Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ДОШКІЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ЯК НАУКИ

Становлення і розвиток дошкільної педагогіки як науки має певні етапи. Умовно їх можна поділити наступним чином.

Емпіричний етап розвитку педагогіки

Починаючи з найдавніших часів, людство накопичувало досвід виховання і навчання дітей.

1 стадія - зародження перших педагогічних поглядів, думок і ідей, що стосуються виховання і навчання дітей, в навчаннях давньогрецьких філософів - Демокріта, Сократа і ін. (IV-III ст. До н.е.). Зокрема, Демокріт велике значення приділяв ідеям розвитку розуму і мудро сті у підростаючого покоління, софісти при цьому звертали увагу на формування умінь мислити і говорити. Сократ запропонував для цього питально-відповідний (Сократичний) метод навчання.

Дослідницькі методи дошкільної педагогіки як науки

Мал. 4. Дослідницькі методи дошкільної педагогіки як науки

Аристотель говорив про необхідність освоєння знання і досвіду попередніх поколінь і висунув ідею про всебічний розвиток особистості (вчення про діаноетичних чеснотах). При цьому він писав про те, що у віці до 5 років вирішальне значення у всебічному розвитку дитини мають гра і розвиток мови, питання зміцнення фізичного здоров'я дитини.

На Сході ці ідеї вилилися в концепцію ідеальної людини - не по походженню, а завдяки навчанню і вихованню. Акцент робився на необхідність всебічного фізичного і духовного розвитку дітей, формування у них таких якостей, як ввічливість і повагу до старших, справедливість і сміливість.

Наступного, 2 стадії , педагогічна думка розвивалася в умовах епохи рабовласництва і феодалізму. На Заході вона формувалася в основному через узагальнення досвіду афінського і спартанського виховання, шкіл грецької культури, пізніше - системи єзуїтського і християнсько-католицької освіти.

Розвиток ідей виховання і навчання дітей в основному змістилося з філософського на релігійний аспект, і транслювалося через церковну проповідь. Завдяки цьому в Середні століття найбільшого поширення набули ідеї морального розвитку і виховання. В цьому відношенні слід виділити праці святителя Іоанна Златоуста та патріарха Фотія. Так, Іоан Златоуст попереджав про необхідність протиставлення методам авторитарного тиску на особистість дитини ради, вмовляння і застереження, а патріарх Фотій звертав увагу на необхідність пред'явлення вимог до особистості самого педагога: до енциклопедичність ™ його освіти і вмінню вибудовувати прості і щирі відносини з дітьми.

З іншого боку, цей час - період активного формування понятійно-термінологічного поля як загальної, так і дошкільної педагогіки. Так, за даними І. І. Срезневського (1895), близько 400 слів церковнослов'янської мови стали згодом термінами. До XVII ст. їх педагогічне значення було другорядним, а вже з XVII в. стало головним і єдиним. Наприклад, слово виховання втратило своє первинне значення ( «вирощування», «вигодовування») і залишилося в мові як педагогічний термін (виховання розумовий, моральний і т.д.). Так, «Повчання Златоуста» в збірнику XVI в. називалося «Про вигодувані дітей», а на початку XVII ст. - вже «Про виховання чад».

 
<<   ЗМІСТ   >>