Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow ДІЛОВА КУЛЬТУРА

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ЗМІСТ, МЕТА І ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ

У соціально-психологічних дослідженнях для характеристики спілкування використовуються такі поняття, як зміст, мета і засоби спілкування. У них не тільки була виявлена специфіка спілкування, а й встановлені його види, структура та основні функції.

Зміст спілкування - це та інформація, яка в міжособистісних контактах передається від однієї людини або групи людей до іншої людини і групи людей.

Людське спілкування багатопредметні і різноманітно за своїм внутрішнім змістом.

Люди вступають в спілкування, переслідуючи певну мету.

Мета спілкування - це те, заради чого у людини виникає даний вид активності. Цілі спілкування різноманітні і являють собою засоби досягнення всього спектра потреб: соціальних, біологічних, культурних, пізнавальних, творчих, естетичних, потреб особистісного зростання, морального розвитку та ряду інших.

Мета спілкування може полягати в ньому самому, тоді спілкування виступає самоціллю , засобом задоволення потреби в спілкуванні.

Мета спілкування може перебувати поза самого взаємодії суб'єктів, тоді ми маємо справу з діловим спілкуванням , зміст якого визначається соціально значущим предметом спілкування.

Метою спілкування може виступати і прилучення партнерів по спілкуванню до цінностей і досвіду один одного, як це представлено в особистісному спілкуванні , яке зосереджено в основному навколо психологічних проблем внутрішнього характеру, тих інтересів і потреб, які глибоко зачіпають особистість людини.

У науковій літературі по спілкуванню його цілі розглядаються також і функціонально. Функціональними цілями спілкування можуть бути:

  • • надання допомоги іншій людині;
  • • отримання допомоги;
  • • пошук партнера для бесіди, спільної гри, діяльності тощо (Тобто партнера для взаємодії);
  • • пошук людини, від якого можна отримати розуміння, співчуття, емоційний відгук, похвалу;
  • • самовираження (спілкування з тими, хто дає можливість проявити силу, розум, здібності, вміння);
  • • залучення іншого (інших) до своїх або загальнолюдським цінностям (виховання, навчання);
  • • зміна думки, наміри, поведінки іншої людини.

Вичерпну класифікацію за цілями спілкування дати складно, з огляду на все різноманіття потреб людини, заради задоволення яких люди вступають в спілкування.

Засоби спілкування - це способи кодування, передачі, переробки і розшифровки інформації, що передається в процесі спілкування.

Передача і сприйняття інформації здійснюється за допомогою невербальних і вербальних засобів спілкування.

Невербальні (несловесні) засоби спілкування в більшості своїй є вродженими і дозволяють людині (як і вищим тваринам) взаємодіяти з іншими людьми, домагаючись взаєморозуміння на емоційному і поведінковому рівнях. Вони включають в себе міміку, жести, зорові, слухові, тактильні, нюхові та інші відчуття, що сприймаються за допомогою органів почуттів.

Вербальні засоби спілкування - це усна і письмова мова в її різноманітних формах. В ході своєї еволюції людина винайшла різноманітні технічні засоби запису, зберігання і передачі інформації (радіо- і відеотехніка; механічна, магнітна, лазерна і інші форми запису). В даний час найважливішим засобом спілкування є комп'ютерні інформаційні технології.

 
<<   ЗМІСТ   >>