Повна версія

Головна arrow Екологія arrow ТВЕРДІ ВІДХОДИ: ТЕХНОЛОГІЇ УТИЛІЗАЦІЇ, МЕТОДИ КОНТРОЛЮ, МОНІТОРИНГ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 • 1. Перерахуйте морфологічні і гранулометричні особливості твердих побутових відходів.
 • 2. 11а яких законодавчих актах базується стратегія поводження з твердими побутовими відходами?
 • 3. Які завдання ставить перед собою концепція управління муніципальними відходами?
 • 4. Перерахуйте загальні технологічні особливості ТПВ.
 • 5. На яких етапах переробки зазвичай використовуються операції компактірова- ня і подрібнення?
 • 6. Перелічіть способи подрібнення відходів за класами і назвіть установки, що використовуються з цією метою.
 • 7. Які технологічні принципи покладені в основу роботи ізмельчітель- них установок?
 • 8. Що розуміється під ступенем подрібнення?
 • 9. Які загальні принципи покладені в основу роботи щічної дробарки і барабанного млина?
 • 10. Що спільного і чим різняться конструкції роторних і молоткових дробарок?
 • 11. Для якої сировини можна використовувати дезінтегратори?
 • 12. Для чого необхідні процеси пресування і компактування відходів? Наведіть приклади.
 • 13. Дайте визначення процесу сепарації.
 • 14. Чому комплексна переробка ТПВ передбачає використання сортування на різних стадіях?
 • 15. За якими показниками можна судити про ефективність сепарації?
 • 16. Чому при сепарації відходів частіше використовують «сухі» методи? Наведіть приклади використання «мокрих» методів сепарації.
 • 17. Перерахуйте основні утильні фракції, які можуть бути виділені при комплексній сепарації ТПВ.
 • 18. У чому полягає різниця принципові схеми сепарації ТПВ? Від чого залежить вибір схеми сепарації?
 • 19. Для яких фракцій або компонентів відходів може застосовуватися аеросспа- рація?
 • 20. Яка сортування ефективніша для вилучення паперу? Відповідь обґрунтуйте.
 • 21. На яких фізичний властивості заснована електродинамічна сепарація?
 • 22. Перерахуйте подібності та відмінності електродинамічної і електростатичного сепарації.
 • 23. Яку сепарацію можна застосувати для поділу на компоненти легкої фракції, що містить подрібнену ПЕТФ-тару, плівку і папір? Запропонуйте схему сортування.
 • 24. Чим відрізняються конструктивно електростатичні і коронарні барабанні сепаратори?
 • 25. Від чого залежить розмір фракцій, одержуваних при грохочении? Чи можна його змінювати?
 • 26. Для яких матеріалів недоцільно використовувати сухе просіювання?
 • 27. Чи є ручне сортування необхідної технологічною операцією при сортуванні? Відповідь поясніть.
 • 28. Як можна забезпечити безпеку персоналу і поліпшити умови праці при проведенні «ручний» сортування?
 • 29. Які цілі переслідує комплексна сортування ТПВ?
 • 30. Проаналізуйте переваги і недоліки технологічної схеми комплексної переробки відходів, яка застосовується в Швеції.
 • 31. Перерахуйте недоліки і запропонуйте способи удосконалення схеми комплексної переробки ТПВ, що застосовується на заводі в в промзоні «Руднєво».
Принципова схема переробки ТПВ за допомогою мультіресурсного промислового комплексу

Мал. 7.18. Принципова схема переробки ТПВ за допомогою мультіресурсного промислового комплексу

(Проектна потужність переробки 30 000 т / г) [30]

 
<<   ЗМІСТ   >>