Повна версія

Головна arrow Медицина arrow ОСНОВИ АДАПТИВНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

РОЗВИТОК ВИТРИВАЛОСТІ

Різноманітна діяльність інвалідів - навчання, домашня робота, професійна праця або гра - пов'язана з необхідністю тривалий час підтримувати працездатність, тобто проявляти витривалість, яка у даній категорії людей лімітована різними порушеннями і зниженою руховою активністю. Витривалість є тією базовою здатністю, яка створює передумови для адаптації і перенесення її в інші неспецифічні види діяльності. Якщо людина здатна довго ходити на лижах, бігати, плавати, виконувати силові вправи на тренажерах, постійно збільшуючи свої можливості і відсуваючи стомлення, то і до інших видів діяльності він буде більш витривалий.

Фізична витривалість - це сукупність психічних, морфологічних і фізіологічних компонентів організму (інвалідів), що забезпечує стійкість до стомлення в умовах м'язової діяльності.

Розвиток витривалості пред'являє підвищення вимог до наступних функціональних систем і залежить від їх стану:

 • - функціональний потенціал ЦНС;
 • - функціональний потенціал опорно-рухового апарату;
 • - функціональний потенціал серцево-судинної і дихальної систем;
 • - наявність енергетичних ресурсів в організмі;

особистісно-психологічні особливості (тип вищої нервової

діяльності, властивості темпераменту, характеру, здатність до вольових зусиль);

- рівень освоєння техніки рухової дії.

Вимірюють витривалість часом, протягом якого виконується рухова робота заданої потужності:

 • - тривалість виконання вправ циклічного характеру без зниження швидкості;
 • - тривалість роботи на велоергометрі при ручному або ножному педалюванні (для осіб з ураженнями опорно-рухового апарату);
 • - тривалість збереження координаційної стабільності рухів при виконанні стандартної серійної навантаження «до відмови»;
 • - фізіологічні та біохімічні показники енергетичних ресурсів організму (максимальне споживання кисню).

Виділяють загальну і спеціальну витривалість. Загальна витривалість - здатність тривалий час виконувати роботу помірної інтенсивності, спеціальна - здатність виконувати роботу заданої інтенсивності, долати стомлення в конкретному виді діяльності.

Загальна витривалість необхідна інвалідам будь-якого віку. Способи її розвитку регламентовані збереженням рухових функцій. Вважається, що будь-яка рухова діяльність, пов'язана з напругою серцево-судинної і дихальної систем, дає свій вклад в розвиток витривалості. Зберіганню локомоторним функції у осіб з порушенням слуху, зору, мови, з легкої і помірної розумової відсталістю, легкою формою ДЦП, інвалідів з ампутацією сегментів верхніх кінцівок дозволяють їм використовувати вправи циклічного характеру як найбільш ефективний спосіб розвитку аеробних можливостей. Інваліди з ампутацією нижніх кінцівок, важкими формами ДЦП та розумової відсталості, з порушеннями функцій спинного мозку не мають такого широкого вибору засобів, а розвиток витривалості досягається головним чином пересуванням в колясці, хоча не виключені такі види, як плавання, ходьба на протезах, спортивні ігри .

Для більшості інвалідів (виключаючи спортсменів) завдання розвитку витривалості обмежена рамками діяльності в зоні помірної інтенсивності і полягає в тому, щоб створювати умови для підвищення загального рівня працездатності до широкого кола видів діяльності, що вимагають витривалості. Це передбачає систематичну адаптацію до різноманітних видів фізичних вправ, виконання яких супроводжується втомою. Втома теж має певні обмеження. Рекомендовані для осіб з порушеннями в розвитку напруги не повинні перевищувати частоти серцевих скорочень понад 150-160 уд / хв, що автоматично виключає роботу з максимальними і субмаксимальними навантаженнями.

Досягнутий на цій основі базовий рівень розвитку загальної витривалості передбачається в обов'язкових програмах з фізичного виховання в усіх освітніх (корекційних) установах. Засобами є вправи ритмічної гімнастики, легкої атлетики, лижної підготовки, плавання, спортивних і рухливих ігор на уроках фізичної культури, а також в рекреативних і спортивних заняттях.

При розвитку витривалості використовуються: рівномірний метод, рідше - змінний і повторний. Наприклад, школярі з розумовою відсталістю до закінчення 9-го класу повинні пробігати дистанцію 300-500 м в рівномірному темпі, на лижах - 1 км і плавати на відстань 25 м. Повторний метод використовується в бігу на відрізках 20 м в молодших класах і 40 50 м - в старших, дівчата повторюють вправу 5-6 разів, юнаки - 8-10. Приблизно такі ж величини навантаження в школі виконують діти інших нозологічних груп, причому увага акцентується на техніці рухів, корекції порушень і ритмічності дихання без нормативних вимог до швидкості пересування.

Про функціональні можливості людей з порушеннями в розвитку можна судити за програмами змагань. Наприклад, міжнародна програма Спеціальної Олімпіади, призначена для осіб з порушенням інтелекту, включає змагання з лижного спорту на дистанціях Юм, 50 м, 100 м, 500 м, 1 км, 3 км, 5 км, 7,5 км і 10 км. Найбільш ефективним методом розвитку витривалості для них є ігровий. Рухливі ігри включають різноманітні види переміщень, прискорення, стрибки, естафети, перенесення вантажу. Природним чином активізують аеробні процеси, при систематичних впливах підвищують рівень швидкісних здібностей і працездатності, стимулюють позитивні емоції.

Загальна витривалість становить основу розвитку інших фізичних здібностей і є частиною базової підготовки спортсменів в адаптивному спорті. Засобами є підвідні, змагальні вправи.

Найбільш ефективними для інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату Є.Г. Григоренко та Б.В. Сермеев (1991) вважають вправи, виконувані з різною інтенсивністю:

 • - для підтримки аеробного витривалості з ЧСС в межах 120-140 уд / хв;
 • - для підвищеної аеробного витривалості з ЧСС в діапазоні 140-165 уд / хв;
 • - для максимального розвитку аеробного витривалості з ЧСС в межах 165-180 уд / хв.

Останні два режими навантаження відносяться до спеціальної витривалості.

Спеціальна витривалість - складна фізична здатність, яка визначається специфікою виду спорту, його координаційної структурою, тривалістю і інтенсивністю змагальної діяльності, механізмами її енергозабезпечення, здатністю долати стомлення. Рівень спеціальної витривалості спортсменів-інвалідів визначається ступенем розвитку вегетативних функцій, що забезпечують рух, і стабільністю координаційної витривалості, яка виступає фактором стійкості проти втоми нервово-моторних функцій управління рухами.

Основні види спеціальної витривалості, необхідні для виконання інвалідами різних видів змагальної діяльності, - це координаційна, швидкісна, швидкісно-силова і силова. У «чистому» вигляді вони зустрічаються досить рідко. При виконанні будь-якого рухового дії беруть участь різні види витривалості, а такий вид, як координаційна витривалість, реалізується в кожному з них. Майже всі види спорту, рекомендовані для інвалідів, вимагають не одного, а багатьох типів спеціальної витривалості.

Розвиток усіх видів витривалості здійснюється шляхом варіювання величини параметрів задається навантаження: тривалості, інтенсивності та потужності виконуваних вправ, ваги обтяжень, кількості підходів в серії і кількості серій, тривалості і характеру відпочинку між вправами і серіями вправ. Для розвитку спеціальної витривалості використовуються ті ж методи, що і для здорових спортсменів, так як закономірності адаптаційних процесів для всіх єдині, але в роботі з інвалідами враховуються реальні функціональні можливості, індивідуальні здібності організму спортсмена, стан збережених функцій, медичні показання і протипоказання.

Швидкісна витривалість необхідна практично у всіх циклічних видах спорту, і це регламентує вибір тривалості та інтенсивності вправ в процесі тренування. Основні методи розвитку швидкісної витривалості - змінний, повторний, інтервальний, ігровий, змагальний.

Швидкісно-силова витривалість необхідна в видах спорту, де долається зовнішнє опір за рахунок оптимальних м'язових зусиль. Основні методи розвитку швидкісно-силової витривалості - метод повторних і динамічних зусиль.

Силова витривалість найчастіше проявляється у вправах, що вимагають абсолютної сили, наприклад в пауерліфтингу. Основним методом розвитку абсолютної сили є метод повторних зусиль. Такий вид силової витривалості, що купується тривалої тренуванням, не має перенесення на динамічні вправи і використовується у вузькій спортивної спеціалізації, але частіше - як метод корекції статури.

 
<<   ЗМІСТ   >>