. обр. установ / Л. Н. Павлова, Е. Б. Волосова, Е. Г. Пилюгіна. - М.: Мозаїка-Синтез, 2006.
 • 19. Педагогічна психологія: навч, посібник / йод ред. І. К). Кулагиной. - М .: ТЦ Сфера, 2008.
 • 20. Петровський , В. А. Особистісно-розвиваюче взаємодія / В. А. Петровський, В. К. Каліненко, І. Б. Котова. - Ростов н / Д, 1995.
 • 21. Пилюгіна , Е. Г. Ігри-заняття з малюком від народження до трьох років / Е. Г. Пилюгіна. - М .: Мозаїка-Синтез, 2010 року.
 • 22. Пічугіна , Я. О. Дошкільна педагогіка: конспект лекцій / Н. О. Пічугіна, Г. А. Айдашева, С. В. Ассаулова. - Ростов н / Д .: Фенікс, 2004.
 • 23. Орієнтовна загальноосвітня програма виховання, навчання і розвитку дітей раннього та дошкільного віку / під ред. Л. А. Парамонова. - М.: Карапуз-Дидактика, 2004.
 • 24. Рослякова , Н. І. варіативний підхід до формування професійної індивідуальності педагога дошкільного закладу в процесі вузівської підготовки: автореф. дис .... докт. пед. наук / И. І. Рослякова. - М .: РГСУ 2009.
 • 25. Рузская , А. Г. Розвиток спілкування з дорослими і однолітками / А. Г. Рузская // Психологія дошкільника: хрестоматія / за ред. Г. А. Урунтаевой. - М., 1997..
 • 26. Русаков , А. Дитячий сад. Дебют в Росії. Книга про те, ким, яким чином і на яких засадах було створено російське дошкільне виховання / А. Русаков. - М .: Освітні проекти; Лінка-Прес, 2011 року.
 • 27. Смирнова , Е. О. Психологія дитини / Е. О. Смирнова. - М., 1997..
 • 28. Урунтаева , Г. А. Психологія дошкільника / Г. А. Урунтаева. - М., 1997..
 
<<   ЗМІСТ   >>