Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow ДІЛОВА КУЛЬТУРА

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВИДИ СПІЛКУВАННЯ

Оскільки спілкування надзвичайно багатогранно, то воно може бути представлено в своєму різноманітті за видами.

Одним з перших розробив класифікацію видів спілкування А. А. Леонтьєв, який виділив три види спілкування:

 • • соціально орієнтоване;
 • • предметно орієнтоване;
 • • особистісно орієнтоване.

Перший вид спілкування спрямований на зміну психологічних характеристик групи людей в бік або їх уніфікації, або неузгодженості. Це спілкування між представниками соціальних груп, виступ перед аудиторією. Предметно орієнтоване спілкування спрямоване на регулювання спільної діяльності людей, а особистісно орієнтоване - на зміну окремої особистості.

Надалі в соціальній психології були зроблені спроби виділити основні види спілкування. Труднощі виділення видів спілкування полягає в тому, що неможливо виділити єдине підставу для їх класифікації.

Залежно від числа людей, що спілкуються розрізняють три види спілкування: міжособистісне - спілкування між двома-трьома суб'єктами, особистісно-групове - спілкування між одним чоловіком і групою і міжгруповое.

У роботах психологів [1] до характеристик міжособистісного спілкування відносять такі:

 • • в ньому бере участь невелика кількість людей (найчастіше - група з 2-3 чоловік);
 • • це безпосередня взаємодія: його учасники знаходяться в просторовій близькості, мають можливість бачити і чути один одного, легко здійснюють зворотний зв'язок;
 • • це особистісно орієнтоване спілкування; передбачається, що кожен з його учасників визнає незамінність, унікальність свого партнера, бере до уваги особливості його емоційного стану, самооцінки, особистісних характеристик.

Е. П. Ільїн відзначає, [2] що ці критерії (за винятком першого) викликають ряд питань. Чи буде називатися міжособистісним спілкування людей, що розмовляють по телефону? Адже між ними немає просторової близькості, тобто вони не можуть бачити один одного. Але в той же час це особистісно орієнтоване спілкування, при якому може враховуватися емоційний стан партнера (розпізнається по голосу і смисловому змісту промови), виникають психічний контакт і певні відносини.

З іншого боку, чи завжди обов'язково при міжособистісному спілкуванні брати до уваги самооцінки і особистісні характеристики партнера? Чи не варто тоді таке спілкування вважати різновидом міжособистісного спілкування і називати його якось по-іншому, наприклад інтимним або емоційним?

При міжособистісному спілкуванні, зміст якого стосується тільки партнерів по спілкуванню, відбивається позиція кожного з них. Якщо ж учасники спілкування є представниками груп, колективів, то вони не повністю вільні у своїх позиціях і способах спілкування, оскільки піклуються про престиж представляються ними груп.

Виділяють також цільове і інструментальне спілкування. Цільове спілкування пов'язане з задоволенням потреби в спілкуванні, а інструментальне спілкування не є самоціллю, воно викликано виробничою необхідністю в організації індивідуальної або спільної діяльності.

У цьому випадку мотив спілкування формується на базі інших потреб: прагнення до досягнення (успіх можливий тільки при спілкуванні і взаємодії з іншими людьми), потреби у владі (для цього потрібні підлеглі), потреби в афіліації (прагнення постійно бути з людьми, встановлювати і зберігати позитивні відносини з ними).

За змістом і цілям виділяють ділове і неділові спілкування. Ділове спілкування включено в продуктивну діяльність і спрямоване на те, щоб підвищити якість цієї діяльності. Воно не зачіпає внутрішній світ учасників спілкування, і змістом такого спілкування є виробничі питання. На рівні ділового спілкування йде спільна співпраця. Тому мета спілкування на цьому рівні - підвищення ефективності спільної діяльності. Партнери оцінюються з точки зору того, наскільки добре вони виконують свої функціональні обов'язки і вирішують поставлені перед ними завдання.

Неділові (особистісне) спілкування, навпаки, пов'язане з вирішенням внутрішніх психологічних проблем: дозволом внутрішнього конфлікту, обговоренням того, що відбувається навколо, виразом свого ставлення до цього, пошуком сенсу життя і т.д. На інтимно-особистісному рівні спілкування людина задовольняє свою потребу в розумінні, співчутті, співпереживанні.

Залежно від мети виділяють також ритуальне, маніпулятивний і гуманістичне спілкування. [3]

Метою ритуального спілкування є підтримання зв'язку з соціумом, підкріплення уявлення про себе як про члена суспільства. При такому спілкуванні партнер стає необхідним атрибутом виконання ритуалу. За допомогою ритуального спілкування здійснюються багато контактів, розмови, які з боку, так іноді і зсередини, здаються безглуздими, беззмістовними, так як вони на перший погляд абсолютно неінформативні, не цілеспрямовано, не мають і не можуть мати ніякого результату. Наприклад, розмови про погоду, вітання з шаблонним питанням «Як справи?», На який слід шаблонний відповідь «Нормально» або розмови про дітей, справи яких нікого крім батьків не цікавлять. Учасники такого спілкування намагаються уникнути будь-якого зіткнення думок. Найбільш показовим в цьому плані є ритуальне спілкування на святкуванні ювілею або проводах на пенсію. Ритуальне спілкування не зачіпає найважливіших проблем і інтересів людини.

Метою маніпулятівіого спілкування є використання партнера по спілкуванню в своїх цілях.

Гуманістичне спілкування являє собою особистісне спілкування, метою якого є задоволення потреби в розумінні, співчутті, співпереживанні. Відмінністю гуманістичного спілкування від двох вищеназваних є те, що очікуваним результатом спілкування є спільне зміна уявлень обох партнерів, а не підтримка соціальних зв'язків, як при ритуальному спілкуванні, і не зміна поведінки партнера, як з манипулятивном спілкуванні.

Зрозуміло, всі види спілкування тут не представлені, є і ряд інших видів, але для розуміння ділового спілкування виділені види є найбільш значущими.

 • [1] Див .: Куніцина В. М., Казарінова Н. В., Погольша В. М. Міжособистісне спілкування. СПб.: Питер, 2002.
 • [2] Ільїн Е. П. Психологія спілкування і міжособистісних відносин. СПб .: Пітер 2009.
 • [3] Крижанская 10. С., Третьяков В. П. Граматика спілкування. Л .: Видавництво Ленінградського університету. 1990. С. 178.
 
<<   ЗМІСТ   >>