Повна версія

Головна arrow Медицина arrow ОСНОВИ АДАПТИВНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВИДИ АДАПТИВНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Виходячи з потреб осіб з відхиленнями в стані здоров'я і інвалідів, можна виділити наступні види адаптивної фізичної культури.

Адаптивне фізичне виховання (освіта) - вид адаптивної фізичної культури, що задовольняє потреби людини з відхиленнями в стані здоров'я в його підготовці до життя, побутової і трудової діяльності; у формуванні позитивного ставлення до адаптивної фізичної культури.

В процесі занять адаптивним фізичним вихованням у людей з обмеженим здоров'ям формується комплекс спеціальних знань, рухових умінь і навичок; розвиваються фізичні і психічні якості; підвищуються функціональні можливості організму; розвиваються залишилися в наявності телеснодвігательние характеристики.

Основна мета адаптивного фізичного виховання полягає в формуванні у займаються усвідомленого ставлення до своїх сил і впевненості в них; готовності до виконання фізичних навантажень і потреби в систематичних заняттях фізичними вправами.

В адаптивному фізичному вихованні, яке необхідно починати з моменту народження дитини або виявлення патології, першочергова увага приділяється завданням корекції основного дефекту, супутніх захворювань і вторинних відхилень, виробленню компенсаторних механізмів здійснення життєдіяльності та профілактичній роботі. Тут велике значення набувають міжпредметні зв'язки, коли здійснюється освоєння рухових дій і понять, відбувається розумовий, моральне, естетичне, трудове виховання. Важливий цей компонент адаптивної фізичної культури і в разі набутої патології або інвалідності, коли людині доводиться заново вчитися важливим умінням і навичкам (ходьбі на протезах, просторової орієнтації в разі втрати зору і т.п.).

Адаптивний спорт - вид адаптивної фізичної культури, що задовольняє потреби особистості в самоактуалізації, реалізації і зіставленні своїх здібностей із здібностями інших людей; потреби в комунікативній діяльності і в соціалізації.

При багатьох захворюваннях адаптивної спорт є єдиною можливістю задоволення однієї з головних потреб людини - самоактуалізації, тому що професійно-трудова, суспільно-політична та інші види діяльності виявляються недоступними. Внаслідок цього мета адаптивного спорту полягає в формуванні спортивної культури інваліда, залученні його до суспільно-історичного досвіду даної сфери, освоєнні мобілізаційних, технологічних, інтелектуальних цінностей фізичної культури.

Основу адаптивного спорту становить змагальна діяльність і цілеспрямована підготовка до неї, досягнення максимальних можливостей, вдосконалення індивідуальної спортивної техніки за рахунок збережених функцій.

Зміст адаптивного спорту (як базового, так і вищих досягнень) направлено на формування у інвалідів (особливо талановитої молоді) високої спортивної майстерності і досягнення ними найвищих результатів в змаганнях з людьми, що мають аналогічні проблеми зі здоров'ям.

Адаптивний спорт як соціальне явище можна порівняти з лакмусовим папірцем, що дозволяє дати оцінку реалізованої в суспільстві концепції ставлення до інвалідів: чи дійсно ми сприймаємо їх як рівних собі, що мають право на самостійний вибір шляху розвитку самореалізації, або тільки декларуємо це?

Адаптивний спорт розвивається в рамках найбільших міжнародних паралімпійського, спеціального олімпійського і сурдо- олімпійського рухів.

Адаптивна рухова рекреація - вид адаптивної фізичної культури, що дозволяє задовольнити потреби людини з відхиленнями в стані здоров'я (включаючи інваліда) у відпочинку, розвазі, цікавому проведенні дозвілля, зміні виду діяльності.

Зміст адаптивної рухової рекреації направлено на підтримку і відновлення фізичних сил, витрачених інвалідом під час діяльності (праця, навчання, спорт), на профілактику стомлення, розвага, цікаве проведення дозвілля, на оздоровлення із задоволенням. Найбільший ефект від адаптивної рухової рекреації слід очікувати при її доповненні оздоровчими технологіями профілактичної медицини.

У разі придбаної інвалідності або важкого захворювання адаптивна рухова рекреація може стати першим етапом подолання стресу і прилучення до адаптивної фізичної культури. Л.П. Матвєєв (1983) даний вид фізичної культури називає фоновим, додатково включаючи в нього гігієнічну фізичну культуру.

Адаптивна фізична реабілітація - вид адаптивної фізичної культури, що задовольняє потребу інваліда в лікуванні, відновленні у нього тимчасово втрачених функцій, крім тих, які стали причиною інвалідності.

Мета адаптивної фізичної реабілітації полягає у формуванні адекватних психічних реакцій інваліда на захворювання, орієнтації на використання природних засобів, що стимулюють швидке відновлення організму; в навчанні умінням використовувати комплекси фізичних вправ, прийоми масажу і самомасажу, гартують процедури і інші засоби.

Креативні (художньо-музичні) тілесно-орієнтовані практики адаптивної фізичної культури - вид адаптивної фізичної культури, що задовольняє потреби людини з відхиленнями в стані здоров'я (включаючи інваліда) в творчому саморозвитку, самовираженні своєї сутності через рух, танці, музику, образ, інші засоби мистецтва .

Творчий аспект присутній у всіх видах адаптивної фізичної культури, але тут він є головною метою, сутністю. У креативних тілесно-орієнтованих практиках єднання духовного і тілесного начал людини є обов'язковим, неодмінним атрибутом діяльності, без якого вона не може існувати. Фрагменти, елементи і добре оформлені системи креативних тілесно-орієнтованих практик використовуються в казкотерапії, ігротерапії, ритмо, пластичної гімнастики, системі психосоматичної саморегуляції, ментального тренінгу, нейролінгвістичного програмування, в лікувальній релаксационной пластиці, в тілесно-орієнтованої психотехніки актора, псіхогімнастіке і ін.

Екстремальні види рухової активності - в адаптивної фізичної культури задовольняють потреби осіб з відхиленнями в стані здоров'я в ризику, підвищеній напрузі, потреби випробувати себе в незвичайних, екстремальних умовах, небезпечних для здоров'я і навіть для життя.

Метою екстремальних видів рухової активності є подолання комплексів неповноцінності; задоволення потреби в стресах; профілактика депресії; створення у інвалідів бажання і відчуття повноцінного життя.

В основі таких потреб лежать біологічні передумови. Механізми потреби до отримання нового досвіду, пов'язаного з ризиком, загрозою для життя, обумовлені нуждаемость людини в активізації ендогенної опіатної системи, яка виконує функції профілактики депресії.

Дельтапланеризм, парашутний і гірськолижний спорт, скелелазіння, альпінізм, серфінг, різні види стрибків і пірнання викликають «гострі» відчуття, пов'язані зі станом вільного падіння в повітрі, швидкісним переміщенням і обертанням тіла, різким прискоренням. Вони, в свою чергу, активізують ендогенну опіатних систему, сприяють виробленню ендорфінів - гормонів «щастя». Подолання почуття страху призводить до підвищення у людини почуття самоповаги, особистісної самореалізації, до відчуття приналежності до еліти.

Сучасні нейробиологические дослідження показали, що істотною причиною формування алкогольної та наркотичної залежностей є гіпофункція ендогенної опіатної системи, отже, можна переорієнтувати залежних людей на екстремальні види рухової активності.

Перераховані види адаптивної фізичної культури, з одного боку, носять самостійний характер, з іншого - вони тісно взаємопов'язані. Так, в процесі адаптивного фізичного виховання використовуються елементи лікувальної фізичної культури для корекції і профілактики вторинних порушень; рекреативні заняття - для розвитку, перемикання, задоволення потреби в ігровій діяльності. Багато спортсменів-інваліди проходять шлях від фізичної реабілітації в умовах стаціонару до рекреативно-оздоровчого спорту та спорту вищих досягнень.

 
<<   ЗМІСТ   >>