Повна версія

Головна arrow Екологія arrow ТВЕРДІ ВІДХОДИ: ТЕХНОЛОГІЇ УТИЛІЗАЦІЇ, МЕТОДИ КОНТРОЛЮ, МОНІТОРИНГ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 • 1. Хто може виступати в якості замовника проектної документації?
 • 2. Які цілі переслідує інвестиційний задум?
 • 3. Які параметри оцінюються при обгрунтуванні інвестицій?
 • 4. На чому базується класифікація підприємства за ступенем екологічної небезпеки?
 • 5. Яка питома величина характеризує кількість вилучаються природних ресурсів?
 • 6. Що можна віднести до специфічних видів впливу?
 • 7. Які основні документи готуються на передпроектної стадії?
 • 8. Які вимоги пред'являються до проектів сучасного виробництва?
 • 9. Які показники аналізуються при виборі найкращої доступної технології?
 • 10. На яких принципах базується концепція екологічного проектування промислового об'єкта?
 • 11. Які вимоги пред'являються до технологічних процесів при виборі найкращої технології?
 • 12. Що відноситься до економічних і організаційно-управлінським факторів організації малоотходного виробництва?
 • 13. Яким чином можна забезпечити замкнутий цикл водоспоживання на виробництві?
 • 14. Які нормативи враховуються при виборі способу виробництва?
 • 15. Які викиди не регламентуються в Рекомендаціях з проектування і експлуатації заводів зі спалювання твердих побутових відходів?
 • 16. Перерахуйте основні етапи та завдання процедури ОВНС.
 • 17. Які основні документи повинні бути підготовлені на заключному етапі екологічного проектування промислового підприємства?
 • 18. Що називається моделюванням?
 • 19. Наведіть приклади моделей, що використовуються при проектуванні.
 • 20. Яким вимогам повинна задовольняти математична модель?
 • 21. Які компоненти враховує модель флеш-піролізу?
 • 22. Чому для прогнозування наслідків експлуатації полігону глибинного поховання РРВ необхідно спільне використання декількох моделей?
 • 23. На чому базується аналітична модель ефективного управління на полігоні ТПВ?

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 • 1. Підготувати реферат на тему «Аналітичні і імітаційні моделі процесів переробки, утилізації та зберігання відходів». Скористатися додатковою літературою.
 • 2. Оцінити стан природного середовища в районі передбачуваного розташування сміттєспалювального заводу (по заданому викладачем адресою). Використовувати картографічні та фондові матеріали.
 • 3. Оцінити кількісно передбачувані види впливу МСЗ (по заданих параметрах, наприклад по пріоритетних забруднюючих речовин, висоті труби, району розміщення, використовуваним технологічним процесам). Використовувати доступний програмний комплекс ( «Призма-підприємство», «Модульний екорасчет», «Еколог», «Роса» та ін.).
 
<<   ЗМІСТ   >>