Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow ДІЛОВА КУЛЬТУРА

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЕТИЧНА ПРОБЛЕМА СПІВВІДНОШЕННЯ «НАЛЕЖНОГО» І «СУЩОГО»

Моральні регулятиви діють, перш за все, і в основному на рівні «належного». Однак «суще» (реальна соціальна дійсність і практичні дії людей) далеко не завжди відповідає «належного». Реально існуючі економічні, політичні, соціальні умови буття також виступають в ролі потужних моральних регулятивов.

Традиція розгляду етичних проблем замикається на з'ясуванні того, що є належним для людини, тобто відповідає певним законам людського буття. Серед мислителів, що займаються і займалися проблемами етики, відсутня єдність у цьому питанні. Так, І. Кант в передмові до «Критиці практичного розуму» запропонував метафоричний образ етичного регулятива, зіставивши велич і непохитність морального закону всередині нас і зоряного неба над головою. Дійсно, і те й інше свідчить про ефемерність людського буття в порівнянні з моральними законами і в той же час про здатність людського розуму осягати їх і захоплюватися ними.

Ф. М. Достоєвський показав, що етичні проблеми в принципі неможливо вирішити раціоналістичним чином. Своє життя він фактично перетворив в експериментальну лабораторію для розв'язання етичних проблем, що особливо стосуються моральності володіння багатством, що дозволило виявити неоднозначність природи людини з точки зору моралі. Останнім часом демонстрація неправедно нажитих статків і пов'язаних з цим моральних проблем викликає запеклу критику ідеологів і виконавців ліберально-демократичних реформ. Сам Ф. М. Достоєвський подвійність людської природи і моральну трагедію людини висловив словами: «Диявол з Богом бореться, а поле битви - серце людське». Але саме від вибору людини залежить, хто в кінцевому підсумку буде торжествувати як в душі конкретної людини, так і в історії в цілому.

Австрійський зоолог К. Лоренц в своїх роботах розглядав моральні норми як просте продовження і ускладнення тваринних інстинктів. Головними з них він називає боротьбу за збереження і продовження роду, яка дає початок таким чеснотам, як любов, турбота, жалість, відповідальність; боротьбу за існування, охорону території проживання, що проявляється в конкурентності та агресивних засадах людини. У підсумку, на думку К. Лоренца, необхідно визнати, що природа людини, а отже і ведення бізнесу, будується за біологічними законами і, таким чином, агресивність в ділових відносинах неминуча, тому потрібно навчитися керувати агресивністю, знизити її вплив.

Прихильники генетичної концепції моралі (Р. Докінз і ін.) Стверджують, що характер моральної поведінки людини визначається його генетичною структурою. Самі гени розглядаються як елементарні інформаційні одиниці, є засобом (хранителем і передавачем) інформації, способом біологічного і соціального спадкування на молекулярному рівні індивідуального і колективного досвіду живого. Питання про мораль тут зводиться до того, щоб виявити гени, що відповідають за моральне або аморальну поведінку людини, тобто виявити «ген добра» і «ген зла». Саме добро тут розуміється як орієнтованість особини на забезпечення життєдіяльності суспільства як цілого, тому «ген добра» називається «геном альтруїзму». Зло розглядається як асоціальна, а тому і егоїстична поведінка індивіда - «ген зла» називається «геном егоїзму». Ген-егоїст допускає форми поведінки, пов'язані з альтруїзмом, але лише вигідні для його виживання і поширення. У тих обставинах, де вигідно і потрібно, ген-егоїст буде (і здатний) любити іншого. З цих позицій природа альтруїзму - це проекція егоїстичної поведінки. Людина виступає машиною для виношування генів, а мораль - винаходом егоїстів для забезпечення більшої безпеки для самих себе. Добро і зло розглядаються як своєрідні генетично обумовлені програми поведінки людини.

Необхідно відзначити, що якщо «належне» і «суще» не протистоять один одному в значній мірі, то етичні концепції гуманістичної спрямованості, покладені в основу морального виховання, і моральні регулятори, посилені морально-позитивної соціальною дійсністю, дають в результаті моральне здоров'я, людиноорієнтованого економіку і стабільне суспільство. Якщо ж дія цих регу- лятівов суперечить одна одній, то виникає ситуація морального кризи як на соціальному, гак і індивідуальному рівнях, що вимагає коригування обох сторін суперечності.

Глибинний зміст етики полягає в тому, що при вирішенні практичних завдань вона змушує рахуватися з чимось далеко виходять за межу зазначених завдань. Здавалося б, з точки зору досягнення мети, зручніше не рахуватися з моральними орієнтирами. І досить часто сучасні ділові люди саме так і роблять. Хороший з точки зору моралі вчинок, як підказує здоровий глузд, дуже часто суперечить миттєву вигоду. Як полюбити ближнього як самого себе, якщо ближній є конкурентом в бізнесі? Чи не простіше конкурента усунути? Навіщо дотримуватися норм моралі, якщо інші їх постійно порушують? І все ж історичний досвід підказує, що відмова від моральних вимог, в кінцевому рахунку, не тільки може підірвати ділову репутацію та імідж ділової людини, але і згубно позначитися на його долю, життя його близьких і суспільства в цілому.

 
<<   ЗМІСТ   >>