Повна версія

Головна arrow Медицина arrow ОСНОВИ АДАПТИВНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПРИНЦИП ВІКОВОЇ АДЕКВАТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ВПЛИВІВ.

Терміни настання сприятливих періодів розвитку координаційних і кондиційних здібностей у учнів масових і корекційних шкіл не збігаються, діти з аномаліями розвитку найчастіше відстають в темпах біологічного дозрівання і мають відмінний від здорових дітей механізм розвитку фізичних здібностей.

У школярів з порушенням інтелекту більшість сенситивних періодів розвитку координаційних здібностей припадає на віковий діапазон 9- 12 років; з порушенням слуху та мови - на вік 8-11 років; з порушенням зору - 8-12 років. Тобто більшість сенситивних періодів розвитку координаційних здібностей припадає на вік 8-12 років. Орієнтуватися треба на індивідуальні показники, що дозволяють визначити зони найближчого розвитку для кожної дитини.

Принцип оптимальності педагогічних впливів для осіб з обмеженими можливостями означає оптимальну міру впливу фізичного навантаження на організм, стимуляцію адаптаційних і компенсаторних процесів. В якості стимулів виступають фізичні вправи, різні за характером, спрямованості, координаційної складності, обсягу, інтенсивності, методам організації їх виконання. Навантаження не повинна перевищувати допустимих величин і відповідати оптимальним реакцій.

Оптимальним режимом для осіб з обмеженими можливостями вважається навантаження, при якій частота серцевих скорочень не перевищує 150-160 ударів. Якщо межі перевищені, то необхідно знизити навантаження шляхом збільшення інтервалів відпочинку, зниження темпу виконуваного завдання.

Принцип варіативності педагогічних впливів. Монотонні, нецікаві вправи погіршують увагу дітей, викликають занепокоєння, зміну настрою аж до агресії, спад активності, зниження вольового контролю, що обумовлено особливостями реакції ЦНС, що має дефектну основу.

Варіативність методів і методичних прийомів, використання ігрового компонента, музичного супроводу, дробность завдань, імпровізація, зміна зовнішніх умов створюють сприятливий емоційний фон на занятті і дозволяють вирішувати завдання розвитку фізичних здібностей. Пріоритетна роль у цьому процесі належить рухливим іграм. Ігрові ситуації змушують дитину змінювати характер і напрям рухів, проявляти різну ступінь зусилля, орієнтуватися в просторі, стрімко тікати або сповільнювати темп рухів, переносити вантаж, точно відміряти відстань, влучати в ціль.

На думку В.Д. Чепіка (1995), в оздоровчих заняттях підлітків рухливі ігри повинні займати до 60% часу. У рекреативних заняттях розумово відсталих школярів вони займають 100%, викликаючи інтерес і бажання грати. Дослідження показало, що 3-разові на тиждень годинні заняття протягом двох років дали істотне поліпшення як координаційних, так і кондиційних фізичних здібностей дітей з порушеннями інтелекту.

Рухливі ігри підбираються з урахуванням основного дефекту, вторинних відхилень, психічних і фізичних можливостей займаються.

ПРИНЦИП ДІАГНОСТИКИ РІВНЯ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ.

Групи займаються в силу різноманітних патологічних порушень не можуть бути однорідними, що ускладнює диференційований і індивідуальний підхід до нормування педагогічних впливів.

Методичною основою управління процесом індивідуальної фізичної підготовленості осіб з обмеженими можливостями є діагностика фізичного розвитку, вторинних порушень, що виявляються в різних координаційних і кондиційних здібностях. Вимірювання цих параметрів дає інформацію про стан збережених функцій, індивідуальних потенційні можливості організму. Динамічна діагностика дозволяє виявити сенситивні періоди, зони найближчого розвитку, планувати програми комплексного розвитку фізичних здібностей, вибирати оптимальні шляхи корекції і компенсації рухових порушень.

 
<<   ЗМІСТ   >>