Повна версія

Головна arrow Екологія arrow ТВЕРДІ ВІДХОДИ: ТЕХНОЛОГІЇ УТИЛІЗАЦІЇ, МЕТОДИ КОНТРОЛЮ, МОНІТОРИНГ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВИДИ МІСЬКИХ ВІДХОДІВ І СИСТЕМА ЇХ ПЕРЕРОБКИ

Кінцевим етапом в системі управління міськими відходами є промислова переробка. Саме на цій стадії вирішуються питання знешкодження, утилізації та ліквідації ТПВ. Система переробки міських відходів передбачає використання трьох видів технологій:

Функції МДУП «ЕКОТЕХПРОМ» щодо поводження з ТПВ, медичними та біологічними відходами та великогабаритним сміттям

Мал. 1.8. Функції МДУП «ЕКОТЕХПРОМ» щодо поводження з ТПВ, медичними та біологічними відходами та великогабаритним сміттям 1

 • захоронення на полігонах - спеціальних спорудах, де з урахуванням потенціалу самоочищення ґрунтів забезпечується безпечне тривале зберігання відходів;
 • пряме спалювання (сміттєспалювальні заводи) з метою дезактивації, обеззараження, зменшення займаного обсягу і отримання енергії; [1]
 • сортування і переробка (сміттєпереробні комплекси), що забезпечують знезараження і дезактивацію відходів, зменшення займаного обсягу, отримання енергії, біогазу та високоефективного органічного добрива (компост) і вторинної сировини (метал, скло, пластик).

Для прикладу розглянемо структуру міських відходів для Москви, але даними різних років 115, 161. Вона виглядає наступним чином (табл. 1.8).

Таблиця 1.8

Структура муніципальних відходів м Москви

Компоненти міських відходів

Маса, млн т

1996 р

2008 р

2010 р

2011 р

2012 р

Відходи комунального сектора:

-

3,8

3,5

4,0

4,37

тверді побутові відходи (ТПВ)

2,5

2,8

2,5

2,9

3,21

великогабаритне сміття (ВГС)

немає

відомостей

1,0

1,0

1,1

1,16

Відходи виробництва

6,5

1,6

i, 6

1,8

0,28

Опади міських очисних споруд

4.5

1,8

1,0

1,0

0,77

Опади зливових очисних споруд

0.7

Відходи від будівництва і знесення будівель

немає

відомостей

4,6

2,2

2,45

3,34

Будівельні забруднені грунти

немає

відомостей

10,6

7,7

14

18

ТПВ та КГМ підприємств і організацій

немає

відомостей

1,4

1,4

1,5

немає відомостей

Медичні і біологічні відходи

немає

відомостей

0,44

0,26

0,25

0,01

Д Ревес н о - растител т- ні відходи

0,3

0,16

немає

відомостей

Пет

відомостей

немає

відомостей

Разом за рік

14,5

24,4

17,8

25,0

26,8

Першу і найоб'ємніший групу складають відходи комунального сектора - тверді побутові відходи (ТПВ) і великогабаритне сміття (ВГС). Згідно з даними звітів про стан навколишнього середовища в м Москві, в 2011 р кількість побутових відходів в місті в порівнянні з 2010 р зросла на 16%, а в 2012 р - на 9,2%. Найбільше зросли обсяги будівельних забруднених грунтів (майже вдвічі) і відходів від будівництва і знесення будівель (у 2011 р - на 11%, в 2012 р - на 26,6%). Це пов'язано з інтенсивним будівництвом нового і знесенням старого житла.

Другу за значимістю і за обсягами освіти групу міських відходів складають відходи виробництва. Кількість відходів виробництва в 2011 р зросла на 12,5%, але в 2012 р відбулося різке зниження обсягів їх утворення - на 84,4%. Звернення з цими видами відходів здійснює Московське державне унітарне підприємство «промвідходів» (МДУП «промвідходів»), утворене в 1993 р, в результаті реорганізації НВО «Екотехпром». Після реорганізації поводження з твердими побутовими відходами здійснює МДУП «ЕКОТЕХПРОМ».

МДУП «промвідходів» здійснює ліцензійну діяльність зі збирання, зберігання, транспортування, утилізації та знешкодження промислових відходів будь-якого класу небезпеки, крім радіоактивних і відходів комунального і житлового секторів. У тому числі підприємство може виконувати такі види діяльності, як: використання відходів для виробництва продукції або для отримання енергії; обробка відходів, в тому числі спалювання і знезараження; розміщення відходів у спеціально обладнаних спорудах (полігон, шла- мохраніліще, хвостосховище) з метою запобігання потрапляння шкідливих речовин в навколишнє середовище. До складу МГУП «промвідходів» входять наступні основні підрозділи [22 |.

 • 1. Управління групових очисних споруд промливневой стоку:
  • • екоаналігіческая лабораторія;
  • • група зі збору, обробки та утилізації осадів промливневой стоку;
  • • ВОЙКІВСЬКЕ кущові очисні споруди;
  • • Сетуньский групові очисні споруди;
  • • Котляково-Коломенські групові очисні споруди;
  • • Угрешскіе очисні споруди.
 • 2. Стаціонарний снегосплавной пункт.
 • 3. Дослідно-виробничий центр хімічного знешкодження і переробки гальванічних та інших промислових відходів.
 • 4. Група обліку, збору і переробки ртутьвмісних відходів.
 • 5. Ділянка по переробці ПЕТФ-тари.
 • 6. Відокремлений підрозділ «Спецавтобаза автомашин і механізмів».
 • 7. Відокремлений підрозділ «Центр екологічних проектів і консалтингу».
 • 8. Відокремлений підрозділ Екологічний центр МДУП «промвідходів».

Наступна важлива група міських відходів - опади міських очисних

споруд комунально-побутових стоків - утворена водопровідними і каналізаційними відходами (перероблені опади або шлами), які утворюються і складуються на міських станціях аерації (міських очисних спорудах). У Москві на чотирьох станціях - Курьяновской (найстаріша і потужна в Європі), Люберецкой, Зеленоградской і Бутівської - таких відходів щорічно утворюється понад 10 млн м 3 , вологість опадів досягає 97%, тому опади висушують на полях аерації до 87%.

Як очевидно з табл. 1.8, спостерігається стійка тенденція до зниження рівня освіти даного виду відходів. Це пов'язано з тенденцією зниження загального обсягу міського стоку, в середньому на 6% в рік, за рахунок зменшення загального водоспоживання і економії води населенням і промисловими підприємствами.

Каналізаційні відходи , які зазнали біохімічної обробці, складаються з розклалися частини органіки, відпрацьованого біологічно активного мулу, а також з піску, частинок текстилю, паперу і т.д. Відпрацьований мул міг би використовуватися як добриво в зеленому господарстві, проте він містить високі концентрації солей важких металів, тому його складують на нолях аерації, де вже знаходяться десятки мільйонів кубометрів раніше вивезеного осаду. Зберігання осаду становить небезпеку для підземних вод і грунту. Виходом із ситуації могло б стати використання дощових черв'яків (вермікуляція) для кінцевої обробки осадів після метанового зброджування і додання їм товарних якостей. Більш докладно технологія вермікуляціі буде розглянута в підпункті 6.3.2 «Біологічне окислення і зброджування».

У доповідях Департаменту природокористування і охорони навколишнього середовища м Москви за 2011 і 2012 рр. не відображена така група відходів, як опади зливових (поверхневих) стічних вод, тому що в цих звітах вона включена в групу «Опади міських очисних споруд». Однак слід зазначити, що, але даними 1994 р маса цих відходів становила 0,7 млн т, тобто практично дорівнювала масі опадів побутових стоків. Дані відходи, що накопичуються в відстійниках і песколовках міської зливової системи каналізації, представляють екологічну небезпеку, перш за все, через вміст в них нафтопродуктів і високих концентрацій солей, використовуваних як антігололедних реагентів. Дані відходи практично повністю захоронюються, хоча могли б використовуватися для виробництва будівельних матеріалів, так як містять великі обсяги піску і твердих суспендованих частинок - продуктів стирання асфальтового дорожнього покриття і автомобільних шин. Діяльність по поводженню з даними видами відходів здійснює МДУП «Промот- ходи».

Відходи зеленого господарства (деревно-рослинні відходи) - це скошена трава, листя і гілля, що утворюються природним шляхом і в результаті обрізки і вирубки дерев і чагарників. Практично вони нешкідливі для навколишнього середовища і в Росії зазвичай складуються на полігонах ТПВ. За даними ВАТ «Прима-М», за 2004 р загальна маса цих відходів становила 18 тис. Т. На жаль, більш докладні відомості про масштаби освіти в Москві даних видів відходів відсутній. У розвинених країнах ці відходи подрібнюються і використовуються для приготування мульчі і компосту, тобто є товарним продуктом.

В цілому Москва за середніми показниками освіти різних видів відходів не сильно відрізняється від мегаполісів Західної Європи. Проблема управління муніципальними відходами в Росії в порівнянні з містами Західної Європи ускладнюється більш суворим кліматом, а в Московському регіоні - ще й дуже високою щільністю населення - понад 3 тис. Осіб на 1 км2.

Доцільність застосування того чи іншого методу поводження з ТПВ залежить від розміру міста, складу і властивостей ТПВ даного міста або регіону, потреби в утильних фракціях, теплової енергії або добривах, кліматичних умов і багатьох інших факторів.

Важливо розуміти, що жоден з відомих методів переробки ТПВ не дозволяє утилізувати всі відходи і повністю уникнути поховання на полігонах. Прагнення збільшити частку переробляються ТПВ

з максимально можливим використанням енергії привело до розвитку і широкого використання комплексних технологій, що включають різні комбінації основних методів знешкодження ТПВ.

У більшості країн світу переробка, забезпечує можливість вторинного використання та отримання енергії, розглядається як додатковий процес технології знешкодження відходів. Тому ідеальний метод переробки та утилізації відходів для суспільства - той, який вимагає по можливості найменших вкладень і експлуатаційних витрат, за умови дотримання санітарних і природоохоронних вимог.

Цікавим є концепція енергетичного балансу, запропонована в доповіді, підготовленому міжнародною робочою групою Всесвітньої енергетичної ради ( World Energy Counsily. На думку авторів концепції, так як виробництво і споживання енергії безпосередньо пов'язані з економічними показниками технології, найкращий вибір технології утилізації ТПВ визначається енергетичним балансом між виробництвом і споживанням. Кращим буде метод, який має найбільший позитивний ефект.

Автори концепції вважають, немає сенсу, наприклад, розвивати систему роздільного збору, якщо енергія, що витрачається при зборі і транспортуванні сортувальних відходів, більше, ніж одержувана при вторинному використанні продуктів переробки замість нових товарів. Одна з основних переваг переробки полягає в тому, що вона знижує необхідність в отриманні і виробництві первинних матеріалів (таких як целюлоза, пластик, скло та алюміній), що пов'язано з досить великими витратами енергії. Однак переробка включає збір і доставку сировини на переробні заводи, і це не може бути досягнуто без витрат енергії, зазвичай рідкого палива. Концепція енергетичного балансу допомагає уникнути простих методів, які є «правильними» з точки зору захисту середовища, але в дійсності здійснюються за рахунок більш високого енергоспоживання.

Наприклад, був проведений розрахунок балансу для 11 застосовуються в США комплексних методів управління ТПВ. Було з'ясовано, що найбільшим енергетичним ефектом володіють або методи з комбінованим застосуванням установок для рециклінгу та спалювання, або спалювання непідготовлених відходів з виробництвом теплової та електричної енергії, а найменшим - компостування з подальшим похованням неорганічних залишків. Природно, що результати такого аналізу можуть бути різними для різних країн і районів в залежності від місцевих умов (податкової законодавчої бази, урядових програм, ціп на різні види енергії, субсидій і т.д.).

Вибір методу переробки відходів залежить також від ситуації, що в даному регіоні традиції в управлінні відходами. Найбільшим досвідом в цій галузі мають європейські країни, які протягом остан- [2]

них 25 років реалізували різні системи контролю за управлінням відходами з основним акцентом на мінімізацію їх утворення.

 • [1] URL: http://www.eco-pro.ru (дата звернення: 01.12.2013).
 • [2] Майстренко В. II. Еколого-аналітичний моніторинг стійких органічних забруднювачів. М .: БИНОМ. Лабораторія знань, 2004.
 
<<   ЗМІСТ   >>